היישום אינו מחובר לאינטרנט

קביעת מחיר לפי המודל המרשליאני- האם היא בבחינת הטעיית הצרכן?

עבודה מס' 064381

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הבעייתיות שבהצגת מחיר הכולל אגורות לפי המודל המרשליאני, וזאת על מנת ליצור אשליה בציבור כי מדובר במחיר נמוך יותר.

4,131 מילים ,10 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

נושא שיווק והטעיית צרכנים הינו אחד הנושאים הנחקרים ביותר, לאור החשיבות העסקית הרבה שלו. חוקרים רבים מנסים לאמוד את תהליכי התפיסה של הפרסומת אצל הצרכן על מנת לשכנעו, והביאו לידי זכירת הפרסומות ובעתיד לידי רצון לרכישתה.
אחד המודלים המפורסמים, שהומצא ע"י מרשל קונרד הינו "המודל הכלכלי-מרשליאני" על פיו המחיר נקבע בסנט אחד פחות מהמחיר המבוקש והצרכן לא טורח לתרגמו למחיר המלא(1). לדוגמא מחיר מוצר יסומן 4.99$ או 5.99$, כאשר בפועל התשלום הוא 5$ או 6$ בהתאמה והמוכרן אינו מציע עודף כלל, בהניחו כי הצרכן לא ידרוש עודף בסכום כזה.
אחת הסיבות להתנגדות להטעיה זו היא כי האגורה אינה הילך חוקי בישראל. מאז חוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה-1985 אין שימוש בישראל יותר באגורות והמטבע בעלת הערך הנמוך ביותר היא של 5 אגורות. כלומר הצגת מחיר 9.99 ₪ אינה נכונה היות ולא ניתן לתת עודף של 1 אגורה.

במחקר נבחן את עמדת הציבור כלפי הטעהי במחירים ובפרסום מחיר עם אגורות.

אוכלוסיית המחקר תכלול את כל מכירי וחברי עורכת המחקר. המדגם יהיה מדגם נוחות- כל מי שיהיה מוכן למלא שאלון יתבקש לעשות כן.
בפועל הועברו שאלונים עד שהתקבלו 100 תשובות.
שיטת המחקר היא באמצעות מבחני T, מתאמי פירסון, ומבחני חי-בריבוע. מבחני T ומתאמי פירסון יערכו על משתנים אורדינליים (רציפים) ואילו מבחני חי בריבוע על מבחנים נומינליים.
-------------------------------------------------------------------
1. DESATNICK ROBERT L., MANAGING TO KEEP THE CUSTOMER, 1988.

ראשי פרקים
1. מבוא
1.1 מטרת העבודה
1.2 הצגת הנושא
2 הוראות החוק
2.1 חוק עיגול סכומים
2.2 הטעיה
3. שכנוע צרכן לביצוע עסקאות
3.1 מאפייני הפרסום
3.2 אחוזים
3.3 המשתנה
3.4 תמהיל השיווק
3.5 אסטרטגיית פרסום רציונליות ואמוציונליות
4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 אוכלוסיית המחקר
4.3 מגבלת המחקר
4.4 שיטת המחקר
5. תוצאות המחקר
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-19851 קובע כי חובות או קבלת החזרים יעוגלו תיד לשקל השלם הקרוב.
"(ב) נקבעה בחיקוק הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפיה הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.
(ג) היה הסכום הכולל של אגרה העומד לתשלום פחות משקל חדש אחד, יעוגל הסכום הכולל לשקל חדש אחד ; עלה הסכום הכולל על שקל חדש אחד, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה"

על פי חוק הגנת הצרכן, לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה (להלן הטעיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה. אולם, קביעת מחיר עם אגורות אינה נחשבת להטעיה מהותית.

מקורות:

לנדאו, ר' (תשמ"ח), הרטוריקה של משלב הנאום הפוליטי בישראל, ת"א: עקד.
ניר, ר' (1984), לשון מדיום ומסר, ירושלים: הוצאת פוזנר ובניו בע"מ.
ניר, ר' (1989), סמאנטיקה עברית משמעות ותקשורת, יחידות 10-4, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה
הורניק, י (1994) ניהול הפרסום. האוניברסיטה הפתוחה, רמת-אביב, 1994
יזרעאלי דב, שווק הלכה למעשה, צ'ריקובר, 1985.
דולן, צ' (1998) "כל האמצעים כשרים" פנים- כתב עת לתרבות וחברה (7) עמ' 66-65.
קוטלר פיליפ ופרופ' יעקב הורניק, (2000) ניהול השיווק, האוניברסיטה הפתוחה.
Brehm g (1995), "associative storage and retrieval processes in person memory," Journal of experimental psychology: learning, memory, and cognition, 11 (2), 316-45.
Pedrick, james h. And fred s. Zufryden (1991), "evaluating the impact of advertising media plans: a model of consumer pUrchase dynamics using single-source data," marketing science, 10 (2), 111-30.
Ray, Michael L. (1993), "Marketing Communications and the Hierarchy of Effects," in Peter Clarke, ed New Models for Mass Communication Research,. Beverly Hills, CA: Sage Publishing, 147-76.

תגים:

צרכן · קניה · הטעיה · מכירה · קנייה · סימון · מחירים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קביעת מחיר לפי המודל המרשליאני- האם היא בבחינת הטעיית הצרכן?", סמינריון אודות "קביעת מחיר לפי המודל המרשליאני- האם היא בבחינת הטעיית הצרכן?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.