היישום אינו מחובר לאינטרנט

גורמים לירידה בתפקוד העובדים

עבודה מס' 066961

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבוחנת גורמים אפשריים לירידה בתפקוד העובדים - מחקר כמותי בשילוב מחקר איכותי.

31,449 מילים ,250 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודת המחקר בחנה את גורמי תפקוד העובדים, המשפיעים על עמידה ביעדי הארגון, וזאת בארגון שלאחרונה עבר תהליך של רכישה. מטרת המחקר הייתה המלצה ותרומה אפשרית לארגון, לזהות את הגורמים המשפיעים על ביצועי העובדים, יעילות העובדים והיעילות הארגונית.
הונחה שאלת מחקר "מהם הגורמים היכולים להסביר ירידה בתפקוד העובדים בארגון אשר עבר לאחרונה תהליך של רכישה?". אשר כללה מספר השערות מחקר, שבהן תפיסת תמיכה ארגונית נתפסת (POS) ותפיסת הזדמנות לתגמול (POR), השפיעו על מחויבות ארגונית ומעורבות בתפקיד, שבתורם השפיעו על התנהגויות של אזרחות ארגונית (OCBs) וביצועים במסגרת התפקיד בארגון הנחקר, ארגון HP Scitex.
כל המשתנים נבדקו ללא חלוקה למימדים מלבד משתנה OCBs, שנבדק הן כמשתנה בודד והן כמשתנה עם חלוקה למימדים מסוג: אלטרואיזם, מצפוניות, אדיבות, מוסריות אזרחית ורוח ספורטיבית.
שיטת המחקר הייתה שילוב של מחקר כמותי יחד עם מחקר איכותי, אוכלוסיית המדגם כללה 88 נבדקים עבור המחקר הכמותי, כאשר 6 נבדקים אשר ענו על המחקר הכמותי נטלו חלק גם במחקר האיכותי.
המחקר המשולב כלל שילוב של שאלון סגור עם ראיונות פתוחים, לצורך הבנת תפיסת עולמם של הנבדקים ביחס למשתנים העלולים להשפיע על התייחסויות לעבודה והתנהגויות העובד. ובנוסף, על תפיסת עולמם ביחס כלפי כוונות העזיבה.
כלי המחקר - שאלון עבור המחקר הכמותי, המובנה מ- 69 שאלות למילוי עצמי. תחילתו בשאלון המכיל 61 שאלות המתייחסים ל- 6 המשתנים, ולאחריו 8 שאלות דמוגרפיות (ראה נספח ה'). אופי חישוב הציון עבור 6 המשתנים היה באמצעות ממוצע התשובות, השאלון עבור 6 המשתנים נכתב בשפה האנגלית ותורגם לעברית ע"י החוקר.
ראיון פתוח חצי מובנה עבור המחקר האיכותי (ראה נספח ו').

