היישום אינו מחובר לאינטרנט

תחושת רווחה אישית של נשים עובדות קיבוץ ונשים עובדות חוץ.

עבודה מס' 063441

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,284 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

כבנות קיבוץ, בחרנו לבדוק את נושא עבודת הנשים בקיבוץ. בעוד שנה וחצי נסיים את לימודינו במכללה ונצטרך לבחור האם להישאר בקיבוץ או לא, החלטה לא פשוטה בעיקר היום בתנאי אי הודאות והשינוי בקיבוץ. לכן רצינו לבדוק האם יש הבדלים בין חברות קיבוץ אשר עובדות בקיבוץ ובין חברות קיבוץ אשר עובדות מחוץ לקיבוץ. הממצאים שיעלו מן המחקר יוכלו אולי לעזור לנו לעשות את הבחירות הפרטיות שלנו.
שאלת המחקר שלנו היא: מדוע ישנם הבדלים בתחושת הרווחה האישית של נשים העובדות בתוך הקיבוץ לבין נשים העובדות מחוץ לקיבוץ?
המחקר נערך בשיטה כמותנית, בו הועבר שאלון בשני קיבוצים השייכים לקיבוץ הארצי.
השערות המחקר שלנו הן:
א. נשים עובדות קיבוץ מעורבות יותר בחיי הקיבוץ ולכן תחושת הרווחה האישית שלהן נמוכה יותר.
ב. נשים עובדות חוץ נהנות ממערך סטאטוסים גבוהים בעבודה ובקיבוץ ולכן תחושת הרווחה האישית שלהן גבוהה יותר.
בחלק המתודולוגיה נציג את המשתנים שנבדקו, את הליך המחקר ומגבלותיו.
השאלונים נותחו בתוכנת SPSS אשר מקובלת במדעי החברה ובפרק הממצאים נציג את תוצאות הניתוח.
בדיון נביא סימוכין לתוצאות המחקר מתוך סקירת ספרות רלוונטית, ונציג את השלכות המחקר, חשיבותו, מגבלותיו והצעות עתידיות.

תוכן העניינים:
סקירת ספרות
מתודולוגיה
ממצאים
דיון
ביבליוגרפיה
נספח מספר 1 שאלון

הערת מערכת: קובצי ה SPSS אינם כלולים בעבודה.

מקורות:

אלכסנדר, א. (1997). "השתקפות האפליה בנתונים". מתוך ענת מאור (עורכת). נשים הכוח העולה: קידום הנשים בעבודה- ניפוץ תקרת הזכוכית. תל אביב: ספרית הפועלים.
בלנק, ד. (1995). נשים בתהליכי השינוי של שנות התשעים בחברה הקיבוצית. יד טבנקין: רמת אפעל.
בר יוסף, ר. (1997). "מעמד האישה בישראל ובקיבוץ". נשים חוקרות נשים בקיבוץ המשתנה. דפי רקע ובירור (45) 10-25. יד טבנקין: רמת אפעל.
גלין, א. (1997). "השלכות דפוסי עבודה גמישים על עבודת נשים בישראל". מתוך ענת מאור (עורכת). נשים הכוח העולה: קידום הנשים בעבודה- ניפוץ תקרת הזכוכית. תל אביב: ספרית הפועלים.
גרבי, א. (1996). המחיר הכפול: מעמד האישה בחברה הישראלית ושרות הנשים בצה"ל. רמות: תל אביב.
יזרעאלי, ד. (1999). "המגדור בעולם העבודה" בתוך דפנה יזרעאלי ואחרות (עורכות). מין מגדר פוליטיקה. הקיבוץ המאוחד: תל אביב.
פלגי, מ. ואדר, ג. (1997). "עבודת נשים בקיבוץ המשתנה". מתוך ענת מאור (עורכת). נשים הכוח העולה: קידום הנשים בעבודה- ניפוץ תקרת הזכוכית. תל אביב: ספרית הפועלים.
קרסל מ', ג. (1997). "תמריץ וילי, לא סטחנוביזם: עבודה וקריירה בשירות הכלל בקיבוץ". מגמות (4) 547-577.
Anker, R. (1998). Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupational in the World. International Labour: Geneva.

תגים:

קיבוצים · הבדלים · חוץ · לנשים · עובדות · שחיות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תחושת רווחה אישית של נשים עובדות קיבוץ ונשים עובדות חוץ.", סמינריון אודות "תחושת רווחה אישית של נשים עובדות קיבוץ ונשים עובדות חוץ." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.