היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 47
עבודה מס' 63168
הרציונל העומד מאחורי הרעיון, היתרונות והחסרונות, דרכים להגברת השיתוף, תפקידי הלקוחות בסוכנות, וצורות ממשיות של שיתוף לקוחות.
5,355 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 70137
מחקר תיאורטי על השאלה כיצד מודדים רווחה.
6,030 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63441
6,284 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63765
ניתוח הסיבות והנסיבות הקשורות במדיניות הרווחה במצרים בתקופה זו.
3,603 מילים (כ-11 עמ'), 23 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65256
בחינת "שביל הזהב" בין הרצון להגן על זכויות יוצרים, מבצעים, ממצאים ושאר בעלי זכויות רוחניות שלהן ערך כלכלי, לבין הרצון לשמור על רווחת הציבור.
6,701 מילים (כ-20.5 עמ'), 4 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62640
סקירה כללית של אירועים ותהליכים עיקריים.
2,042 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61999
סקירת הדעות הרווחות בנושא.
4,047 מילים (כ-12.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66396
עמדות החברה הישראלית כלפי הומוסקסואליות והאם השוויון בישראל, כלפי אלו שאינם בעלי נטייה מינית הרווחת באוכלוסייה, קיים או שאינו קיים.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62292
מחקר כמותי הבודק את הפרובלמטיקה בהחדרת תוכנת "מערכת ניהול לשכות רווחה".
6,422 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 47