היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הודעות לבורסה על מחיר מניות של חברות נפט

עבודה מס' 010138

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים המשפעים על שוק המניות מלבד מידע פנימי, הטבות למשקיעים בחיפושי נפט, בדיקה אמפירית וסיכום.

6,658 מילים ,11 מקורות

תקציר העבודה:

חברות בורסאיות מחויבות בדיווח לבורסה על פעילות מיוחדת שלהם או על אירועים משמעותיים העלולים להשפיע על מצב עסקיהן או על מצבם הכספי- הן לטובה והן לרעה. החובה היא על פי התשקיף ועל פי חוק ניירות ערך. דיווחים אלו מתחלקים לדיווחים תקופתיים ודיווחים מידיים.
מקור שני לידיעות על החברה היא העיתונות: כתבים מפרסמים מידי עת פרסומים על החברה, פרסומים טובים או רעים, ובכך יוצרים ציפיות. הציפיות משפיעות הן על השוק הספקולטיבי והן על השוק המסחרי, אולם התוצאה היא היינו הך: שני הצדדים מחזיקים את תיק הנכסים שלהם בצורה הנראית להם ככדאית ביותר.
אולם אליה וקוץ בה. הדיווחים לעיתונות ולבורסה יכולים להיות מנוצלים, טרם מתן פומביות להם, ע"י גורמים המקורבים למפרסם, ובכך הם מנצלים "מידע פנימי".
ניצול מידע פנימי לתועלת אישית הינו דבר פגום ופסול מבחינה מוסרית. הבעיה אינה בעצם קביעת המידע, אלא בהגדרותיו ובהיקפו. בעיית היסוד בחקיקה מעין זו ובעיקר בהיבטה הפלילי היא כי על החוק לקבוע נורמות איזור ברורות ולא להסתפק בהגדרות מעורפלות, שמא נפרוש את הרשת הפלילית בצורה רחבה למדי ונלכוד לתוכה עבריינים אשר לא להם התכוון החוק. שוק הון אמין, הפתוח לכל אדם, חייב לצאת מגישת יסוד כי אנשים הקרובים לחברה אינם מנצלים לטובתם.
אי לכך עבירה על חוק זה היא עבירה שיש עמה קלון.
מידע פנים מוגדר כמידע אשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך של החברה. שוק ניירות הערך מגיב בצורה מוזרה לידיעות שונות המתפרסמות ברבים. בשוק טוב, די בחצי שמועה חסרת משמעות כדי להקפיץ את מחיר המניה, ובשוק חלש גם לידיעות מצוינות אין כל השפעה.
העבודה הנוכחית תבחן את ההשערה כי קיים מידע פנימי בשוק, ככל שזה נוגע לפרסום הודעות בבורסה לשם פרסומם על פי החוק.
הבדיקה תעשה באמצעות כלים סטטיסטיים ולבחון האם ההשפעה מובהקת, כדלקמן: אבדוק את שער הבורסה מידי יום, אציב מולו פרסום בעיתונות או הודעה לבורסה (חיובית או שלילית לפי העניין) ואראה האם באותו מועד ישנו שינוי מובהק ומהותי במחיר המניה. השערתי היא כי קיים מידע פנימי, אך הוא אינו מהותי.
העבודה תתמקד בחברות לחיפושי נפט, שבהן למידע מוקדם יש חשיבות רבה ביותר.

ראשי פרקים:
1. מטרת העבודה.
2. הגורמים המשפיעים על שוק המניות (מלבד מידע פנימי).
3. ההטבות למשקיעים בחיפושי נפט.
4. מידע פנימי והשפעתו על המסחר בבורסה.
5. בדיקה אמפירית.
6. סיכום.
7. רשימה ביבליוגרפית.

מקורות:

סדן שמחה, השפעת פרסום "דו"ח על דו"ח" על מחירי המניות, רבעון לכלכלה., 48, 1985.
דו"ח ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים, ירושלים, 1986.
לוין אלעזר, הבנקאיות, תל אביב, 1987.
פרופ' יוסף גרוס דיני חברות, המכון לפריון עבודה ויצור 1986.
חיים לוי ומשה סרנט, הבורסה, תל אביב, 1982.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הודעות לבורסה על מחיר מניות של חברות נפט", סמינריון אודות "השפעת הודעות לבורסה על מחיר מניות של חברות נפט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.