היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10106
סקירת תולדות הסופרת, מאפיני הכתיבה הנשים, דוג' ובעיות.
5,541 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10132
מעמד האישה בעולם הערבי, ספרות נשים בעולם הערבי, תאור סופרות, תאור סיפורים, סיכום ודיון.
3,422 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10191
ניתוח הנתונים אודות מאפייני כח העבודה אצל נשים מזווית כלכלית, פערי השכר מהאספקטים הכלכליים משפטיים.
9,291 מילים (כ-28.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10232
סקירת נושא איסור ריבוי נשים בימי הבניים וכיום, השוני בן קהילות אשכנז לספרד כולל תקנות רגמ"ה.
6,654 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10331
סקירת מחקרים ומאמרים אודות הנושא ובדיקת הסיבות להבדלים בין נשים וגברים בלחץ בעבודה במהלך הקרירה.
7,435 מילים (כ-23 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10462
סקירת קורות מיכל בת שאול בחייה, כולל קונפליקט שאול דוד, פרשת נישואיה לדוד ופרשת ארון הקודש.
6,138 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10479
מחקר על אפלית נשים, מדוע הן מקבלות שכר נמוך יותר והסיבות שהן אינן מגיעות לתפקידי ניהול.
8,675 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 10499
בדיקת איפיוני נשים שעברו שינוי קריירה באמצע החיים ומהי מידת שביעות הרצונן משינוי זה לאחר מכן.
6,024 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10507
סקירת האינטרקציה בין אישה מוכה לבעלה ובדיקת השילובים של תכונות הגבר עם תכונות האישה, המצע והדרבון להכאה.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100