היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 68696
מחקר איכותי שבוצע באמצעות ראיונות.
10,675 מילים (כ-33 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60312
מספר קשיים עמן מתמודדות מנהלות ופתרונות המאפשרים לנפץ את תקרת הזכוכית; ואלו פתרונות וקשיים מדגישות התיאוריות הפמיניסטיות השונות.
6,922 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60972
בחינה, באמצעות נתונים סטטיסטיים, של נושא אפליית נשים בכלל ומנהלות בפרט בישראל .
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62519
מהו הבדל חלוקת הזמן בין מנהלים למנהלות במשק הישראלי.
4,971 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64385
בחינת היחסים הבין קבוצתיים במסגרת הארגונית בין קבוצת הוותיקים והעולים החדשים מחבר העמים כמפגש בין שתי תרבויות המנהלות תחרות בין קבוצתית וקונפליקט בין זהויות קבוצתיות.
7,457 מילים (כ-23 עמ'), 82 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65354
בחינת מאפייני הפנאי של נשים בתפקידי ניהול.
6,385 מילים (כ-19.5 עמ'), 57 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50421
תיאור פעילותה של המנהלה כהסדר קורפוריסטי קלאסי, תוך בחינת היסטוריית המשברים והגורמים למצב.
4,414 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69459
מחקר אמפירי שבוצע בקרב 60 מנהלים ומנהלות.
5,332 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 41122
רקע כללי,נשים מנהלות בארץ-עדויות של נשים ושביעות רצונן בעבודה תוך התייחסות לספרות בנושא.
4,115 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12