היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מאפיינים של תרבות ארגונית לבין רמת האמונה, התקשורת, התפקוד והמצויינות

עבודה מס' 062769

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת תרבות ארגונית על תפקוד העובדים בחברת משביר האופנה . H&O -

8,578 מילים ,28 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 הצגת הארגון
2. סקירת הספרות
2.1 תרבות ארגונית
2.2 תקשורת ארגונית
2.3 שיתוף עובדים
2.4 אמון בהנהלה
2.5 תפקוד העובדים
2.6 מצוינות ארגונית
2.7 מודל המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 כלי המחקר
4. תוצאות
4.1 תאור המדגם
4.2 תוצאות משתני המחקר
5. דיון
5.1 תוצאות ההשערות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. שאלון

מבוא
הצגת הנושא
נושא עבודה זו הוא "השפעת תרבות ארגונית על תפקוד העובדים".
בחירתנו בנושא הנ"ל נבעה מהמצב השורר בשוק הישראלי: כיום השוק הישראלי נמצא במצב
מיתון מעמיק אשר גורם לסגירה של מאות ארגונים. מנהלי ארגונים רבים מנסים להילחם במיתון
ע"י הפקת תפוקה אופטימלית במינימום עלויות שמתבטאות לרוב בצמצום כ"א, הרעת תנאי
עובדים, קיצוץ בשכר ובשעות העבודה. העובדים מושפעים גם כן מהשינויים הנגרמים לארגונים
כתוצאה ממצב המשק, אך הם עדיין נדרשים לעמוד בתנאי העבודה.
מטרת העבודה האופרטיבית היא לתת לארגונים כלים אופרטיביים אשר יסייעו להם ליצור אוירה
נינוחה בכדי להשיג מטרות רצויות.

הצגת הארגון
לצורך המחקר בחרנו ב"משביר האופנה ." H&O -
רשת "משביר האופנה" מפעילה כיום 24 סניפים ברחבי הארץ, הרשת מציעה ללקוחותיה בעיקר
מוצרי הלבשה, הנעלה וקוסמטיקה. החברה מפעילה מועדון לקוחות המונה כ200 - אלף חברים.
היקף המכירות של חברי המועדון מהווה %70 ממחזור החברה. המשביר אחזקות, בעלת השליטה
ברשת האופנה H&O, נמצאת בשליטת גאון אחזקות ומשפחת לבנת (%68) בחלקים שווים
והמשביר המרכזי (%32).
רשת "משביר האופנה" דיווחה במרץ 2003 כי שנת 2002 הסתיימה בהפסד של כ8.8 - מיליון ש"ח,
מחזור המכירות ברבעון הרביעי של 2002 הסתכם ב75 - מליון ש"ח, ירידה של כ14% - בהשוואה
לשנת 2001. מחזור המכירות בשנה כולה ירד ב10% - והסתכם ב282- מליון ש"ח. החברה נקטה
שורה של צעדי התייעלות ובכלל זה קיצוץ של %10 בממוצע לכלל העובדים.
מערך המחקר
המחקר הנוכחי נערך בשיטה הכמותית.
מערך מחקר איכותני במקרה זה אינו מתאים מהסיבה שהוא בודק מקרים ייחודיים ומצומצמים,
ומטרת המחקר הנוכחי היא להבין תופעות, אשר כוונתו לגלות התנהגות עובדים. המחקר גם אינו
מתבסס על תצפית שכן לא ניתן לראות בעין את תפיסת העובד לגבי מנהלו. שיטת מחקר קבוצות
מיקוד במקרה זו אינה רלוונטית כי ישנו צורך לבדוק את תפיסת העובדים לגבי כל המנהלים;
קבוצת המיקוד עלולה להטות את הממצאים שכן לקבוצת המיקוד הנה מדגם קטן ולא אקראי
(יזרעאלי . (1999
המחקר אינו ניסוי אלא מתאמי היות ומחקר מאמי החוקר מתבונן בהבדלים בין הנבדקים כאשר
הבדלים אלו באים לידי ביטוי במשתנה התלוי תלוי והן במשתנה התלוי. מגבלתו של המחקר
היסוי הוא שיש עליו מגבלות הכללה אשר מעלות ספקות לגבי אפשרות ההכללה במצב טבעי. כמו
כן ביצוע מניפולציה יוצרת בעיות אתיות קשות (נחמיאס ונחמיאס, 1992).

