היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת שטוח המרחבים במשטרה על תפקוד השוטרים

עבודה מס' 061536

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הדנה בגורמים המשפיעים על תפקוד לקוי של שוטרים ביחידת קשר משטרתית.

22,211 מילים ,123 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה
ג. שאלות המחקר
ד. השיטה
סקירת ספרות
א. הארגון הפורמלי
ב. מהי הצלחה ארגונית?
ג. בחינת היעילות הארגונית
ד. גישות תיאורטיות לבחינת יעילות ארגונית
ה. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ו. ארגון משטרת ישראל
ז. רקע תיאורטי ומושגי לחקר היסודות המוטיבציונים
ח. תיאוריית ההוגנות
ט. גמישות תעסוקתית
י. שחיקה
מערך המחקר ומתודולוגיה
1. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
2. שדה המחקר
3. אוכלוסיית המחקר
4. מתודולוגיה
ז. מתודולוגיה
א. כלים
ב. הליך איסוף נתונים
ג. מגבלות המחקר
ד. אנונימיות
ממצאים
א. קטגוריה ראשונה: סגנון מנהיגות המפקד
ב. קטגוריה שניה: ביחס לשינוי הארגוני
ג. קטגוריה שלישית: הכשרות ניהוליות וסדנאות להתמודדות עם שחיקה
ד. קטגוריה רביעית: עניינים הקשורים לרווחה וליחסי חברות
ה. קטגוריה חמישית: מיקוד הבעיה והצעת פתרונות ע"י אוכלוסיית המחקר
ו. סיכום וממצאים
דיון
א. דרכי ניתוח ודיון בממצאים
ב. התיאוריה הניהולית
ג. סגנון הניהול
ד. מקורות העוצמה של המפקד וסגנונות ההשפעה שלו
ה. דרכי ההנעה בארגון
ו. תהליכי קבלת החלטות בארגון
ז. אפיון הארגון כמערכת סגורה\פתוחה
ח. ניתוח אקלימה הארגוני של יחידת הקשר נשוא המחקר
ט. שחיקת שוטרי היחידה - דרכי התמודדות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מבוא
הצגת הבעיה
ב1.8.2000- החל "שיטוח המרחבים במחוז ת"א" (ביטול מרחבי המשטרה בתחום המחוז והגדלת
תחנות המשטרה המקומיות).
לאור שינוי זה התעוררה בעיה חריפה שביטויה בתפקוד לקוי של שוטרי יחידת קשר משטרתית
באחת מתחנות מחוז ת"א. יש התולים את הסיבות לכך:
* בהגדלת עומס העבודה על שוטרי יחידות הקשר: לא הוסף כל תקן למרות הגדלת תקן כ"א
בתחנה.
* בהרחבת המשימות של יחידת הקשר בנושאים הבאים: אספקת מכשיר קשר וציוד אחר לשוטרי
התחנה (הפיכת אנשי הקשר לאפסנאים); הפיכת יחידות הקשר למרכזי שליטה ובקרה תחנתיים,
משימה המצריכה טיפול ודיווח לממונים על כל אירוע חריג; בדיקות מסוף בשטח לתחנת המשטרה
שהורחבה עקב השינוי הארגוני.
* היחס למעמדו הנחות של איש הקשר לעומת איש המשטרה המבצעי ייעודי.
* מאי הגדרה ברורה של מטלות התפקיד עקב השינוי שונה אף צביונם של אנשי הקשר מאנשי קשר
(תחת פיקודו של קצין הקשר המחוזי), לאנשי אג"ם (אגף מבצעים) תחת פיקודו של קצין האג"ם
התחנתי.
* מגורמים נוספים הנוגעים לשחיקה בעבודה.
סיבות אלו ואחרות פוגמות במוטיבציית שוטרי היחידה, יוצרים אקלים ארגוני יחידתי עכור, הפוגם
במטרתה העיקרית של היחידה במתן שירותי לוויין לשוטרי התחנה.

מטרת העבודה
* לאבחן באים הגורמים הנ"ל הם הם הגורמים לתיפקודם הלקוי של שוטרי היחידה.
* לאתר גורמים נוספים אשר השפיעו על המוטיבציה ותפקוד לקוי של שוטרי היחידה.
* להמליץ לממונים על יחידת הקשר והמערכת המשטרתית, דרכי טיפול והתמודדות בתופעה לשם
בלימתה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.

