היישום אינו מחובר לאינטרנט

העוני בישראל

עבודה מס' 050906

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרת העוני והכלים בהם הוא נמדד, אפיון העוני בישראל ובחינת מרכיבי מדיניות כלפי העוני.

9,708 מילים ,2000

תקציר העבודה:

במסגרת עבודה זו אגדיר מהו עוני. באילו כלים הוא נמדד, ומהם הקשיים הכרוכים במדידתו -וזאת תוך שימוש בשני מדדים עיקריים: מדד תחולת העוני ( Headcount Ratio ,HCR ) ומדד פער העוני ( Poverty Gap , PG).

נאפיין את המשפחות ברוכות הילדים , בנוגע לרמת השכלה, דיור, ארץ מוצא ועוד.
נבחן את ההתפתחויות שחלו בנושא קצבאות ילדים במהלך עשרים השנים האחרונות, ומה היתה מידת השפעתם של שינוים אלו על המשפחות השונות בחברה הישראלית , תוך שימת דגש על אוכלוסיית הילדים.

נבחן את השפעתם של תשלומי העברה והמיסים הישירים על העוני בקרב משפחות עם ילדים.
נבדוק את תחולת העוני ביישובים שונים בארץ בשנים 1991-1995 , ולבסוף נגדיר את מיקומה של ישראל ביחס למדינות שונות בעולם בנושא תחולת העוני וצמצום הפערים לאחר תשלומי העברה והמיסים הישירים.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 : הגדרת עוני ומדידתו
פרק 2 : משפחות ברוכות ילדים
פרק 3 : קצבאות ילדים
1. נתונים + גרף 1 : ערכן של נקודות קצבה ושל קצבות ילדים 1975-1996
פרק 4 : השינויים שחלו באוכלוסיית מקבלי קצבאות ילדים
1. נתונים + גרף 2 : משפחות המקבלות קצבת ילדים ע"פ גודל משפחה 1977-1996
2. נתונים + גרף 3 : ילדים המקבלים קצבת ילדים ע"פ סדרם במשפחה 1977-1996
פרק 5 : השפעת תשלומי העברה והמיסים הישירים על העוני בקרב משפחות ברוכות ילדים
פרק 6 : תחולת העוני ע"פ יישובים בשנים 1991-1997
1. גרף 4-5 : ממדי העוני בערים השונות 1991 לעומת 1997
2. גרף 6 : תחולת העוני ע"פ מחוזות 1997
פרק 7 : תחולת העוני בישראל בהשוואה למדינות בעולם
1. גרף 7 : תחולת העוני ע"פ הכנסה נטו בקרב מדינות בעולם בשנות ה80 - לעומת ה90 -

נספח 1: מס' המשפחות העניות עם ילדים מתוך סך האוכלוסייה הענייה
נספח 2 א: התפלגות תשלומי הביטוח הלאומי ושיעורי הגידולים הראליים באחוזים 1980-1988
נספח 2 ב: אחוז תשלומי קצבאות הילדים מסך התשלומים 1980-1998
נספח 3 א: תחולת העוני בקרב משפחות עם ילדים 1993-1997
נספח 3 ב: יחס פער העוני בקרב משפחות עם ילדים 1993-1997

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

מדידת העוני: גישות תיאורטיות ומגמות בישראל 1979-1985 / לאה אחדות ודוד ביגמו, בהוצאת המוסד לביטוח לאומי.
מערכת ההכנסות והתחלקות ההכנסה/ יהודה גבע וג'ק חביב, מתוך המשק הישראלי חבלי צמיחה.
הסקירות השנתיות של המוסד לביטוח לאומי בשנים 1980-1997 .
ירחוני משרד העבודה והרווחה בשנים 1981,1982,1983 ,
שנתון סטטיסטי לישראל בשנת 1997 .

תגים:

ברוכות · קצבאות · פער · עניים · ילדים · תשלומי · העברה · רווחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העוני בישראל", סמינריון אודות "העוני בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.