היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20564
סקירת מושג השחיקה והתשישות של המורים, ע"מ לעמוד על הסיבות להווצרותם, הצגת מספר פתרונות לטיפול ולהקנת השחיקה ועוד.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41626
תופעת השחיקה וההתעניינות בה, גישות להסבר התופעה, הקשר למושגים אחרים בפסיכולוגיה, הגורמים לשחיקה וגורמים הקשורים למורה עצמו.
2,519 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64123
בדיקת הקשר בין לחץ לבין שחיקת העובד והאם לחץ ושחיקה קשורים לרמת שביעות הרצון של העובד.
4,087 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64221
מאפייני השחיקה של המורים והאם שחיקת מורים גורמת לחוסר שביעות רצון של התלמידים (מהאינטרקציה עם המורה, מהלימודים עצמם וכו').
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65399
בחינת ההשערות כי יש קשר חיובי בין לחץ ושחיקה וקשר חיובי בין שחיקה לעזיבה.
4,580 מילים (כ-14 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 71210
האם קיימים הבדלים בין רמות השחיקה של מורות משלבות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל לבין מורות רגילות שאינן משלבות, והאם יש קשר בין רמת השחיקה ותפיסת הזהות המקצועית של המורות?
8,834 מילים (כ-27 עמ'), 35 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 20503
הצגת הסיבות ופתרונות לשחיקת המורה תוך התייחסות גם לבתי ספר אפקטיביים והשפעתם.
8,535 מילים (כ-26.5 עמ'), 16 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 21308
בחינה של הנושא כתאוריה כולל מחקר אמפירי. סקירת מאפיני השחיקה הנפשית, סביבת העבודה כגורם לחץ ועוד.
5,766 מילים (כ-17.5 עמ'), 37 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21357
הגדרת המושג, הגורמים לו וההבדלים בין המורים השונים תוך נסיון לבדוק האם שיפור מעמד המורה עשוי להאט את השחיקה.
3,132 מילים (כ-9.5 עמ'), 19 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100