השיטה
1.סקירת ספרות שתכלול תיאוריות ומחקרים בנושאים הבאים:
* יעילות והצלחה ארגונית במובנה הרחב.
* יעילות ביחס לביצועי עובדים, בעיקר מוטיבציה והנעה שלדעת חוקרים רבים מושפעת משחיקת
העובד.
2. מחקר איכותי-אופני השימוש:
* תצפיות: תצפיות משתפות על היחידה, שאני למעשה אחד מעובדיה.
* ראיונות: ראיונות פתוחים לכל שוטרי היחידה: המהווה את אוכלוסיית המחקר.
* קידוד הממצאים בקטיגוריות.
* דיון שיוביל אותי לכלל מסקנות והמלצות.
* הצעות לממונים על היחידה דרכי פעולה לתיקון הפגמים שהתגלו.

מקורות:

אלירם, י. (1996), מבוא למדעי המשטרה, ירושלים, הוצאת מולטיפרס בע"מ.
אלעזר, מ. (1998), "אומרים שינוי, וקשה לבצע: התמודדות ארגונית עם תהליכי שינוי", גישות קשר, גליון מס' 4, 31-33.
בלאו פ. וסקוט ר. (1967). ארגונים פורמליים, תרגם מאנגלית טישלר י.
בנט, ס. (1992), "קחו אחריות אישית והתמודדו עם שחיקה", הד החינוך, גליון יולי אוגוסט, עמ' 16-17.
בר-חיים ואחרים (1988). ניהול משאבי אנוש, רמת אביב. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
בר-חיים, א. (1994). התנהגות ארגונית, כרך ב'. רמת אביב, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
ברק, צ. (1999). "משטרה והומור", מראות המשטרה, גליון מס' 174, ע' 6-7.
גולני, י. (1997). "ההדרכה כצ'ופר", מינהלתון, גליון מס' 42, עמ' 23-24.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי, תל-אביב, דקל.
גזיאל ח. (1987). יסודות בניהול ציבורי, מהדורה שלישית, הוצאת דקל.
גזיאל, ח. (1990). מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
גלוברזון א. וכרמי ע. (1985). "הדרכה ופיתוח עובדים". מתוך "אנשים בארגון" ספרית המנהל, עמ' 180-155.
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1992), תמרוץ והנעת עובדים, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
גלוברזון ש. ועדן, ד. (1996). תמריץ והנעת עובדים, ירחון משאבי אנוש, עמ'30-9.
גלוסקינוס, א. (1994), "אסטרטגיות וטקטיקות להפעלת ויישום שינויים ארגוניים", מקראה בהתנהגות ארגונית ויסודות הניהול, מכללת עמק יזרעאל - החטיבה למנהל, עמ' 160-167.
דיאמנט, מ. (1992), "היבטים מעשיים של לחץ ושחיקה", הד המח"ר, גליון מס' 5, עמ' 8-10.
דיאמנט, א. ולחמן, ר. (1986), אפיונים ארגוניים, השקעה בעבודה, שחיקה והשפעתם על הנטייה של מורים לעזוב את ההוראה. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 13, 25-38.
האוניברסיטה הפתוחה (1988), ניהול משאבי אנוש יחידה 3 עבודה והנעה.
ואחנון, ב. (1998), בנית מודל לשיפור המוטיבציה בקרב השוטרים על מנת למנוע מתח, לחץ בעבודה שהם הגורמים העיקריים לשחיקה בעבודת השוטר. חיבור לשם קבלת "מאסטר בחינוך". אוניברסיטת דרבי.
וינברג, נ. (1997), "חופשות מפחיתות לחצים?", מתוך סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, גליון מס' 74, עמ' 7-13.
וסטמן, מ. ועדן, ד. (1996), "השפעת הפוגה מעבודה על לחץ ושחיקה", אקזקיוטי, גליון מס' 15, עמ' 31-32.
זק, א. (1975) אקלים ארגוני ושביעות רצון בעבודת ההוראה מודל סיבתי, ביה"ס לחינוך אוניברסיטת ת"א.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
כפיר, א. (1997), ארגון וניהול עיצוב ושינוי, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור.
כץ ד, קהאן ו. (1987). ארגונים וגישת המערכת אצל אלבויים ו' דרור (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים מגנס.
לבנשטיין, ל. (1996), "המרוץ אחר הקדמה", ועדים, גליון מס' 95, עמ' 54-56.
מלמד, ש. וקושניר, ת. (1992), "השחיקה בעבודה והסיכון למחלות לב", המפעל, 377, עמ' 26-27.
נידם, מ. (1998), דרכי טיפול בשחיקת שוטרים בבית המעצר. חיבור לשם קבלת "מאסטר בחינוך". אוניברסיטת דרבי.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
סמואל, י. (1996). ארגונים, מהדורה שניה, אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן.
סמילנסקי, מ' (1992). בחירת מקצוע ותכנון קריירה כרך ד'.
סמית, ט. (1988), המדריך לבריאות המשפחה, תל-אביב, הוצאת ספרים עם עובד בע"מ והוצאה לאור של משרד הבטחון.
עציון, ד. (1996), "האם הפוגה מעבודה היא אמצעי יעיל להתמודד עם לחץ ולבלום שחיקה בארגונים?", אקזיוטי, גליון מס' 15, עמ' 30-31.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, הוצאת צ'רקובר.
פטיתו, י. וששון, ש. (1999), "על הומור במשטרה", מראות המשטרה, גליון 174, עמ' 8-9.
פיינס-מלאך, א. (1984), שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פרידמן, י. (1992), התנהגות תלמידים השוחקת את המורה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1995), להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1985), השחיקה הנפשית של המורה בישראל בחינוך היסודי. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993), לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
צבר בן יהושע, נ. (1990), המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קוויק, ל. ת. (1984). שיפור המוטיבציה בעבודה, הוצאת אור עם ת"א 1981.
קולא, ע. גלוברמן, ו' (1994) להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
