היישום אינו מחובר לאינטרנט

החדרת תוכנת ניהול ללשכות רווחה

עבודה מס' 062292

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותי הבודק את הפרובלמטיקה בהחדרת תוכנת "מערכת ניהול לשכות רווחה".

6,422 מילים ,16 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
במרוצת שנת 1995 פיתח משרד העבודה והרווחה תוכנת "מערכת ניהול לשכת רווחה" (להלן מנל"ר) - המנל"ר היא מערכת ניהול תהליכי עבודה סוציאלית, תוך התמקדות בתיק הפונה, היא נבנתה כפיתוח מקורי ומותאם לעבודת לשכות רווחה. מאז ועד היום המנל"ר משמשת לשכות רווחה רבות ברחבי הארץ.
בתוכנית העבודה לשנת 2002 קבעה הנהלת עירייה בצפון כיעד למחשב את המחלקות השונות ובכלל זה את מחלקת הרווחה.
הצורך של המחלקה למחשוב ורצון העירייה חייב היערכות ארגונית של המחלקה לקליטתה בעתיד של מערכת המנל"ר.
יצוין כי המחשוב זר לכלל העובדים בשירותי אנוש, יתר על כן, טיפול באמצעות המנל"ר זר שבעתיים לעו"ס מהטעמים הבאים:
·המחשוב כשינוי מעורר התנגדות - כל שינוי המנסה לחדור למערכת, מעורר התנגדות. מחשוב כשינוי מעורר התנגדויות המיוחדות לו.
·מסורתית המחשוב מקושר למקצועות הרחוקים מהמקצועות הטיפוליים.
·יש ניגוד בולט בין נטיות המחשוב להיות אחיד ובין נטית העו"ס להיות ייחודי.
·יש קושי הנובע מפחד לאבד את ה"אישי" ביחסי מטפל- מטופל ולאבד את יכולת שיקול הדעת בטיפול.
·קיימות גם התנגדויות רגשיות לא רציונליות: פחד מחדש ושונה, תחושת החשיפות מול הבקרה, אין-אונים מול ה"גולם".

ב. שאלת המחקר
כיצד משתנים אישיים משפיעים על עמדות העו"ס להחדרת המחשב והמנל"ר ככלי עזר לשירותי הרווחה בעירייה בצפון?

ג. מטרת המחקר
חשוב לי לחקור את עמדותיהם ותחושותיהם של העו"ס, במגמה שהממצאים יסייעו בידי מנהלת המחלקה, לערוך בחינה מחודשת של ההיערכות הארגונית לקראת מחשוב המחלקה. ולהציע למנהלת המחלקה תוכנית פעולה להדרכת העובדים בהפעלת המנל"ר והטמעתו.

ד. השיטה
1. רקע תיאורטי
בו אסקור את הספרות בנושאים: מחשוב שירות רווחה; החדרת מחשוב כגורם לשינוי בתרבות הארגון; דרכי התמודדות להחדרת המחשוב-שיטות הטמעה.

2. מחקר
מחקר כמותי באמצעות מילוי שאלון ע"י 28 עו"ס במגמה לבחון את השערותי ולהשיב לשאלת המחקר.

3. יישום ממצאי המחקר
לאור הממצאים אציע בחינה מחודשת של השינוי הארגוני שהוצע בעבר לקראת מחשוב המחלקה.
אציע תוכנית פעולה להדרכת העובדים בהפעלת המנל"ר והטמעתו.
______________________
1.מנהלת המחלקה המקורבת אלי, סייעה לי רבות בביצוע המחקר במגמה שתוצאות המחקר יסייעו בידה להיערך.

תוכן עניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת המחקר
ד. השיטה
סקירת ספרות
א. רקע
ב. מחשוב שירות רווחה
ג. החדרת מחשוב כגורם לשינוי בתרבות הארגון
ד. דרכי התמודדות להחדרת המחשוב - שיטות הטמעה
ה. תאור המנל"ר - מערכת ניהול לשכת רווחה
ו. השערות המחקר
מערך המחקר
א. שדה המחקר
ב. אוכלוסיית המחקר
ג. כלי המחקר
ד. הגדרת משתני המחקר
ה. מהלך המחקר
ממצאים
א. התפלגות אוכלוסיית המחקר
לפי הנתונים הדמוגרפיים האישיים של הנשאלות
ב. ממצאים לגבי השערה ראשונה
ג. ממצאים לגבי השערה שניה
ד. ממצאים לגבי השערה שלישית
ה. ממצאים לגבי השערה רביעית
דיון והצעת תוכנית פעולה
א. דיון בממצאי המחקר
ב. הצעת תוכנית למחשוב המחלקה
ג. תכנון מערך ההדרכה
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אדיג'אס, י. (1995). ניהול לקוי, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
אדיג'אס, י. (1996). צמיחה והתחדשות בארגונים, תל אביב, המרכז הישראלי לניהול.
בנבנישתי, ר. ועויזרמן, ד. (1991). מערכת מידע קלינית לשירות האמנה לישראל. חברה ורווחה י"א(2),155-148 .
גולדרט, א. (1995). כיצד מתייחסים עובדים לשינוי? סטטוס פברואר, 40-37 .
דורון, א. (1995). שירותי הרווחה האישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות - עמדה. חברה ורווחה ט"ז(4),465-451 .
הולצמן, מ. ופייגין, ר. (1989). תהליך הכנסת מודל של טיפול משימתי במרכז לשיקום מקצועי - הערכה. חברה ורווחה כ'(4) 420-409.
כפיר, א. (1997). ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
לנגרמן, ש. (1991). שירותי מידע בתחום העבודה הסוציאלית בישראל - עמדה. חברה ורווחה י"א(3) 320-316.
מוניקנדם, מ. (1988). גישת האבטיפוס - גישה מועדפת בפיתוח המחשב בשירותי אנוש. חברה ורווחה ט'(2) 481-173.
מוניקנדם, מ., יניב, ח. וגבע, נ. (1996). תיק טיפול ממוחשב וידידותי - מתיאוריה למעשה. חברה ורווחה ט"ז (4) 539-521.
נוקד, י. (1996). חרדת מחשב. סטטוס, מרץ 1996, 63-62.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
פרג, ר. וענבר, ל. (1998). "כלים להתחדשות מתמדת", סטטוס, גליון 8, יולי 98.
קורן, ש. (1994). אבטחת מידע הרשתות מקומיות (LAN SECURITY). מעשה חושב כ"א(1), 56-5 .
רודניק, ח. (1994). "תגובות עובדים לביצוע שינויים בתרבותם הארגונית", ביטאון האגוד הישראלי לפיתוח ארגוני, כרך 2 חוברת מס' 6, מאי 94.
שטראוס, ע., ברגל, ד. ורוזן, א. (1997). משתנים הקשורים לנכונותם של עובדים סוציאליים לאמץ "טיפול שיטתי". חברה ורווחה י"ז (2), 219-201.

תגים:

נהול · מחשב · רווה · שינוי · מיחשוב · מחקר · כמות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החדרת תוכנת ניהול ללשכות רווחה", סמינריון אודות "החדרת תוכנת ניהול ללשכות רווחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.