היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 73
עבודה מס' 62105
השוואה בין שנות התשעים לשנות האלפיים.
4,430 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61889
מחקר כמותי.
8,706 מילים (כ-27 עמ'), 43 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61731
ניתוח מאמרים ומחקר כמותי.
12,507 מילים (כ-38.5 עמ'), 23 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62133
קביעת המדיניות, עיצוב, ביצוע והערכת הבעיות של איכות מי השתייה בישראל בעשור האחרון.
14,926 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 62174
מחקר איכותי וכמותי הבוחן את האפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים
13,655 מילים (כ-42 עמ'), 51 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62300
הצעה למחקר.
3,980 מילים (כ-12 עמ'), 27 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 62292
מחקר כמותי הבודק את הפרובלמטיקה בהחדרת תוכנת "מערכת ניהול לשכות רווחה".
6,422 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62264
מחקר כמותי ואיכותי.
12,368 מילים (כ-38 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61571
ניתוח כמותי ואיכותי של פרסומות ומסקנות לגבי אופן הצגתה של האשה, כפי שהיא משתקפת בפרסומות אלה.
7,289 מילים (כ-22.5 עמ'), 16 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 73