היישום אינו מחובר לאינטרנט

אי שיוויון בחלוקת ההכנסות בישראל (נתוני 2002-2003)

עבודה מס' 064573

מחיר: 216.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת המשמעויות של פערי הכנסות מבחינה חברתית וכלכלית ובדיקה אמפירית של פערי ההכנסות בעשורים האחרונים על מנת ללמוד על המגמות השונות.

3,997 מילים ,10 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

המדיניות הסוציאלית ומערכת השירותים, במדינת ישראל, מושפעים הן מרעיונות מדינת הרווחה המערבית, הקרוי העולם הנאור, והן מגישתה המאוד מתחשבת של דת היהדות לבעיית העוני.
בארץ פועלים ארגונים סוציאליים, הן וולונטריים והן מטעם, שהוקמו עוד בתקופת היישוב על בסיס רעיוני חדש. עוד בתקופת העלייה השנייה התארגנו ארגוני עובדים, שתפקידם היה לעזור לפרט בעתותיו של משבר, בשיטה של עזרה הדדית וללא תמיכה מבחוץ. בהמשך, נוצרו שני גופים חשובים, על ידי מפלגות הפועלים בארץ : קופת-חולים וההסתדרות, וכן גופים אחרים : הסתדרות הפועל המזרחי (1924) אשר לה מוסדות גמל וקרנות, מוסדות אשראי וקואופרטיבים, הסתדרות עובדים לאומית (1934) אשר לה קופת-חולים לעובדים לאומיים.
אף כי החברה הישראלית ממשיכה להיות חברה שיוויונית ואחידה יחסית ברמת החיים של כלל אזרחיה, ושפער ההכנסות שלה הוא מן הנמוכים בעולם, הרי חלה סטייה ניכרת מן האידיאולוגיה החלוצית הקדומה. עם התחזקותה של המדינה, ועקב ההתפתחות וההתרחבות הכלכלית, חלה ירידה בהתלהבות האוטופיסטית וברוח ההקרבה העצמית גם באוכלוסייה הוותיקה. לאור השינויים הכלכליים החיוביים במדינה הופיעה שכבה, לפי שעה קטנה יחסית, של בעלי עסקים ומפעלים, בעלי תפקידים בכירים בשירות הציבורי והפרטי גם יחד, המהווה את הרובד החברתי כלכלי היוצר פערים משמעותיים יותר בקר האזרחים.
בעלי הדרגות הגבוהות בשרות המדינה ובמנהל הציבורי השיגו העלאות שכר ניכרות, החוצות במאות אחוזים את השכר הממוצע במשק. בעוד שב- 1954 עמד הפער שבין הדרגה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר בשרות המדינה על היחס 1:2.2 - הרי בשנת 2004 היחס הוא 1:4.5 לפני ניכוי המיסים. ברם, יש להדגיש, שאף כי האיגודים המקצועיים השונים עומדים על זכויותיהם, אשר ניתנו להם בכדי לשמור על הסטטוס אותו השיגו, הם נמנעו בדרך כלל מהגדלה מתמדת של דרישותיהם.
אין, אפוא, ספק בכך שעקרון השוויוניות נתערער במידה רבה, בפרט בעשור האחרון, וכי חלק ניכר מהחברה הישראלית חותר לקראת הגדלת טובת ההנאה החומרית האישית יותר משעשה זאת בעבר. עם זאת עדיין רבה המוביליות החברתית וטרם התגבשו מעמדות חברתיים מוגדרים סופית.
העבודה הנוכחית תבחן את המשמעויות של פערי הכנסות מבחינה חברתית וכלכלית וכן תבחן, אמפירית, את פערי ההכנסות בעשורים האחרונים על מנת ללמוד על המגמות השונות.

ראשי פרקים:
1 מבוא
2 הקדמה- מדדים לבדיקת אי השיוויון
3 אי השוויון בחלוקת ההכנסות בישראל
4 בחינת פערי ההכנסות לפי סקר 2003
5 סיכום
6 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מספר מדדים הוצעו לבדיקת אי השוויון במדינה, נוסף למדד גיני המסורתי. להלן תיאור של חלקם.

המדד של טייל (THEIL)
מדד שהוצע ע"י טייל, נגזר מהמושג אנטרופיה בתיאוריות המדע, והוא במונחים של מוטיבציה, שונה מסוג הממדים שאותם כבר בחנו כאשר X זו ההסתברות שמאורע מסויים יתרחש, תוכן המידע (H(X של הבחנה שאכן המאורע התרחש חייב להיות פונקציה יורדת של X - ככל שהמאורע סביר יותר להתרחש, כך גם מעניין יותר לדעת שאותו דבר אכן התרחש.

מקורות:

בילצקי א., עזרה הדדית וביטוח סוציאלי, ת"א, הוצאת ההסתדרות 1967.
מנחם כרמי, שכר מינימום - סקירה ספרותית והשלכות אפשריות בישראל, ירושלים, המוסד לביטוח לאומי, 1988 עמ' 1-6.
דורון שלפר, גיא חנן: מבוא לאקונומטריקה (שיטות המחקר בכלכלה), הוצאת דיונון, אוניברסיטת ת"א, 1995.
בנק ישראל: דין וחשבון, ירושלים, מאי 2003, פרק ד': "התעסוקה והשכר".
דורון א., "למהותה של מדינת סעד", נתיבי ארגון ומנהל מס' 2 (מאי 1970) עמ' 31-22.
קידמה סוציאלית באמצעות תכנון סוציאלי, הוצאת משרד הרווחה, תשס"ב
פערים מצוקה ומדיניות רווחה במדינת ישראל, הוצאת משרד החינוך, ירושלים, תשל"ז.
קנב י., חברה בישראל ותכנון סוציאלי, תל-אביב, 1999
יעקב קונדור "כלכלת ישראל", ת"א 1984.
SEN.A."Measwres of inequality", IN On economic of inequality, 1981.

תגים:

שכר · שוויון · פערים · עשיר · עוני

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אי שיוויון בחלוקת ההכנסות בישראל (נתוני 2002-2003)", סמינריון אודות "אי שיוויון בחלוקת ההכנסות בישראל (נתוני 2002-2003)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.