היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10132
מעמד האישה בעולם הערבי, ספרות נשים בעולם הערבי, תאור סופרות, תאור סיפורים, סיכום ודיון.
3,422 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10314
4,454 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10335
ניתוח ובדיקה לגבי מעמד האישה בשלושה מסיפוריו של יעקב.
4,969 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10388
מעמד האישה וההתיחסות אליה במכלול הטקסט שבתורה והפרושים שנתנו לכך חכמים תוך שימת דגש על נישואין, נדרים, יבום וחליצה.
4,534 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10446
המצב הפוליטי חברתי תרבותי בצרפת במאה ה19-, הבעיות הפמיניסטיות ובדיקת שחרור האישה כחלק משחרור מעמד הפועלים.
2,470 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10491
סקירת מעמד האישה ודימויה כפי שהוא בא לידי ביטוי בשירה העברית מאז תחילת המאה עד ימנו.ניתוח של שירים ופזמונים מול השינוי בתרבות.
6,065 מילים (כ-18.5 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 10507
סקירת האינטרקציה בין אישה מוכה לבעלה ובדיקת השילובים של תכונות הגבר עם תכונות האישה, המצע והדרבון להכאה.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20050
סקירת מעמד האישה היהודית, תפקידה במשפחה ותפקודה בקהילה באיטליה בתקופת הגטו ועוד.
7,214 מילים (כ-22 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20235
בדיקה תיאורטית ואמפירית - מה חושב זוג ממוצע אודות חלוקת התפקידים במשפחה, שנעשית סבוכה לאור החיים המודרניים וזכויות האישה ?
5,110 מילים (כ-15.5 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100