היישום אינו מחובר לאינטרנט

תופעת "תקרת הזכוכית" בישראל ותיאוריות פמיניסטיות

עבודה מס' 060312

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מספר קשיים עמן מתמודדות מנהלות ופתרונות המאפשרים לנפץ את תקרת הזכוכית; ואלו פתרונות וקשיים מדגישות התיאוריות הפמיניסטיות השונות.

6,922 מילים ,15 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

נשים מתקדמות במעלה ההיררכיה הארגונית עד שהן מגיעות לתקרת הזכוכית.
תקרת הזכוכית היא מעיין מחסום בלתי נראה, בלתי רשמי, אשר מונע התקדמות של נשים לתפקידי ניהול בכירים. במהלך שני העשורים האחרונים ייצוג הנשים בשוק העבודה הלך וגדל בצורה משמעותית אך עדיין רק נשים מעטות הצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהגיע לעמדות ניהול בכירות. רוב הנשים המחזיקות כיום במשרות ניהול, בפרט אלו הנמנות עם הדור הצעיר, מרוכזות בתפקידי מטה. בישראל כמו במקומות אחרים, נשים סובלות מתת ייצוג בדרגות הניהול ובעיקר בדרגות הבכירות.
למרות שמאמצע שנות השמונים החל לגדול ייצוג המנהלות בישראל, עדיין שיעורן נמוך בהשוואה לזה של הגברים.
אי השוויון החברתי הוא נושא מרכזי במחקר הסוציולוגי. עד לפני שני עשורים, חקר הריבוד וחקר הארגונים היו תחומי מחקר נפרדים. אולם, כיום קיימת נטייה לקשור בין המחקר על מוביליות בארגונים לבין חקר הריבוד. וכך סוגיית אי השוויון בין גברים לנשים בקידום בשוק העבודה הפכה מרכזית בתחום המחקר הסוציולוגי.
במהלך שני העשורים האחרונים ייצוג הנשים בשוק העבודה הלך וגדל בצורה משמעותית אך עדיין רק נשים מעטות הצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהגיע לעמדות ניהול בכירות.
בעבודה זו נעלה מספר קשיים עמן מתמודדות מנהלות ונציג פתרונות המאפשרים לנפץ את תקרת הזכוכית מתוך סקירת הספרות. כמו כן נבחן אלו פתרונות וקשיים מדגישות התיאוריות הפמיניסטיות השונות, ומה מחדשת כל גישה שהתפתחה בחשיבה הפמיניסטית בהתייחסותה לנושא.

תוכן עניינים:
מבוא
1. תקרת הזכוכית וניפוצה
1.1 תעסוקת נשים בישראל
1.2 נשים מנהלות
1.3 דרכים ואמצעים לניפוץ תקרת הזכוכית
2. תיאוריות פמיניסטיות
2.1 הגישה הפמיניסטית-ליברלית
2.2 הגישה הפמיניסטית-מרקסיסטית
2.3 הגישה הפמיניסטית-רדיקלית
2.4 הגישה הפמיניסטית-סוציאליסטית
2.5 הגישה הפמיניסטית הפוסט-סטרוקטורליסטית
2.6 הגישה הפמיניסטית הפוסט-מודרנית
3. דיון
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מעמדן של נשים בעבודה, בניהול ובכלכלה של כל מדינה הוא "נייר הלקמוס" לבחינת מצבן בחברה. בישראל מעורבותן של הנשים במערכות החברתיות: כגון בפוליטיקה, בתעסוקה, במדע, באומנות, ובפעילות ציבורית בכלל נמוכה יחסית למספרן ואם היא קיימת היא נעשית ברמות הנמוכות בכל אחד מתחומים אלו (שפירא-ליבאי, 1987 בתוך זמיר, 1999).

מקורות:

אלון, ס. (1991), האם נופצה תקרת הזכוכית?, עבודת M.A., אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב.
דהאן-כלב, ה. (1997), "הפמיניזם - חלק מהמאבק נגד דיכוי", מפנה, 18, 17-22.
הרצוג, ח. (1994), נשים ריאליות - נשים בפוליטיקה המקומית בישראל, הוצאת מכון ים לחקר ישראל.
זמיר, א. (1999), נשים בתפקידי ניהול בכירים בקיבוץ, יד טבנקין, רמת אפעל.
יזרעאלי, ד. א. פרידמן, ור. שריפט (1982), נשים במלכוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
כהן, א. (1986), פמיניזם ואי שוויון המינים בחינוך בישראל, עבודת M.A., אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
מאור, ע. (1997), (עורכת), נשים - הכוח העולה, קידום נשים בעבודה - ניפוץ "תקרת הזכוכית", ספריית הפועלים, קיבוץ דליה.
מלאך-פיינס, א. (1989), הלהטוטנית - האישה העובדת: בעיות ופתרונות, עם-עובד, תל-אביב.
שלו, ש. (1995), קידום נשים למנהיגות שנות ה - 2000, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
Adler, N.J.,and Izraeli D.N. (1994). (Eds.). Competitive Frontiers. McGill University, Canada and Bar-Ilan University. Israel.
Jaggar, M. A. Rothenberg, P.S. (1993). editors, Feminist Frameworks, Alternative Theoretical Accounts of the Relations Between Women and Men, 3rd ed. McGraw-Hill, Inc.
Offen, K. (1988). Defining Feminism: A comparative historical approach. Signs: Journal of Women in Culture Society, 14, 119-157.
Saulnier, C. F. (1996). Feminist Theories and Social Work: Approaches and Applications. New York: The Haworth Press.
Sturdivant, S. (1980). Therapy with Women: A Feminist philosophy of treatment. New York: Springer.
Tong, R. (1989). Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. Boulder, CO: Westview Press.

תגים:

פמיניזים · אישה · נשים · פמיניסט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תופעת "תקרת הזכוכית" בישראל ותיאוריות פמיניסטיות", סמינריון אודות "תופעת "תקרת הזכוכית" בישראל ותיאוריות פמיניסטיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.