היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10244
סקירת נושא התימטולוגיה של עם ישראל ע"י הבאת סיפור שיש לו מקורות וגרסאות שונות תוך ניסיון להסביר את ההבדל.
4,412 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10278
סקירה תאורטית ואמפירית של נושא ההריון ומהלכו וההבדלים בין הריון ראשון לאחר.
4,775 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10331
סקירת מחקרים ומאמרים אודות הנושא ובדיקת הסיבות להבדלים בין נשים וגברים בלחץ בעבודה במהלך הקרירה.
7,435 מילים (כ-23 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10400
מדוע בחר רובנס בציור הבכאנליה, פילוסטרטוס כמקור ספרותי, ההבדלים בין שתי היצירות.
7,908 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20135
ניתוח דפוסי הדיבור של שני המינים וההבדלים ביניהם, פירושים שונים הניתנים לאותה שיחה ע"י שני המינים בשילוב מחקר בנושא.
4,517 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20157
סקירת נושא הכאת ילדים והתיאוריות לגביהן, בחינת הסיבות היוצרות את ההבדלים בנושא בין העדות השונות.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20470
2,559 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20591
סקירת צורות המחאה בארץ, ההבדלים בין המחאה החילונית לדתית, ההתארגנות, תיאור פעולת המחאה, מחקר אמפירי ועוד.
5,031 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20592
סקירת ההבדלים בתחושות לחץ ודיכאון, בעיות ולחצים הנובעים מחובות משפחתיות.
6,520 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100