היישום אינו מחובר לאינטרנט

המחיר המרחבי להקמת סכר אסואן הגבוה

עבודה מס' 061794

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השינויים השליליים שנגרמו כתוצאה מבניית הסכר והמחיר המרחבי אשר שילמה מצרים עבורו.

3,760 מילים ,18 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
המחיר החברתי להקמת סכר אסואן הגבוה
העברת התושבים הנוביים
המחיר האורבני להקמת סכר אסואן הגבוה
השפעת הסכר על תהליך האורגניזציה במצרים
המחיר האקולוגי להקמת סכר אסואן הגבוה
אובדן מים עקב התאדות וחלחול
אגירת סחף
אירוזיה בגדות הנהר
אירוזיה בחוף הים
המלחת קרקעות
השפעה על איכות המים
העמקת הבילהרציה
המחיר התרבותי
המחיר הביטחוני
סיכום
רשימת מקורות

מבוא
לחץ האוכלוסייה המתרבה במהירות במצרים, הצפיפות החקלאית והצורך הדחוף בהרחבת השטח
החקלאי, החישו את עבודת המחקר, כיצד להרחיב את השטח החקלאי במצרים. הבעיה העיקרית
הייתה איך להגדיל את אספקת המים הסדירה במצרים. לכן הוחלט להקים סכר ענק ומאגר מים
עצום מאחוריו.
בשנת 1960 החלו העבודות לביצוע המפעל הגדול בעזרתה הטכנית והכספית של בריה"מ. הסכר
נחנך, כמתוכנן, ב1971-. הוא נבנה כשבעה קילומטרים מדרום לסכר הישן. הנילוס זורם כאן באפיק
צר, 500-600 מ', כשצוקי גרניט גבוהים מתרוממים בתלילות משני העברים. אורך הסכר 3600, מ',
מזה 520 מ' במים. גובהו 111 מ' מעל ליסודותיו. רוחבו בתחתית 980 מ'. המים נאגרים מאחורי
הסכר ויוצרים מדרומו את ימת נאצר, הן בתחומי מצרים והן בתחומי סודן. אורכה של הימה 500 -
ק"מ, מזה 200 ק"מ בגבולות סודן. רוחב הימה 5 - עד 20 ק"מ. שטחה 5000, ק"מ. זוהי אחת הימות
המלאכותיות הגדולות בעולם, והיא מסוגלת לאגור 168 מיליארד מ"ק מים.
הקמת הסכר הייתה לא רק אקט טכני, אלא אף גרעין של מהפכה חקלאית-תרבותית, שהשלכותיה
חרגו מהתחום המצומצם של הטכניקה החקלאית והשפיעו על הכלכלה, המדיניות והחברה
במצרים.
הקמת הסכר הגבוה ושינוי שיטת ההשקיה, הביאו לגיוון גידולי השדה ולהגדלת כמות היבול, דבר
שתרם את תרומתו לכלכלת מצרים.
לתמורות בחקלאות היו השפעות חיוביות בתחום התעשייה, שכן הן עודדו הקמת מפעלים ובכך
גרמו לשינויים במגזר האורבני במצרים.
אולם, אי אפשר להכחיש ולהתעלם כי הסכר הגבוה גרם לבעיות חדשות והחריף את הישנות, הן
בתחום החברתי עירוני, אקולוגי, מדיני ועוד.

מטרות עבודה זו היא לעמוד על השינויים השליליים שנגרמו כתוצאה מבניית סכר אסואן הגבוה,
והמחיר המרחבי אשר שילמה מצרים עבורו.

מקורות:

דרמן עמירם, מצרים - מדינה בתמורות, הוצאת מלוא בע"מ, תל-אביב, 1979.
סופר, ארנון ונורית קליאוט, מפעלי מים איזוריים במזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה, רשות המחקר, אוגוסט 1988.
סופר ארנון, נהרות על אש, עם עובד, אוניברסיטת חיפה, 1992.
ניר, יעקב. "חופי הים התיכון של ישראל", דו"ח G.S.I 4/84, ירושלים, ינואר, 1984.
Waterbury John, Hydropolitics of the Nile Valley, Syracuse University Press, 1977.
Said, R. 1981, The Geological Evolution of the Nile River, Springer-Verlag, 151 pp.
Golik, Abraham. The Effect of the Aswan High Dam on the Nile Delta Sinai and Israeli Coastline, Submitted to the Committee on Coastal Management, Haifa, November 1983.
Harrison, J.C. 1955. An Interpretation of Gravity Anomalies in Eastern Mediteranean. Phil. Trans. Roy. Soc. A 248: 283-325.
Inman, D.L., Aubrey, D.G. and Pawka, S.S. 1976. Application of Nearshore Processes to the Nile Delta. in Proc. of Seminar on Nile Delta Sedimentology, Alexandria, 25-29 October 1975, p. 205-255.
Kadib, A.A. 1969. Sand Movement Along a Portion of the Northern Coast of U.A.R. 22nd Int. Navigation Congress, SII-4, p. 273-286.
Nielsen, Ev., 1973. Coastal Erosion in the Nile Delta. Nature and Resources, UNESCO, vol IX, No. 1, pp. 14-18.
Quelennec, R.E. and Kurk, C.B. 1976. Nile Suspended Load and its Importance for the Nile Delta Morphology. in Proc. of Seminar on Nile Delta Sedimentology, Alexandria, 25-29 October 1975, p. 130-144.
Ross, D.A. and Uchupi, E. 1977. Structure and Sidimentary History of Southeastern Mediteranean Sea - Nile Cone Area. Amer. Assoc. Petrol. Bull. 61: 872-902.
Sestini. G. 1976. Geomorphology of the Nile Delta. in Proc. of Seminar on Nile Delta Sedimentology, Alexandria, 25-29 October 1975, p. 12-24.
Sneh, A. and Weissbrod, T. 1972. Nile Delta: The Defunct Pelusiac Branch Identified. Science, 180: 59-61.

תגים:

מים · מצרים · נוביים · נילוס · סחף

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המחיר המרחבי להקמת סכר אסואן הגבוה", סמינריון אודות "המחיר המרחבי להקמת סכר אסואן הגבוה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.