היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 66217
סקירת התופעה והשוואה של המצב החוקתי בארץ ובחו"ל.
10,415 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61839
הצגת התחנה, מטרות, יעדים, חקר שוק והצעת אסטרטגייה שיווקית.
10,046 מילים (כ-31 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66153
שביעות רצון של עובדים במשטרה, תוך התמקדות בתחנת משטרה.
9,230 מילים (כ-28.5 עמ'), 27 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61529
בדיקת המימדים - האלטרואיסטי והארגוני, בשש תחנות משטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד.
15,309 מילים (כ-47 עמ'), 52 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66272
בדיקת הקשר בתחנת נתניה.
8,916 מילים (כ-27.5 עמ'), 46 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66539
הסיבות השונות ללחץ ,שחיקה וכוונות עזיבה בקרב שוטרים ויוצעו כלים להתמודדות ולשינוי מצבים דומים.
9,806 מילים (כ-30 עמ'), 33 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64025
סיכום תקופת איחוד שידורי הרדיו והקמת הרדיו המשולב בתקופת מלחמת המפרץ ובחינת הרקע לאיחוד, הדעות בעד ונגד הגל המאוחד, היחסים בין אנשי התחנות באולפן המשותף ותכני השידורים החל מליל השידורים הראשון.
6,049 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 70140
ניתוח אסטרטגיית הפעולה של תחנת הרדיו הארצית גלגל"צ תוך התייחסות לתרומתה האישית בקידום המוסיקה מבחינת מגמות, טרנדים וסגנונות.
3,971 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 62998
סקירת ספרות וניתוח המקרה של בניית תחנת הכוח הגרעינית . Shoreham
8,430 מילים (כ-26 עמ'), 34 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21