היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 81
עבודה מס' 65811
סקירה תיאורטית ותצפית על שני ילדי גן.
4,886 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61094
המודלים הקיימים לשם ניתוח וניבוי יכולת החברה להמשיך בתפקוד כעסק חי, וסקירה של מודל חדש שנעשה ע"י Taylor Shumway באוני' מישיגן .
8,199 מילים (כ-25 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65163
הקשר בין ישום שיטת TOC בניהול פרויקטים ובין תפקודם של אנשי צוות הפיתוח חברת POWERDSINE.
12,275 מילים (כ-38 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60993
בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61125
ניתוח השוואתי של סגנון מנהיגותו והשפעתו על תפקודו.
4,040 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61189
בחינת ארגון ב-ג תוך התייחסות לסגנונות ניהול ולצורת הניהול האופטימלית.
15,778 מילים (כ-48.5 עמ'), 50 מקורות, 530.95 ₪
עבודה מס' 61536
עבודת מחקר הדנה בגורמים המשפיעים על תפקוד לקוי של שוטרים ביחידת קשר משטרתית.
22,211 מילים (כ-68.5 עמ'), 123 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61448
הצעה למחקר המעריך את הכוונה לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגניטיבי במסגרת תאוריית ההתנהגות המתוכננת.
2,400 מילים (כ-7.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61380
השפעת ההשכלה על מימדי HLC (מיקוד השליטה על הבריאות) בנכונות הקשיש לבצע בדיקה לתפקוד קוגניטיבי.
4,498 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 81