בדיקה של הקשרים של המחקר הכמותי העלתה כי POR נמצא כבעל השפעה על מחויבות ארגונית ומעורבות בתפקיד, POS נמצא כבעל השפעה על מחויבות ארגונית ברמה גבוהה יותר מה- POR, אולם בניגוד לצפוי לא היה בר השפעה על מעורבות בתפקיד. מחויבות ארגונית נמצאה כבעלת השפעה על ביצועים במסגרת התפקיד ועל OCBs, מעורבות בתפקיד נמצאה כבעלת השפעה על OCBs אולם לא ברת השפעה על ביצועים במסגרת התפקיד.
הממצאים של המחקר האיכותי מצביעים על כך שהנבדקים מייחסים חשיבות גבוהה למשתנים (בהתאם לסדר הופעתם) מסוג: תמיכה ארגונית, אופי העובד (משתנה שלא נבחן במחקר הכמותי שמסוגל להסביר את חוסר הקשרים של המעורבות בתפקיד) ותגמול. כמו כן, כל הנבדקים ציינו שאין להם כוונות עזיבה.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.2 תיאור הבעיה
1.3 שאלת המחקר
1.4 מטרות המחקר וחשיבותן
1.4.1 מטרות תיאורטית
1.4.2 מטרות יישומיות
1.5 הדיסיפלינה הרלוונטית
2. סקירת ספרות
2.1 רקע תיאורטי
2.2 משתני המחקר
2.2.1 POS - (Perceived Organizational Support תמיכה ארגונית נתפסת )
2.2.2 POR - (Perceived Opportunity for Reward תפיסת הזדמנות לתגמול)
התייחסויות לעבודה
2.2.3 מעורבות בתפקיד
2.2.4 מחויבות ארגונית
התנהגויות העובד
2.2.5 OCBs - (Organizational Citizenship Behaviors התנהגויות של אזרחות ארגונית)
2.2.6 ביצועים במסגרת התפקיד
2.3 רציונל המחקר
2.4 מודל המחקר
2.5 השערות המחקר
2.6 משתני המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 המדגם
3.3 כלי המחקר
3.4 ההליך
3.5 שיטת הניתוח
4. ממצאים
4.1 מאפייני המדגם
4.2 פרק הממצאים
4.3 סטטיסטיקה תיאורית
4.4 סטטיסטיקה היסקית
4.5 ממצאי השערות המחקר
4.6 ממצאים נוספים
4.7 ניתוחי רגרסיה
4.8 בדיקת קשרי תיווך
4.9 ממצאי השאלון האיכותי
4.10 תוצאות מודל המחקר
5. דיון
5.1 POS, POR והתייחסויות לעבודה
5.2 התייחסויות לעבודה והתנהגויות העובדים
5.3 POS, POR והתנהגויות העובדים (ביצועים במסגרת התפקיד ו- OCBs)
5.4 השפעות של מודל רגרסיה על רמת הביצועים במסגרת התפקיד
5.5 השפעות של מודל רגרסיה על רמת ה- OCBs
5.6 משתנים דמוגראפיים
5.7 משתנים מתווכים
5.8 ממצאי הראיונות
6. סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 מגבלות
6.4 המלצות למחקר עתידי
6.5 המלצות יישומיות
6.6 רפלקציה
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - מדפסות חברת HP Scitex
נספח ב' - מבנה ארגוני
נספח ג' - מכתב פרידה של מנכ"ל HP Scitex
נספח ג' - מכתב פרידה של מנכ"ל HP Scitex
נספח ד' - מודל המרחב ההתנהגות הארגונית (שוחט וויגודה-גדות, 2006)
נספח ה' - שאלון כמותי
נספח ו' - שאלון איכותי
נספח ז' - ממצאי השאלון איכותי

הערת מערכת: קובץ העבודה אינו כולל את קובצי האקסל וה-SPSS.

קטע מהעבודה:

אחת הסברות לגורמים המשפיעים על הקשרים שבין התייחסויות עבודה והתנהגויות עובדים היא תיאורית החליפין (Masterson et al., 2000 אצל Schminke et al., 2002). העיקרון הבסיסי של תיאוריה זו, עוסקת בעובדים אשר חשים מחויבים להחזיר טובה בצורה כלשהי, כאשר אחרים מתגמלים אותם או מתייחסים אליהם יפה. תיאורית החליפין שימשה כהסבר על משתנים כגון: מחויבות ארגונית, ביצועים, היעדרות ותחלופה (McMillan, 2007). רעיון זה כלול ב- "נורמת ההדדיות", כאשר ארגון מתייחס יפה אל עובדיו, באמצעות העמדת הזדמנויות לתגמול, בונוסים, יחס טוב, או הפגנת מחויבות כלפי העובדים, העובדים גומלים בטובה בדרך כלשהי לארגון (Schnake, 1991 אצל McCook, 2003).

תגים:

מחויבות ארגונית · מעורבות בתפקיד · שאלון כמותי · שאלון איכותי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גורמים לירידה בתפקוד העובדים", סמינריון אודות "גורמים לירידה בתפקוד העובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.