היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 63441
6,284 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63425
בחינת תחושותיהן של נשים עובדות בקיבוץ המשתנה.
8,917 מילים (כ-27.5 עמ'), 17 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 65188
מהו השכל הישר, מתי עושים שימוש במונח השכל הישר בפסיקה ומסקנות לגבי העובדות הנקבעות המשפט בעזרת השכל הישר.
7,651 מילים (כ-23.5 עמ'), 50 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61860
מהי תפיסתן העצמית של נשות קיבוץ עובדות, לאור השינויים והתמורות שחלו לאחרונה במערכת הקיבוצית.
18,800 מילים (כ-58 עמ'), 90 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 70285
מחקר איכותני הבודק את השפעת התמיכה כמאפיין תרבותי על המוטיבציה של אמהות עובדות.
2,220 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65047
הצגת הגורמים העומדים בבסיס הקונפליקט והצגת מספר מחקרים וממצאים מרכזיים בנושא.
5,959 מילים (כ-18.5 עמ'), 29 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68968
באיזו מידה מעודד המחוקק הישראלי אמהות לצאת לשוק העבודה?
6,176 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70064
האם ישנו קשר בין שביעות רצון נשים חרדיות בעבודה, למידת ההצלחה באיזון בין המשפחה והקריירה?
5,012 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67974
הצעה למחקר איכותני.
8,900 מילים (כ-27.5 עמ'), 134 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24