היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 92
עבודה מס' 41429
הסברים להיווצרות הפער, פערים עדתיים בהון התרבותי והסקת מסקנות.
4,728 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63136
הגורמים לפער ומדוע צמצום פערי ההשכלה לא הביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
1,648 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21320
סקירת הגורמים לפער, ההון האנושי ופעולות נורמטיביות להקטנת הפער.
3,190 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32619
הנצחת הפער העדתי על ידי החינוך העל יסודי (כולל התייחסות למערכת החינוך הממלכתית -דתית).
2,553 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41323
רקע חברתי, היווצרות הפער ודרכי טיפול, ביטוי הפן התרבותי בשאלת הדימוי העצמי, ובחינת האינטגרציה.
4,328 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62266
בחינת הקשר בין הפער העדתי למדיניות החינוך.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63286
נתוני רקע, מעמד האישה בחברה ובמשפט, ופערי שכר.
8,960 מילים (כ-27.5 עמ'), 16 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64977
האם פערי השכר בישראל מוצדקים?
5,917 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 92