היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66478
ניתוח פעילותן של חברות שיווק רשתי, בחינת פעילות ספציפית של מספר חברות כאלו והצגת תאוריה בדבר מוסריות פעילותן תוך השוואה לתורת המוסר של קאנט.
4,646 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 723.95 ₪
עבודה מס' 62205
ניתוח כללי של הרשת הישראלית.
1,416 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62303
האם מאפייני הציבור החרדי משפיעים על עמדתו כלפי שימוש במחשב בכלל וברשת האינטרנט בפרט.
5,562 מילים (כ-17 עמ'), 32 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62397
תיאור וניתוח תהליכי ההתמודדות של רשת השקם עם המשבר שפקד אותם תוך מציאת הקשר בין הארגון מחדש להתייעלות ורווחיות בחברה.
14,993 מילים (כ-46 עמ'), 20 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66606
ניתוח שיווקי של הרשת.
4,943 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66427
ניתוח הניהול ומנהיגות ההנהלה ברשת בתי הקפה "ארומה".
3,080 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66394
ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית בענף בתי הקפה בישראל ובחינת הניהול ברשת ארקפה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66315
השפעת עידן המידע והמורפולוגיה הרשתית על הדפוס העירוני - ניתוח התיאוריה של Manuel Castells.
1,885 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 66347
השפעת "חוק הטיפים" על בעלי עניין.
2,124 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100