היישום אינו מחובר לאינטרנט

מסורת, השכלה, לאומיות וחילון בארץ ישראל במאה ה-19

עבודה מס' 040265

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היישוב היהודי ומוסדותיו, דת וחילון, ההשכלה, והלאומיות והפער האידיאולוגי-ערכי.

7,737 מילים ,12 מקורות ,1994

תקציר העבודה:

תקופות של גיאות ושפל אפיינו את היישוב היהודי בארץ ישראל בשנות השלטון העותומאני. בדרך כלל, שפר גורלו של היישוב כאשר השלטון המקומי קיים את הסדר והבטחון, בעיתות של רגיעה פוליטית, וגילה יחס טוב למיעוטים, ואילו בעיות קשות לשלטון, של מרידות והיעדר יד חזקה, גברו אי-הסדר והתערער הבטחון ועימו היחס כלפי המיעוטים, ובכללם היהודים. עיתות משבר שכאלה הביאו לירידת יהודים מן הארץ. מצב היישוב בארץ היה תלוי גם בקשרים עם הגולה, ששימשה מקור חיוני לכלכלתו והתרחבותו.
זוהי תקופה מתמשכת של עליות שחלק מאנשיהן טבעו חותמם על הישוב. רוב העולים הצטרפו ליישוב הקיים, גיוונוהו והפכו אף הם לחלק מן היישוב הוותיק.
למרות הירידה מן הארץ, נקודות שפל רבות, משברים ובעיות קיום קשות, נראה כי המאפיין את היישוב הייהודי במאה הי"ט הוא עלייה והתקדמות - היישוב הדל, שמנה בתחילת המאה כמה אלפי יהודים בלבד, גדל בשנות השמונים למאה לכשלושים אלף נפש. חלק מן הגידול בא מעליה מוגברת לא מאורגנת, בעוד שהעליות האחרונות בסוף המאה הי"ח וראשית המאה הי"ט, עליות שהיו בעלות זהות אידאולוגית קיבוצית, הן של חסידים ופרושים שמספרם לא עלה על כמה מאות איש. בהמשך, הייתה העליה של משפחות ויחידים שהתארגנו והתגבשו לקבוצות וכוללים בעת התיישבותם בארץ.
שיפור תנאי הביטחון, הגברת התעניינותן של המעצמות האירופאיות וייצוב קווי התחבורה הימית תרמו רבות לגלי העלייה מארצות המזרח ומאירופה החל משנות השלושים של המאה.
בני היישוב הבחינו בין העולים בשליש הראשון של המאה לבין אלו שבאו אחריהם עקב השתנות הרכב העלייה. רובם של האחרונים לא הגיעו מטעמי אהבת ארץ הקודש ועבודת ה', אלא מחמת הכרח ולחץ בארצות מגוריהם. רוב עולים אלה הם בעלי מלאכה, שיחד עם בני הדור השני והשלישי של ילידי הארץ, הביאו לעיצוב חדש של היישוב. אמנם רוב העולים הצטרפו למערכת הארגונית והדתית הקיימת, אך החל משנות החמישים למאה ניכרים ביישוב ניצני שינוי ודרישות לרפורמה ראדיקאלית חברתית וכלכלית בכל תחומי החיים, יחד עם ביקורת נגד משטר החלוקה, שאיפות לייצרנות, לעבודת אדמה, לבניין שכונות מחוץ לחומות ולייסוד מושבות. בתחום הרוח נוצרת עיתונות עברית, מתארגנות קבוצות משכילים ומונח הייסוד לחינוך המודרני. ביישוב הקפוא על שמריו נאבקים חוגים רחבים לשינוי משטר חברתי וכלכלי.
מאמר זה יסקור את ההתיישבות היהודית במאה הי"ט. המאמר יתמקד בתהליכי החילון, ההשכלה והלאומיות שהביאו עימם אנשי העליה הראשונה, ובהמשך אנשי העליה השניה, אל היישוב הישן, על כל המאבקים והניגודים המרים ששררו בין היישוב הישן ליישוב החדש.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. היישוב היהודי בישראל במאה הי"ט
א. החלוקה והכוללים
ב. השכלה וחינוך
ג. עבודת אדמה ויישוב הארץ
ד. עימותים בין קבוצות
3. חילון, דת וקהילה
4. השכלה וחינוך
5. הלאומיות והפער האידאולוגי-ערכי
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. מראי מקום

מקורות:

גת ב"צ, "היישוב היהודי בארץ ישראל בשנות הת"ר-התרמ"א (1840-1881), ירושלים, תש"ם.
לונץ א"מ, "הרבנים נושאי משרת 'חכם באשי' בירושלים ודברי ימי חייהם", נתיבות ציון וירושלים, ירושלים תשל"א.
טובי י., "לתולדות היחסים בין התימנים והספרדים בירושלים בשנים תרמ"ב-תרס"ט, פרקים בתולדות היישוב היהודי בירושלים", ב, ירושלים, תשל"ו.
לונץ א"מ, "החלוקה, מקורה, קורותיה והשלשלותה", ירושלים, תרס"ט.
דרויאנוב א., "כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ ישראל", תל-אביב, תרצ"ב.
קניאל י., "המשך ותמורה, היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשניה", בהוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ב.
קניאל י., "דת ו'קהילה' בתפיסת עולמם של אנשי העלייה הראשונה והשנייה (1914-1882), מתוך "שלם - מחקרים בתולדות ארץ ישראל וישובה היהודי", ספר חמישי, בעריכת הקר י., בהוצאת יד יצחק בן- צבי, ירושלים, 1987.
בארון ש., "לתולדות היישוב היהודי בירושלים", ספר קלוזנר, ירושלים תרצ"ו.
אליאב מ., "ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט 1917-1777", ע' 392-412, בהוצאת כתר ירושלים, 1978.
יבניאלי ש., "תקופת חיבת ציון", תל-אביב תשכ"א.
כנעני ד., "העליה השניה העובדת ויחסה לדת ולמסורת", המכון לחקרי עבודה וחברה, 1975.
אליאב מ., עורך, "ספר העליה הראשונה", כרך א'+ב', בהוצאת יד יצחק בן-צבי-משרד הביטחון, ירושלים, 1981.

תגים:

החדש · הישן · חברה · היישוב

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מסורת, השכלה, לאומיות וחילון בארץ ישראל במאה ה-19", סמינריון אודות "מסורת, השכלה, לאומיות וחילון בארץ ישראל במאה ה-19" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.