היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההשכלה לפי קאנט

עבודה מס' 050502

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי השכלה, מיהו משכיל, מה בין השכלה ודת ומהו הסדר הפוליטי הראוי לפי קאנט.

3,880 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודה זו אנסה ללמוד על המהפכה התרבותית שהחלה במאה ה-17 אשר אחת מתופעותיה המובילות והבולטות הייתה "תנועת ההשכלה" או "הנאורות" אשר עליה ניתן ללמוד מתוך מאמרים שפורסמו על ידי הוגי דעות מהתקופה.
בעבודה זו אנסה ללמוד ולהבין את עקרונות המהפכה ואת הקווים המנחים אותה.
זאת באמצעות מאמרו של ע. קאנט "תשובה לשאלה ההשכלה מהי?" אשר נכתב בשנת 1784.
קאנט מציג תיאוריה "שהשכלה פרושה יציאתו של אדם ממצב של קטינות שהוא עצמו גרמה. היות קטין, משמע שאדם איננו מסוגל להשתמש בשכלו בלא הדרכה של מישהו אחר. קטינותו זו נגרמת באשמתו, כאשר סיבתה איננה חוסר שכל, אלא חוסר החלטה ואומץ להשתמש בו בלא הדרכה של אחר. ! Sapere aude ( בלטינית,
"העז לדעת" או "העז להיות חכם"). אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך ! זוהי אפוא סיסמתה של ההשכלה.
"מתוך עצלות ומוגות - לב נותרים רוב האנשים קטינים מרצונם, גם אחרי שהטבע פטר אותם מזמן מהדרכתם של אחרים (naturalitier majorennes) [בלטינית, "שהגיעו לבגרות באופן טבעי"], ומשום כך כה קל לאחרים למנות את עצמם לאפוטרופוסיהם.
כל כך נוח להיות קטין. אם יש ברשותי ספר שהוא בעל הבנה עבורי, כומר שהוא בעל מצפון עבורי, רופא מחליט עבורי על דיאטה, הרי שאין לטרוח בעצמי. אין צורך שאחשוב, די בכך שאשלם. אחרים יקבלו על עצמם עבורי את המלאכה המתאימה. ...
ואולם יש סיכוי רב יותר שציבור של אנשים ישכיל בכוחות עצמו, אכן, הדבר אפילו בלתי נמנע, אם רק יינתן להם החופש לכך. שכן תמיד ימצאו אחדים החושבים בכוחות עצמם.

אפילו בין אלה שנתמנו כאפוטרופוסיו של ההמון, אלה, אחרי שהסירו מעליהם את עולה של הקטינות, יפיצו סביבם רוח של הערכה תבונית כלפי ערכו הסגולי של האדם וכלפי ייעודו לחשוב בעצמו. ... למען השכלה זו לא נדרש דבר, מכל מקום, אלא החירות, ומדובר בזו הפחות מזיקה מבין כל הדברים שעשויים להיקרא בשם זה:
החירות לעשות שימוש פומבי בתבונה בכל עניין שהוא. ואולם, מכל צד אני שומע את הקריאה: אל תפעילו את שיקול - דעתכם! אומר הקצין: אל תפעילו את שיקול דעתכם, אלא עשו תרגילי סדר! יועץ הכספים: אל תפעילו את שיקול - דעתכם, אלא שלמו! איש הכנסייה: אל תפעילו את שיקול - דעתכם, אלא האמינו! ... בכל אלה יש משום הגבלת החירות. אך מהי ההגבלה המונעת את ההשכלה? ואיזו הגבלה אינה מונעת אותה, אלא אף מקדמת אותה, - תשובתי היא: השימוש הפומבי בתבונה חייב להיות חופשי בכל עת, ורק הוא יכול להפיץ את ההשכלה בקרב בני - האדם".

בעבודה זו ברצוני לבדוק, לחקור ולהבין מהי השכלה?, מהם ההבדלים בין האדם המשכיל לבין האדם שאיננו משכיל?, מהם ההבדלים בין דת לבין השכלה, ובנוסף מהו הסדר הפוליטי הראוי להנהיג עם משכיל ונאור?.
לאחר שאבין ואענה על שלוש השאלות הללו אנסה לבחון באילו דרכים ובאילו צורות השפיעו מעשיהם של הוגי הדעות על חיינו וגם כיום במישורים השונים כגון חינוך, דת ופוליטיקה.
בכתיבת עבודתי התבססתי בעיקר על מאמרו של הפילוסוף עמנואל קאנט "תשובה לשאלה נאורות מהי?" וכן בספרות עזר נוספת בכדי לענות באופן המעמיק ביותר על השאלות שהוצגו לעיל.

תוכן הענייניים:
מבוא קונספטואלי תיאורטי

פרק א' - מה משמעותה של תנועת ההשכלה לאדם? במה נבדל, לדעתו של קאנט, האדם המשכיל מן האדם שאינו כזה? מהם התנאים ההכרחיים לדעתו לקיומה של השכלה?
פרק ב' - מה בין השכלה לדת? במה הן דומות זו לזו ובמה הן נבדלות זו מזו? מה ניתן להסיק מן המאמר ביחס ליחסו של קאנט לדת?

פרק ג' - מהו הסדר פוליטי הראוי לדעת קאנט?

אנליזה ודיון

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

מקורות:

ברגמן שמואל הוגו, הפילוסופיה של עמנואל קאנט, הוצאת מאגנס, ירושלים, תשמ"א.
ברגמן שמואל הוגו, תולדות הפילוסופיה החדשה, כרך ב': מתקופת ההשכלה עד עמנואל קאנט, מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ג.
ברגמן שמואל הוגו ורוטנשטרייך נתן, ביקורת התבונה הטהורה (1787), תרגום ונספחים, מוסד ביאליק, ירושלים, תשי"ד.
ברגמן שמואל הוגו ורוטנשטרייך נתן, ביקורת התבונה המעשית (1788), תרגום ונספחים, מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ג.
ברגמן שמואל הוגו ורוטנשטרייך נתן, ביקורת כוח השיפוט (1790), תרגום ונספחים מוסד ביאליק, ירושלים, תשי"ז.
המילון העברי המרוכז אברהם אבן שושן הוצאת קריית ספר 1993
באשרה עזמי "הנאורות פרוייקט שלא נשלם" הוצאת הקיבוץ המאוחד ת"א 1997
וינריב אלעזר, עיון ב"הקדמות" של קאנט , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1996.
יובל ירמיהו, קאנט והפילוסופיה של ההיסטוריה , הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ח.

תגים:

תרבותית · נאורות · שכל · עמנואל · קאנט · מהפכה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההשכלה לפי קאנט", סמינריון אודות "ההשכלה לפי קאנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.