אוכלוסיית המחקר
המחקר נערך בקרב עובדי "משביר האופנה" המונים כ500 - איש בגילאים .23-65
המדגם הנו מדגם נוחות- כל מי שפגשנו והיה מוכן למלא את השאלון- ביקשנו ממנו לעשות כן.
היו וחלק גדול מעובדי החברה הם עולים חדשים, יש להניח כי חלקם יתקשה במילוי השאלון. אי
לכך עשויה להיות הטית אי המשיבים בתשובות (הורניק, (1994

כלי המחקר
במחקרים בנושאים חברתיים נוהגים להשתמש בשאלונים (צבר, 1999) כלומר השאלון הוא מידע
ראשוני.

מקורות:

בר חיים, א. (1994) התנהגות ארגונית תל-אביב.
ברנדווין, ת. (1987), השוואה בין עובדים זמניים מרצון ומכורח לבין עובדים קבועים בשביעות רצון,מעורבות בעבודה ולחצים תפקידיים.הוגש כמילוי חלקי לקבלת תואר מוסמך במחלקה לפסיכולוגיה.ר"ג: אוניברסיטת בר-אילן.
גלוברזון א וכרמי ע (1988) אנשים בארגון
הורניק, י' (1994), סקרים, מחקרים ומשאלי דעת קהל, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
וירסימה, פ. (1999) שירות לקוחות - מעל ומעבר המרכז הישראלי לניהול (המו"ל).
יזרעאלי א' (1999), המדריך המלא לכתיבה אקדמית רמת-גן: י.ח.ל.
נחמיאס, ד', נחמיאס ח' (1992), שיטות מחקר במדעי החברה, רמת- גן: רשף.
נחמיאס, ד. ונורי, א. (1997). עקרונות לניהול ולתקצוב על-פי תפוקות במגזר הציבורי. המכון הישראלי לדמוקרטיה
סמואל י., (1996) ארגונים, חיפה.
עדן, ש. בשן א' (1996) תכנון ופיקוח היצור פריון העבודה הוצאה לאור לוגיק מערכות יעוץ והדרכה
צבר בן-יהושוע, נ' (1999), המחקר האיכתי בהוראה ובלמידה, תל-אביב: מודן.
קניאל ש', (1997), כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה, ת-אביב: דקל.
.Meyerson D (1987) , "Cultural Change: An Integration Of Three Different Views, J. Of Menagment Studies, 11, 1987.
Arnold, H. & Felldman, D. (1986) Organizational Behavior, New York: Mcgraw Hill.
Brash D. J.(1997) " Being In The High Place : A Structural Analysis Of Individual Influence In An Organization" Administrative Science Quarterly Vol . 29
Brown H., & Marriot A.D.R. (1998) Principles And Practice London, Sage. Pp.109-110.
Caudron S' ( 2002) . Rebuilding Employee Trust , 28-34.
Ford Robert C. At All (1999) Organization Theory : An Integrative Apporach New York
Heather D. Gibson, And Euclid Tsakalotos (1997) "The Impact Of Acquisitions On Company Performance: Evidence From A Large Panel Of Uk Firms" Oxford Economic Papers 49 , 344-361
Hofstede, G.H.1991. Cultures And Organizations : Software Of The Mind . London: Mcgraw Hill.
Kihlstrom,C. L. (1998). Managed Behavioral Health Care: A Case For Institutional Theory? In J.J. Kronenfeld (Ed.), Research In The Sociology Of Health Care, 15, 35-55. Greenwich, Ct: Jai Press, Inc.
Kilman R (1985) , Gaining Control Of Corporate Culture, San Francisco, 1985.
Melchionno, R. (1999) "The Changing Temporary Work Force: Managerial, Professional And Technical Workers In The Personal Supply Services Industry", Occupational Outlook Quarterly.
Paul Schrodt (2002) . The Relationship Between Organizational Identification And Organizational Culture: Employee Perceptions Of Culture And Identification In A Retail Sales Organization , 189-202
Richard Mcbain (2003) . Trust And Human Resource Management, 24-34
Schien E (1985) , Organizational Culture, Beverly Hills, 1985.
Xu Huang (2002) . Job Formalization And Cultural Individualism As Barriers To Trust In Management , 2-12.
Zeynep A And Rabindra N. Kanungo (2000) Cross Cultural Industrial And Organizational Psychology : A Critical Appraisal Of The Field And Future Directions . 385-407

תגים:

רשת · אופנה · הלבשה · הנעלה · קוסמטיקה · מועדון · לקוחות · שרות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מאפיינים של תרבות ארגונית לבין רמת האמונה, התקשורת, התפקוד והמצויינות", סמינריון אודות "הקשר בין מאפיינים של תרבות ארגונית לבין רמת האמונה, התקשורת, התפקוד והמצויינות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.