היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 64206
אינדיבידואליות, קולקטיביזם ומידת דתיות כגורמים המשפיעים על מידת התמיכה במדיניות רווחה.
4,350 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64573
בחינת המשמעויות של פערי הכנסות מבחינה חברתית וכלכלית ובדיקה אמפירית של פערי ההכנסות בעשורים האחרונים על מנת ללמוד על המגמות השונות.
3,997 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 66396
עמדות החברה הישראלית כלפי הומוסקסואליות והאם השוויון בישראל, כלפי אלו שאינם בעלי נטייה מינית הרווחת באוכלוסייה, קיים או שאינו קיים.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 66607
האם הגלובליזציה מגדילה או מקטינה את אי השיוויון בעולם?
2,076 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 67377
סקירת הנושא והצעה לניסוי בגן ילדים.
1,936 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 71027
מהם הגורמים המשפיעים על עוני ואי השיוויון בהכנסות בישראל בין השנים 1987-2012?
5,742 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 62959
השפעת חוק חובת מכרזים על חוק שיוויון הזדמנויות בתעסוקה.
9,727 מילים (כ-30 עמ'), 48 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 63824
תפיסת התיאוריות הסוציולוגיות את האי שיוויון החברתי
3,684 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 71096
האם שילובם של ערבים-ישראלים בשירות הלאומי-אזרחי יביא לידי שיוויון בנטל בחברה הישראלית?
6,324 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 299.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9