היישום אינו מחובר לאינטרנט

מידת האפקטיביות של הדרכה בנושאי בטיחות בעבודה

עבודה מס' 021101

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נסיון להעריך האם ההדרכה שניתנה לעובדים במפעל אכן הקטינה את כמות התאונות תוך סקירת שיטות ההוראה.

13,196 מילים ,36 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

בטיחות וגיהות בעבודה הם דברים חשובים הן לאיכות חיי העבודה, הן לבטיחות העובד והן לתקינות העבודה. הדבר אמור בכל סוג עבודה שהיא, ובמיוחד כאשר מדובר במפעל רגיש.
רשויות השלטון בישראל, כמו בכל מדינה מתוקנת אחרת, הכירו בחשיבות העניין והקצו משאבים רבים לנושא, וכן חוקקו חוקים המגבילים וקובעים פעולות שינקטו בכל מקרה ומקרה.
ישראל איבדה בשנת 1996 שלוש מליון ימי עבודה בשל תאונות עבודה- יום וחצי בממוצע לכל מועסק במשק. הנזק הכספי לשנה זו בלבד הגיע ל-600 מליון שקל אובדן הכנסות מעבודה. לכך יש להוסיף את העלות הכבדה של הטיפול הרפואי בתאונות, ואת ההוצאה לתשלום גמלאות לאנשים שהפכו נכים לצמיתות כתוצאה מן התאונה.
במהלך 1996 נהרגו 89 איש בתאונות עבודה, ובסך הכל נפגעו בשנה זו כ-87 אלף איש לא כולל נפגעים בתאונות דרכים במהלך העבודה.
נתונים קשים אלה על היקף תאונות העבודה נמסרים מידי שנה ע"י יו"ר המוסד לבטיחות וגיהות העבודה. המשרד מדגיש כי נתוני התאונות מוטים כלפי מטה: תאונות רבות שנפגעיהן אינם זקוקים לאישפוז ממושך אינן מדווחות כלל.
הענף המועד ביותר לפורענות הוא הבניין: הבנין מעסיק כ-12 אחוז מכלל המועסקים במשק, אל חלקו בתאונות העבודה הקטלניות מגיע ל-49.55% מכל ההרוגים היו פועלי בנין, מהם 19 עובדים זרים .
הדחק הוא אחד הסיבות המובהקות להתרחבות תאונה. דחק, לחץ הוא תופעה שבה הגוף נערך להתמודד עם הרגשת איום כלשהו. קיימים סוגי דחק רבים- דחק "קצר מועד", דחק מתמשך, דחק פסיולוגי, דחק רגשי ולכולם השפעה פסיולוגית על גוף האדם.
אחד הענפים היותר מסוכנים מבחינת הבטיחות הוא ענף הכימיה, ותת ענף התרופות. חומרים כימיים הנפלטים לאויר או באים במגע עם גוף האדם עלולים לגרום לנזק מיידי, נזק מתמשך או נזק לכלל האוכלוסיה ולא רק לאלו העובדים במפעל עצמו ולכן יש משנה חשיבות לבטיחות במפעל כזה.
במפעלים גדולים ננקטים אמצעי זהירות נוספים: מועברים לעובדים הדרכות בנושאי בטיחות, ויש אדם מיוחד הממונה על נושא הבטיחות, והוא אמור לתת את ההסברים במקרה של תקלה כגון שריפה או דליפה.

מטרת עבודה זו היא לסקור את הבטיחות במפעל מסוים. תכלית העבודה היא להעריך האם ההדרכה שניתנה לעובדים במפעל והאם הוספת תקן לעובד שיפקח על הבטיחות, אכן הקטינו את כמות התאונות במפעל.
לצורך כך נאסוף נתונים על פני שנים אחדות, שנים שבהן נערכה הדרכה, וננסה לראות האם אכן יש קיטון במפעל.
העבודה תתחלק לשלושה חלקים עיקריים: בחלק הראשון יסקרו שיטות ההוראה המקובלות וכן חשיבות ההדרכה, בחלק השני יתואר המפעל ומערך ההדרכה בו ובשלב השלישי יערכו ניתוחים והשוואות ובהם יעשה נסיון לענות על השאלה האם אכן ההדרכה הועילה.

ראשי פרקים:
1. מבוא
א.הצגת הנושא
ב.מטרת העבודה

2.הקדמה-
א.שוק התרופות בישראל
ב.בעיות בטיחות במפעל תרופות
3.שיטות הדרכה
א.עקרונות שיטת ההוראה המסורתית- פרונטלית
ב.יתרונות וחסרונות השיטה המסורתית - פרונטלית
ג.תקשורת בשיטה המסורתית- פרונטלית
ד.יוזמת התלמיד בשיטה המסורתית - פרונטלית

4.הכשרת עובדים
א.כללי
ב.חשיבות ההכשרה
ב.הערכת ביצועים

5.הסיבות והגורמים לתאונות בעבודה
א.תאונות עבודה
ב.התנהגות בטיחותית
ג.אקלים ארגוני
ד.אקלים בטיחות
ה.מעורבות ההנהלה בעניני בטיחות
ו.חשיבות הבטיחות יחסית לתפוקה ולאיכות

7.הבטיחות כמטרה ארגונית

8.סקירת חברת פלנטקס
א.ניתוח ותאור החברה
ב.תאור מערך ההדרכה בחברה

9.ניתוח אמפירי
א.המטרה
ב.השיטה
ג.ההשערות
ד.התוצאות

10.סיכום העבודה

11.ביבליוגרפיה

מקורות:

