היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60104
סקירת פעילות הארגון ויחסו לשלטון בשנים אלה.
10,073 מילים (כ-31 עמ'), 21 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60695
המהלכים המדיניים מתחילתה של מלחמת יום הכיפורים ועד הסכמי השלום בין ישראל ומצרים.
6,093 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60091
בחינת ההיסטוריה של הנהגת "הקצינים החופשיים" בשלושה אופנים-רקע אישי, התגבשות הקבוצה ויחסיהם עם קבוצות\תנועות אחרות.
8,589 מילים (כ-26.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50923
בחינת הגורמים שהובילו לברית משולשת בין צרפת, ישראל ואנגליה לצאת יחד למלחמה נגד מצרים.
3,901 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50387
תיאור היצירה, ניתוח סטרקטורלי וניתוח איקונוגרפי.
2,586 מילים (כ-8 עמ'), 1 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50653
האם השלום עם מצרים החזיק מעמד בתקופה זו ומה תפקידה של הנורמליזציה בעניין?
2,165 מילים (כ-6.5 עמ'), 10 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60918
יישום תיאוריית התלות והאימפריאליזם על מצריים כמקרה מבחן.
4,780 מילים (כ-14.5 עמ'), 41 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60930
סקירת פעילות התנועה בהנהגת חסן אלבנא ובחינת יחסה למערב ולישראל.
8,554 מילים (כ-26.5 עמ'), 22 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61040
השפעת מלחמת המפרץ על החוגים האיסלמיים הרדיקליים במצרים ויחסי הגומלין בין המשטר במצרים ובין התנועות האיסלמיות הראדיקליות בתקופת מלחמת המפרץ.
10,969 מילים (כ-34 עמ'), 42 מקורות, 554.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100