היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61338
סקירת מעמד האישה במרוקו במאות ה-19 וה-20, וניסיון להעריך את השינויים שחלו במעמדה לאור המודרניזציה לאחר השלטון הצרפתי.
5,530 מילים (כ-17 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61391
מעמד האישה הדרוזית והתמורות שחלו בו במהלך השנים.
3,746 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65878
האם האישה דומיננטית יותר בבחירת המוצרים לפנים הבית ואילו הגבר יותר דומיננטי בבחירת בית המגורים ובתכנון הקונסטרוקטיבי?
5,837 מילים (כ-18 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61439
סקירת מעמד האישה הבדואית בעבר ולאור המודרניזציה.
4,423 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61327
דיון בסוגיית ההטרדה המינית, עבודה מחקרית הכוללת שאלונים.
12,991 מילים (כ-40 עמ'), 31 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61261
השינויים שחלו במעמד האישה מן העת העתיקה ועד לפמיניזם בן זמננו וניתוח הסרט כיצירה המשקפת והמייצגת שינויים אלה.
8,527 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70207
היחס של ראשי הציונות לתפקידה של האישה בציונות והשוואה עם המציאות של הנשים בארץ ישראל, בעיקר נשות העלייה השנייה.
3,844 מילים (כ-12 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70210
מהי תפיסתן של נשים ישראליות לגבי אופן הצגת הנשים בפרסומות המופיעות בשבועון לאישה?
4,662 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 61054
סקירת מעמד האישה הערביה ודיון ביצירותיהן של אליפה ריפעת ונוול אל-סעדאוי.
10,088 מילים (כ-31 עמ'), 17 מקורות, 554.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100