היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65694
כיצד השפיעה החברה המקומית על שתי קבוצות מהגרים אלו, שבמהותן היו מסורתיות וסגורות יחסית.
5,927 מילים (כ-18 עמ'), 43 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67645
דיון בהעצמה פרטנית וקבוצתית במקלט לנשים מוכות.
12,086 מילים (כ-37 עמ'), 59 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66031
האם קיימת קורלציה בין השוויון המשפטי, לבין השוויון הקולנועי.
5,276 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 68997
בחינת השאלה: האם תרבות המערב וערכיה מהווים גורם משפיע על מעורבותן של נשים במאבק הג'יהאד?
5,695 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61338
סקירת מעמד האישה במרוקו במאות ה-19 וה-20, וניסיון להעריך את השינויים שחלו במעמדה לאור המודרניזציה לאחר השלטון הצרפתי.
5,530 מילים (כ-17 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61582
ניתוח דמויותיהן כפי שמעוצבות בשבעה ספורים בתלמוד והשוואה ביניהן.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 63441
6,284 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68421
השוואה על פי מספר היבטים.
8,575 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68590
מחקר שבוצע באמצעות ראיונות עם 18 עובדות שב"ס.
10,539 מילים (כ-32.5 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100