היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 62781
6,803 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61580
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
6,163 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66062
הפוטנציאל של התיירות ככלי לצמצום העוני בעולם: האם מדובר באמת באסטרטגיה שמפיקה תוצרים?
4,991 מילים (כ-15.5 עמ'), 24 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61112
מאפיינים של המחלה ודרכי הטיפול בה.
3,195 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63214
בחינת סקרי הכנסות ונתוני הביטוח הלאומי.
4,904 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 63215
בדיקת סקרי ההכנסות בין השנים 1990-1999 וסקרי הביטוח הלאומי.
3,224 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 70766
בחינה תיאורטית של הקצבאות ותרומתן לכלכלה.
10,660 מילים (כ-33 עמ'), 38 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 70340
סקירה עיונית.
6,605 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 230.95 ₪
עבודה מס' 69794
כיצד חינוך והשקעה בתשתיות חינוך עשויים להוות מנוע כלכלי וכלי להקטנת העוני והפערים החברתיים בישראל?
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22