היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50423
בחינת גישת משאבי הארגון, תרומת ניהול משא"ב למטרות הארגון והמלצות לשיפור.
2,531 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 68686
תיאור החברה וניתוח משאבי האנוש באמצעות
4,015 מילים (כ-12.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68504
זיהוי של שלוש בעיות בתחום משאבי האנוש והצעת פתרונות.
4,453 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 66679
ניתוח החברה ותהליכי משאבי האנוש, הצעה לשיפור שתי פרקטיקות HR והצגת ההשלכות/ החשיבות עבור בעלי העניין.
4,033 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68018
ניתוח משאבי אנוש וגיוס עובדים בבית מלון "הנסיכה" באילת.
3,846 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65765
תיאור התהליכים בתחום ניהול משאבי אנוש המתקיימים בארגון, זיהוי הפרקטיקות והבעיות והצעת פתרונות.
4,984 מילים (כ-15.5 עמ'), 42 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50460
התמקדות בשלושה היבטים של ניהול משאבי האנוש-כוח האדם, הדרכה ורווחה.
1,950 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 61617
עבודה המנסה לעמוד על השינויים, הדילמות והתפיסה הכללית של מחלקת פרישה ופורשי צה"ל בהיבטי המשאב האנושי.
4,218 מילים (כ-13 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68074
סקירת שיטות ניהול משאבי האנוש בחברת LAYCAD.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100