היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60342
עבודת מחקר (כמותית ואיכותית) על הקו הפתוח במשרד החינוך. העבודה בוחנת את מטרות הקו הפתוח ואת הפרקטיקה שלו.
6,617 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60322
ניתוח שוק מטהרי המים הביתיים בעולם כולו ובישראל בפרט, במטרה להסיק מסקנות ולהמליץ המלצות להנהלת חברת תמי 4 על המשך דרכה בשוק.
12,971 מילים (כ-40 עמ'), 19 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60361
עריכת מחקר באמצעות ראיונות באוכלוסיות הדרוזית והנוצרית.
4,452 מילים (כ-13.5 עמ'), 24 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60451
מהי למידה חקרנית, עיקרי השיטה, שלבים, מאפיינים, מטרות, יתרונות וחסרונות, תפקיד המורה.
2,340 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60644
עריכת מחקר באמצעות שאלונים במטרה להמליץ לחברה בנושא זה.
12,883 מילים (כ-39.5 עמ'), 39 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60529
שינוי במטרות הוקף ממוסד המעניק צדקה וסיוע למוסד המשרת אינטרסים אישיים של התורמים ומנהליו.
6,918 מילים (כ-21.5 עמ'), 38 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60264
פרק שמיני: מטרות בחינוך
1,037 מילים (כ-3 עמ'), 2 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 60220
בחינת המצב והעלאת הטענה כי בניגוד למטרתה המוגדרת, במקרים רבים מופעלת הצנזורה גם כאשר אין המדובר בסכנת פגיעה בביטחון המדינה.
8,449 מילים (כ-26 עמ'), 14 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60147
סקירת שני עיתונים יומיים (הארץ וידיעות אחרונות) בשני תאריכי האסונות במטרה לבדוק כיצד מתבצע תהליך הבניית המציאות וכיצד הוא משתקף באופן הסיקור העיתונאי.
3,723 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100