היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלים בין המינים במצבי לחץ

עבודה מס' 020592

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ההבדלים בתחושות לחץ ודיכאון, בעיות ולחצים הנובעים מחובות משפחתיות.

6,520 מילים ,21 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא להעריך האם יש הבדלים במצבי לחץ בין נשים וגברים. לחץ גורם לשיבוש מצבו הפסיכולוגי והפיסיולוגי של האדם, והדבר מוביל לסטייה מתפקודו הרגיל והנורמלי. תגובת הלחץ משתנה מאדם לאדם אך אף על פי כן כוללת שלבים ברורים ומשותפים לכולם ((FLYNN, 1989. שאלת המחקר היא האם יש הבדלים בין נשים וגברים, כאלו המסוגלים להשפיע על תיפקוד במצבים מסוימים בעבודה.

מעמד האישה עבר התפתחות נמרצת בשנות השמונים של המאה הנוכחית, וזוהי למעשה תופעת המשך של התפתחויות שחלו בראשית המאה ה20-. היעד הסופי שבו האישה והגבר יהיו שווים בפני המעסיק עדיין לא הושג, על כל המשתמע מכך: הקידום, התחשבות בנושאי צרכי המשפחה ומקומו של כל אחד במערכת המשפחתית. אין ספק ששיויון מלא טרם הושג והוכחה לכך הן כל תנועות הנשים הפמניסטיות.
למרות זאת ישנם הבדלים בשוק העבודה בין נשים וגברים. אחת הסיבות היא אפליה שאינה נובעת משיקולי ריוחיות. בעת הראיון לקבלה לעבודה בין המעביד לעובדיו משפיעים על שיקולי המעביד לא רק עניינים כספיים: המעביד הרציונלי ירצה להביא את הריוחיות שלו למכסימום ולכן ישקול קבלת עובדים, קביעת שכרם וכו' אך ורק על פי פריון עבודתם. המעביד בשר ודם מפיק תועלת או נזק גם מתכונות עובדים שאינם קשורים לפריון עבודתם. הוא ירצה להביא למקסימום לא רק את הכנסתו הכספית כי אם גם את כלל התועלת שהוא מפיק מעבודתו, כולל זו שהוא מפיק מהתכונות שאינן קשורות לפריון העבודה. אם הוא לדוגמה "אוהב שמלות מושבע" הוא יעדיף להעסיק נשים וכן להיפך. אפליה מסוג זה אומנם מביאה להפרשי שכר ותעסוקה שיטתיים בין קבוצות שונות בעלות פריון עבודה זהה. אומנם במחקר כלכלי קשה לבדוק את הקרדינליות של הבעיה אולם היא ללא ספק קיימת.
ניתן לומר שגישה זו דומה לגישת הפרדת העיסוקים. בעוד שגישת ההון האנושי מתמקדת בעובד הספציפי ובתכונותיו הרי שגישה זו מתמקדת במאפיינים ובתכונות של שוק העבודה. על פי גישה זו, משולם השכר לעיסוק ולא לעובד עצמו. קיימים עיסוקים ותפקידים החשובים למעסיק יותר מאשר אחרים. חשיבות זו יכולה להיקבע על ידי תרומת העיסוק בהשגת מטרותיו של המעסיק.
המעסיק משלם יותר עבור עיסוקים הנראים לו חשובים יותר. עפ"י גישה זו ישתכרו הגברים יותר מאשר הנשים אם הם ממלאים תפקידים החשובים למעסיק. ואכן קיימים הבדלים בעיסוקים ובתפקידים אותם ממלאים גברים ונשים בישראל ובארצות אחרות (כשלושת רבעי מהנשים מרוכזות בתפקידים נשיים ואילו רוב הגברים מרוכזים בתפקידים גבריים אשר אותם מעריך המעסיק כתפקידים מכובדים יותר אם כי לא בהכרח פרודוקטיבים יותר).

