היישום אינו מחובר לאינטרנט

יהדות וגזענות - עמנואל קאנט

עבודה מס' 020069

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת שנאת היהודים בעבר והווה תוך סקירת עמדתו של הפילוסוף עמנואל קאנט לתורת הייחסות, לפילוסופים יהודים, האתיקה היהודית והאנטישמיות.

7,993 מילים ,22 מקורות ,1991

תקציר העבודה:

שנאת ישראל היוותה מאז ועולם כלי בידי אומות העולם לנגח את ישראל. היא התבטאה בכל תקופה בצורה שונה, אולם המאפיינים היו דומים: היהודים מהווים את מקור הרע בעולם ללא תלות במצבם הכלכלי או הגזעי. כך אנו מוצאים עוד בשלהי המאה ה-15 את האינקויזיציה מסיתה את המון העם נגד היהודים בתואנה כי הם לא יצליחו לשנות את דרכם והם משתמשים בדם נוצרים על מנת לשוות למנהגיהם רוח מיסטית.
שנאת היהודים באירופה מתבססת על המרכיבים הבאים:
1. המסורת המקומית: דרכי שנאת היהודים באותה ארץ עוד בתקופות קודמות ובמשטרים קודמים.
2. רמתו המוסרית והתרבותית של השליט באותה ארץ: הרמה המוסרית הכללית משתקפת בדרך-כלל גם בדיכוי היהודים, ברדיפתם או בלחץ כלפיהם. המשטר הדיקטטורי, המדכא את עמו בארצו, מחמיר יותר עם היהודים. בארצות ובמשטרים דיקטטוריים לא תתבטא שנאת היהודים במעשים שרירותיים חריפים של השלטונות, אולם שונאי היהודים מוצאים לעצמם דרכים לפעול במסגרות של החרויות הדמוקרטיות הנהוגות במדינה, ולעיתים הם חורגים מהם, תוך סלחנות שלטונות מדינותיהם, או ניצול בקיעים במערכת החוק.
באירופה המזרחית אנו מוצאים על אחת כמה וכמה את המאפיינים הללו לאורך כל תקופת שלטון המונרכיות. העם הינו נבער ברובו וידוע כבעל הסטוריה אנטישמית.
על אף הקירבה לגרמניה, האנטישמיות הגיעה לאוסטריה לאחר הונגריה וגרמניה.
התגובה ההססנית לגירוים שבאו מגרמניה מפליאה ביחוד לאור העובדה שלא חסרו באוסטריה, וביחוד בוינה, גורמי תסיסה מקומיים. ריבוי התושבים היהודים היה סיבה טובה לעלית האנטישמיות.
אולם שוני אתני ותרבותי לא היה סיבה מספקת להפליה בארץ שבה היתה הנאמנות לבית המלוכה סימנה של אזרחות טובה. נכון שהחתירה תחת עקרון זה בכח הלאומיות העולה כבר הלכה והתעצמה ואין זה מקרה שהאנטישמיות לבשה צורה קיצונית.
לתנועה האנטישמית היתה תרעומת למראה התרוממות היהודים בחברה, אך כדי שתוכל לשמש דחיפה לפעולה סוציו-פוליטית זקוקה היתה תרעומת זו לאיזה רעיון מנחה. בגרמניה הלמו הנסיבות ההיסטורית תנאי זה מראשיתם שכן תחושת הזרות לגבי היהודים היתה תולדה של הלאומיות הגרמנית הבדלנית. באוסטריה נתגבשו שני הרעיונות שבה דגלו האנטישמים הנוצרים-סוציאלים והלאומים רק במשך הזמן. זו הסיבה לכך שההתעוררות האנטישמיות הקולנית בראשית שנות השמונים של המאה ה-19 לא הביאה מיד לתורות פוליטיות סוציאליות. יהודים אלא הוצאו מיד מחבורות הסטודנטים אך לא הורחקו מהפוליטיקה.

מטרת עבודה זו היא לסקור את עמדתו של אחד מגדולי הפילוסופים- עמנואל קאנט, שביקר את היהדות בשל חוסר המורליות שלה ואת היהודים בשל אופיים ("היהודים אוהבים כסף"), כלפי הדת היהודית "ותרומתו" למחשבה ולתורה הגזענית שהתפתחה כשמונים שנה לאחר מותו.

ראשי פרקים:
1.מבוא והצגת הנושא
2.הקדמה-שנאת היהודים
3.קאנט ותורת היחסות
4.קאנט ופילוסופים יהודים
5.קאנט והאתיקה היהודית
6.קאנט והאנטישמיות
7.סיכום
8.ביבליוגרפיה

מקורות:

אטינגר שמואל, האנטישמיות בעת החדשה, ת"א, 1978.
בעיות בפילוסופיה של המוסר, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, 1980.
גוטמן, "קאנט והיהדות" דת ומדע,
גולומב יעקב, "הרצאות על האתיקה לקאנט", עיון, 2, תשל"ו.
הורוביץ יעקב, "האם האומנם היה קאנט סולל דרך לרייך השלישי", בשער, ינואר 1982.
טל אוריאל, יהדות ונצרות ברייך השני, ירושלים, תש"ל.
ירמיהו יובל, "קאנט ושאלת הדת", מולד ט"ז, תשכ"ו.
כ"ץ יעקב, שנאת ישראל, עם עובד, 1979.
כ"ץ יעקב, "שלב ההכנה לאנטישמיות המודרנית (1873-1879)", ציון, ל"ח, תשל"ג.
כ"ץ יעקב, "קאנט והיהדות", תרביץ, ג', תשל"ב.
כשר נעמי, תורת המוסר, האוניברסיטה המשודרת, ת"א, 1982.
לוי זאב, "קאנט והאתיקה היהודית המודרנית", דעת, 23, תשמ"ט.
ליבוביץ ישעיהו, "האם מסבירה התורשה את ההתפתחות", מדע, 3, 1983.
סילמן יוחנן, "הרצון הרע בתורת המוסר של קאנט", עיון, 23, תשל"ג.
פרויד זיגמונד, תרבות בלא נחת, הוצאת דביר, 1988.
קאנט עמנואל, הדת בגבולות התבונה בלבד, מוסד ביאליק, ירושלים, 1985.
קאנט עמנואל, ביקורת התבונה הטהורה, מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ד.
רוטנשטרייך נתן, "בין אמת היסטורית לדת התבונה", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, תש"ן.
ריכרד ליכטהיים, תולדות הציונות בגרמניה, הוצאת ההסתדרות הציונית, ירושלים, תשל"ט.
רוס תמר, "האדם וכח בחירתו המוסרית במשנת הרב דסלר", דעת,12, תשל"ב.
שאר ישוב אהרון, "עמנואל יואל והפילוסופיה הקנטיאנית", דברי הקונגרס העולמי למדע היהדות, תשנ"ד.
שכטר רבקה, "קאנט, חופש מכל, והרייך השלישי", מאזניים, נ"א, 13.
ROSE P.L., REVOLUTIONARY ATNTISEMISM, NEW-JERSY, 1990.
ROLS J., RULES OF JUSTICE, N.Y, 1972.

תגים:

תורת · דעות · מחשבת · הגזע · ישראל · אנטישמי · הוגה · שנאה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יהדות וגזענות - עמנואל קאנט", סמינריון אודות "יהדות וגזענות - עמנואל קאנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.