קינן, ג. (1997), התמודדות עם מצבי לחץ, ראש העין, פרולוג מוציאים לאור בע"מ.
רוזן, א. (1996), "הצלחה ושמה הדרכה", ועדים, גליון מס' 96, עמ' 42-43.
רים י., ארז מ. וזיידנרוס ה. (1974), הנעה, סיכון, ערכים, פרקים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית.
שיין, א.ה. (תשכ"ח), פסיכולוגיה של ארגונים, גומא, תרגם מאנגלית לוין ע.
שירום, א. (1993), "כיצד למנוע שחיקת עובדים?", משאבי אנוש, 68, עמ' 24-28.
שירום, א. (1994), שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. דו"ח מחקר אוניברסיטת תל-אביב.
שרן, שחר (1990) ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, צ'ירקובר ת"א.
Atkinson, J. (1987). Flexibility or fragmentation? The united kingdom labor market in thw eighties. Labor and Society, 12(1): 87-105.
Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. and Teasdale, J.D. (1978), "Learned helplessness in humans: Critique and reformulation". Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74.
Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive. Cambridge, Harvard University Press.
Batemen, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.
Becker, T.E. (1992). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.Blase, J.J. (1982), "A Social psychological grounded theory of teacher stress and burnout". Educational Adminostration Quarterly. 18, 93-113.
Bobinette, H.M. (1987), Burnout in Blue: Managing the policem arginal performer. N.Y.: Praeger Publishers.
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982), Qualitative research for education, an introduction to theory and methods. MA, Boston, Allyn and Bacon, Inc.
Brown, R.K. (1990). A flexible future in Europe? Changing patterns of employmen in the united kingdom. British Journal of Sociology. Sep 41(3): 301-327.
Caplan, G. (1974), Support system and community mental health. New York, Behavioral Publications.
Cherniss, C. (1980). Professional burnout in human service organization. N.Y.: prager.
Cherniss, C. (1981). Preventing Burnout: From Theory to practice. pp. 172-176 in Jones (Ed.). The Burnout syndrom.
Cherniss, C, (1982), Job burnout in public education. New York: Teachers College press, Columbia University.
Cobb, S. (1976), "Social support as a moderator of life stress". Psychosomatic Medicine. 5, 38: 300-314.
Cooper, C.L. and Payne, R. (1988), Stress at work. Chichester: John and Sons.
Cordery, J.L. (1989). Multi-Skilling: A Discussion of proposed Benefits of New Approaches to Labour Flexibily within Enterprises. Personnel Review, 18(3): 13-22.
Daft, L. (1992). Organizational Theory and Design. St. Paul, MN: West publishing company, fourth edition.
Daley, M.R. (1976). "Burnout Somoldering Problem in protective servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
David and S.W.Newstron. (eds) (1989). Human Behavior at Work. edition Mcgraw-Hill.
Edelwich, J. & Brodesky, A. (1980), Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Edwards, J.R. (1988), "The determinants and consequences of coping with stress". In C.L. Cooper and R. Payne (Eds.), Coping and Consequences of stress at work. (pp. 233-263), Chichester: John Wiley and Sons.
Elcock, H. (1976). Political Behavior. New-York: Methuen and Co.
Elison, K.W. & Genz, J.L. (1983), Stress and Police Officer, Springfiels, 111: Cales C/Thomas.
Erickson, F. (1986), "Qualitative Methods in Research on Teachings": In M.C. Wittrock Handbok of Research on Teaching 3ed. (pp. 119-161) Colier-McMillan.
Farber, B.A. (1994). Crisis in education: stress and burnout in the American teacher. CA: Jossey-Bass.
French, J.R.P., Israel, J., Haas, D. (1960), "An Experiment in Participation in A Norwegian Factory". Human Relations, 13.
Frendenberger, J.J. (1974), "Staff burnout syndrom". Journal of Social Issues. 30(1), 159-165.
Garden, A.M. (1987). "Depersonalization: A Valid dimension of burnout". Human Relations. 40, 545-560.
Golembiewski, R.T., Munzenrider, R. and Stevenson, J. (1985), Stress in Organizations. New York: Praeger.
Haekman, J.R. & Oldham, R.G. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied psychology, 60: 159-170.
Haekman, J.R. & Oldham, R.G. (1980). Work redesign. Reading, MH: Hddison-Welsley.
Jackson, S.E., Schwab, R.I. and Schuler, R.S. (1986), "Toward an Understanding of the burnout Phenomenon". Journal of Applied Psychology, 71(4), 630-640.
Jamal, M. (1985), "Relationships of job stress to job performance: A Study of Managers and Blue-cullar workers". Human Relations, 38, 409-424.