זיו, ש ופורום מרכזי הדרכה, מורים מאמנים בתהליך ההכשרה הצעת תכנית, משרד החינוך, התרבות והספורט, האגף להכשרת עובדי הוראה, מכון מופ"ת, התשנ"ב.
גריפל א., תאונות עבודה 1987, התפלגות לפי ענף כלכלי ומשלח יד, מחלקת הפיקוח על העבודה, משרד העבודה הורווחה, ירושלים, 1990.
דר אל א., פיתוח ושיפור בטיחות במפעלים באמצעות מעורבות הנהלה, מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש, הטכניון, 1983.
ויסברג א., אקלים ארגוני, אקלים בטיחותי ורמת הבטיחות במפעל, עבודת גמר לקראת התואר המוסמך, המחלקה למדעי הההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון, 1987.
זהר ד, גולני צ., אקלים בטיחות, האם הוא תוצר של רמת שליטה ובקרה ניהולית באולמות יצור, הטכניון, 1989.
מרצקי י., הקשר בין המניע להישגיות והשאיפה להימנע מכישלון לבין תאונות בעבודה, בעבודות שכר עידוד מדודו בהעדרו, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב, 1986.
דרוקר פ., ניהול הלכה למעשה, יחדיו, ת"א, 1971.
טאב ומנהיים, הגורם האנושי בעבודה, דביר , ת"א, 1983.
מוריי א.,יסודות הפסיכולוגיה המודרנית, גומא, ת"א, 1967.
סדרת מרקם, איכות וכמות מערכות משהב"ט, 1985.
פולט מ.פ., המנהל הדינמי, ירושלים, 1964.
קוויק ת., שיפור המוטיבציה בעבודה, אור-עם, ת"א, 1981.
שי א., (עורך) ביחד- עיונים בשתוף עובדים, פועלים, ת"א, 1975.
פופר מ., ממדים וביטויים של מחוייבות לארגון, עבודת דוקטורט, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל-אביב, 1984.
טאב ומנהיים, הגורם האנושי בעבודה, דביר , ת"א, 1983.
אגרנטי-חנוכה, ל. (1988) קשר בין פעילות מילולית-לימודית והישגים, עבודת מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
נוי, ב. (1985) הוראה שיתופית בכיתה הטרוגנית, בי"ס לעובדי הוראה בכירים ירושלים.
מינקוביץ, א. דיוויס, ד. ובאשי י. (1977), הערכת הישגים הלימודיים והחינוכיים של בית הספר היסודי בישראל, בית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית, ירושלים עמודים 333-342.
פרידמן אביבה אלקיים (1994), T.Q.E כחול לבן, ניהול התהליכים לתוצאות טובות, משרד החינוך, ת"א.
ארליך, ר. (1977), שיטת ההוראה בקבוצות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
אורנן, א. (1988), שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
לוי, א', (1978), היבטים והישגים במערכת החינוך בישראל, רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
זיו, מ. (1952), ז'אן ז'אק רוסו ושיטתו החינוכית, ירושלים, 1978.
אקרמן, ז. (1979) הישגים לימודיים אצל ילדים, עבודת מ.א. אוניברסיטת תל-אביב.
שפטיה, ל. (1989), שיטות הוראה אלטרנטיביות, משרד החינוך והתרבות ומכון סאלד, ירושלים.
"שיטת הוראה" ו - "הישגי תלמידים",משמעותם במחקר החינוכי". מגמות ט"ו 1967.
יוסף לוי, (תשל"ט) הישגים לימודיים הערכה ומדידה, כרך ראשון עמ' 7-24.
ויליאם וסוזן סטיינבק (1990) להצליח בלימודים כיצד לעזור לילדים, ת"א.
באשי יוסף (תשמ"א), ההישגים הלימודיים, ירושלים.
קולא ע.,גלובמן ר., להיות מנהל ולהצליח, תל-אביב, 1990.
לינה אגרנטי (תשמ"ח),קשר בין פעילות מילולית לימודית והישגים בשיטות הוראה שונות בכיתה הטרוגנית.
COULTER, J.C. (1966) "THE EFFECTIVENESS OF INDUCTIVE LABARATORY, INDACTIVE DEMORSTRATION, AND DETUCTIVE LABORATORY", JOURNAL OF RESEARCH, IN IENCE TEACHING, 4, PG 6-185.
SLAVIN, R.E (1983/1987) COOPERATIVE LEARNING REPORT NO. 267, THE JOHNS HOPKINS UNIV. PG. 1-30.
JOHNSON, D. & JOHNSON,M R. (1975) LEARNING TOGETHER AND ALONE, ENGLEWOOD CLIFFS. NEW JERSEY, PRENTICE HALL. PG. 39-57, 95-119.
.BISHOP, L.K. (1971) INDIVIDULIZING EDUCATIONAL SYSTEMS. HARPER & ROW PUBLISHERS, NEW-YORK, PG 171-221, 225-247.
ASHLON D., GREEN F., ELGON E., EDUCATION, TRAINING AND GLOBAL ECONOMY, 1991.

תגים:

פרונטלית · בטיחות · גיהות · ארגון · מפעל · עובד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מידת האפקטיביות של הדרכה בנושאי בטיחות בעבודה", סמינריון אודות "מידת האפקטיביות של הדרכה בנושאי בטיחות בעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.