היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65545
הצגת דעות לגבי התפתחות הילד, חשיבות עיצוב גן הילדים ותאור התנסויות מגן ילדים בו הועברה פעילות באמצעות שולחנות יצירה.
13,960 מילים (כ-43 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66215
בחינת האופן (המיוחד) בו מתמודד המשפט הפלילי עם העדת ילדים.
3,917 מילים (כ-12 עמ'), 35 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62916
הלגיטימציה למעשים אסורים בספרות הילדים העברית של תקופת השואה.
5,668 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 61752
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66979
בחינת זכויותיו של הקטין להביע את דעתו בהחלטות לגבי עצמו, משקלן, והאם גישת המשפט הישראלי ביחס לנושא, שקלה את כלל השיקולים בהחלטותיה ופסיקותיה בעניין.
11,624 מילים (כ-36 עמ'), 60 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67802
דיון ביקורתי על התפתחות תיאוריית ה-mind.
4,060 מילים (כ-12.5 עמ'), 40 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 20707
בחינת המבנה האופטימלי של חצר הגן,תפקיד עזרי החינוך והמשחקים הנמצאים בו תוך הסתמכות על ספרות עניפה.
6,412 מילים (כ-19.5 עמ'), 20 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64293
עבודה הבודקת את המקובלות החברתית של ילדים עם ליקויי למידה וילדים מחוננים בכיתה רגילה.
8,133 מילים (כ-25 עמ'), 44 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20513
סקירת תיאוריות לגבי מוסריות ילדים בגיל הרך, הצורך בשינוי במידת הצורך כולל בדיקה אמפירית.
6,099 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100