Jhons, G. & Xie, J.L. & Fang, Y. (1992). Mediating and Moderating Effects in Job Design. Journal of Management, Vol. 18, 4: 657-676.
Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavior Science, 9. 131-133.
Katz, D. & Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New-York: Wiley.
Kyriacou, C. (1987), "Teacher stress and burnout: An International review". Educational Research, 29(2): 146-152.
Lazarus, R.S. (1981), "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York:Spectrum.
Levinson, D.J., Darrow, C.N., Klein, E.B., Leevinson, M.H. & Mckee, B. (1978). The seasons of the man's life. New York: Knopf.
Lewis, H. (1980), The Pattered helper, chiled wellfare.
Maslach, C. (1973, August), Detached concern in health and Social Service professions. Paper presented at the annual meeting of the American psychological Association, Montreal.
Maslach, C. (1973, August), Detached concern in health and Social Service professions. Paper presented at the annual meeting of the American psychological Association, Montreal.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981), "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: McGroaw, Hill.
Meier, S.T. (1984), "The construct validity of burnout". Joural of Occupational Psychology. 57, 211-219.
Miller, I.W. and Norman, W.H. (1979), "Learned helplessness in humans: A review and attribution theory model". Psychological Bulletin, 86, 93-118.
Motowidlo, S.J., Packard, J.S., and Manning, M.A. (1986). Occupational stress, its causes and consequences for job performance. Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
Newman, G.A., Edwards, J.E. & Raju, N.S. (1989). Organizational Development Intervention: A meta-analysis of their effects on satisfaction and other attitudes. Personal Psychology, 42: 461-483.
O'brien, G.E. (1983). Skill-Utilization, Skill-Variety and Job characteristic Model. Australian Journal of Psycology, 35(3): 461-468.
O'reilly, C.III. & Chatman, J., (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Patman, C. (1970), Participation and Democratic Theory. Cambridge University press.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982), "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Perrier, D.C. (1984), "Police stressors". The hidden for canadian Police College Journal, 8, pp. 15-26.
Pilisuk, M. and Hillier Parkes, S. (1981), "The place of network Analysis in the Study of supportive Social Associations". Basic and Applied Social Psychology, 2(2), 121-135.
Pines, A., Aronson, E. (1983), Combatting burnout, in Children and Youth Services Review, Vol. 5, pp. 263-275.
Pines, A., Aronson, E. and Kafry, D. (1981), Burnout: From tedium to personal growth. New York: Free Press.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.
Ressel, B. (1994), Research Methods in Anthropology Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage.
Rosenbach, W.E., Gregory, R.A. & Taylor, R.L. (1983). Education, Summer, 316-325.Steers, R.M. (1975). Prolems in the management of organizational effectiveness. Administrative science Quartery, U20: 546-558.
Shinn, M. and Morch, H. (1983), A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989), "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Stake, R.E. and Easley, J. (Eds.) (1978), Case studies in science education. University of Illinois, Urbana: Center for Insructional and Curriclum Evalution.
Stratton, J. (1976), Police Passages, Manhattan beach, Ca: Glenon Stratton, J.G. "Police stress an Overview", The Police chief, Vol. 45 no. 4, pp. 58-62.
Tompson, J.D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
Walker, K.F. (1972), "Workers participation in management: Problems, Practice and Prospect". Internationsl Institute of Labour Studies, 12.
Williams, L.J. (1988). Affective and non-affective components of job satisfaction and organizational commitment as determinates of organizational citizenship behaviors. Unpublished dissertation.
Williams, L.J., & Anderson, S.E., (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 3, 601-617.

תגים:

משטרת · ישראל · מחוז · תחנה · מוטיבציה · גישת · מטרות · משאבים · מוטיבים · ערכים · שירות · ציבורי · חוק · תיאוריה · שחיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת שטוח המרחבים במשטרה על תפקוד השוטרים", סמינריון אודות "השפעת שטוח המרחבים במשטרה על תפקוד השוטרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.