ראשי פרקים:
1. מטרת העבודה
2. הבדלים בתחושות לחץ ודיכאון
3. לחצים הנובעים מחובות משפחתיות
5. בעיות כתוצאה מחובות משפחתיות
6. סיכום העבודה
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

אפליאג אורית ,השפעת גורמים דמוגרפים אישיותיים ותפיסתיים על חלוקת תפקידי הבית בין בני הזוג, ת"א 1988.
המרכז הישראלי לניהול, היעדרויות מהעבודה, ת"א, 1980.
המכון לפריון העבודה והיצור, גורמי היעדרות מהעבודה בתעשיה, תל-אביב, 1975.
וולפין י., הקשר בין היעדרות לתחלופה בתעשיה האווירית, עבודת מ.א. ,אוניברסיטת ת"א, 1981, בתוך, אשכולי ש., "היעדרות מפאת מחלה", משאבי אנוש, ינואר פברואר, 1991.
צימרין,ח., "למה הם עושים זאת?" בתוך: צ. חניתה, ילדים מוכים -בעייה רבת פנים, תל אביב: צ'ריקובר, 1985.

COVERMAN, S. "EXPLAIMING HUSBAND'S PARTICIPATION IN DOMESTIC LABOR". THE SOCIOLOGICAL QUARTERLY, 1988, 26.
COOPER R.,"AGE AND ABSENCE", OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY, 1965.
HILL M., WHO STAY HOME, NEW YORK, 1967.
ISRAELI D., "DUAL CAREER FAMILY",JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR,(4) 1988.
LEVESON, I.F., "REDUCTIONS IN HOURS OF WORK AS A SOURCE OF PRODUCTIVITY GROWTH",THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, APR. 1967.
PLECK S.H. AND STAINS G. 1985 "WORK AND FAMILY LIFE IN TWO CAREER COUPLES", J.O.FAMILY ISSUS,(6).
MOORE, G. AND HEDGES, J. TRENDS "IN LABOR AND LEISUE", MONTHLY LABOR RERIEW, (U.S.A.) FEB, 1971 PP 3-11.
ROSALIND C.BARNETT, LOIS BIENER, GENDER AND STRESS, THE FREE PRESS, NEY YORK, 1987.
COVERMAN, S. "EXPLAIMING HUSBAND'S PARTICIPATION IN DOMESTIC LABOR". THE SOCIOLOGICAL QUARTERLY, 1988, 26.
DEAN ALFRED, "SOCIALLY SRTUCTUCED DEPRESSION IN MEN AND WOMEN, REASEARCH IN COMMUNITY AND MENTAL HEALTH, 2, 1981, pp.111-137.
GORE SUSAN, "SOCIAL STRUCTURE, LIFE STRESS AND DEPRESSIVE SYMPTOMS IN A HIGH SCHOOL AGED POPULATION", J. OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR, 1992, 33, pp. 97-113.
LEVESON, I.F., "REDUCTIONS IN HOURS OF WORK AS A SOURCE OF PRODUCTIVITY GROWTH",THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, APR. 1967.
MCLEOD D. JANE, "CHILDHOOD PARENTAL LOSS ADULT DEPRESSION", J. OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR, 1991, 32, pp.205-220.
ROSALIND C.BARNETT, LOIS BIENER, GENDER AND STRESS, THE FREE PRESS, NEY YORK, 1987.
SAWYER LENORE, "COMPONENETS OF THE SEX DIFFERENCE IN DEPRESSION", REASEARCH IN COMMUNITY AND MENTAL HEALTH, 2, 1981, pp.111-137.
WILLIAMES DAVID R., "BLACKES AND WITES", J. OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR, 1992, 33, pp. 140-157.

תגים:

זכר · גבר · שיוויון · נורמלי · אישה · פסיכולוגיה · נקבה · תפקוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלים בין המינים במצבי לחץ", סמינריון אודות "הבדלים בין המינים במצבי לחץ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.