היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמנואל הרומי והז'אנר הספרותי של מסעות לגן העדן והגיהינום

עבודה מס' 040829

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: קודמיו של עמנואל,מחברת התופת והעדן וממשיכיו של עמנואל.

8,821 מילים ,17 מקורות

תקציר העבודה:

אחד הנושאים הקדומים ביותר בו עסקו התרבות והספרות האנושית, היה הדיון בשאלה מה קורה לאדם לאחר מותו. שאלה זאת שדיונים בה אפשר למצוא בכל תרבות אנושית שהיא הופיעה בספרות האנושית הכתובה כבר בתקופות ההיסטוריות המוקדמות ביותר ביצירות המתארות בפירוט רב את השלבים השונים אותם עובר האדם לאחר מותו בדרך לגורלו הסופי בחיים שלאחר המות. לעיתים קרובות ביותר תיאורים אלה היו חלק מסיפור המסע של איש חי כלשהו היוצא בעודו חי לעולם המתים וחוזר משם כדי לספר את הסיפור למאזינים ולקוראים שיוכלו לדעת כעת בדיוק מה מצפה להם בעולם הבא. בואריאציות אחרות לא היה זה אדם חי שהיה יוצא למסע בעולם הבא , אלא היה זה המצב ההפוך של רוח מת החוזרת מן העולם הבא אל עולם החיים כדי להעביר להם את המידע. רעיון העולם הבא אליו מגיעים החיים לאחר מותם הוא קדום מאוד והיה קיים ככל הנראה עוד בתקופה הפרה היסטורית. נראה שהרעיון של מדורים נפרדים בעולם הבא לכל אדם בהתאם וכשכר או ענישה למעשיו בעולם הזה נוצרו בתקופה מאוחרת יחסית עם התפתחותם של רעיונות מוסריים על הצורך בהתנהגות מוסרית מסוג מסוים. כאשר נעשה ברור לכל שהתנהגות מוסרית מסוג זה לא תמיד מביאה לשכר הצפוי בעולם הזה (בעיית "צדיק ורע לו ורשע וטוב לו " התופסת מקום מרכזי בספרי איוב וקוהלת המקראיים) דבר זה חייב יצירת תפיסות חדשות על מהותו של העולם הבא כמקום שבו בא הצדיק על שכרו והרשע על גמולו . התוצאה שהשתקפה בברור בז'אנר הסיפורים על המסעות לעולם הבא הייתה של פירוט רב בתיאור העולם הבא , בעונשי הגיהינום, ובברכות גן העדן.
לז'אנר הייתה כעת מטרה מוסרית חינוכית ברורה: לאשר את הדעות המקובלות לגבי העולם הבא ולהזהיר את החוטאים בעולם הזה על הצפוי להם בעולם הבא, ומאידך להראות לצדיקים בעולם הזה כי הם אכן יבואו על שכרם בעולם הבא. את ספרות זאת שהיא בולטת יותר מכל אצל התרבויות המונוטאיסטיות היהדות הנצרות והאיסלאם (אך גם בדת הפרסית של זראטוסטרה) ניתן לחלק לשני סוגים 3 נפרדים (אם כי לא תמיד ההבדלים בין השניים הם ברורים). הספרות החזיונית שתיארה את חזיונותיו האמיתיים או המדומים של אדם שטען לידיעה אמיתית של העולם הבא וכי חזיונותיו משקפים את המציאות בעולמות העליונים כפי שהיא. דוגמאות לספרות זאת ניתן למצוא בספר חנוך החיצוני ובחזיונות שונים של שאמאנים נזירים ואנשים אחרים לאורך ההיסטוריה שהיו על סף המות וטענו שעברו לזמן קצר לעולם הבא וסיפרו על חוויותיהם שם. הסוג השני הוא של ספרות שהיא בברור בדיונית אם כי היא מסתמכת במידה רבה על הספרות החזיונית באוצר הרעיונות והתמונות בו היא משתמשת.
מטרתו של סוג ספרות זה היה להטיף מוסר, ולשמש כאלגוריה וסאטירה על חוליים שונים של העולם הזה, ולעיתים המטרה הייתה פשוט לבדר את קהל הקוראים בתיאור המסע בעולם הבא ובתיאור עונשי החוטאים והגמול לצדיקים. הדוגמה המפורסמת ביותר של יצירה מסוג זה היא האפוס של המשורר האיטלקי דנטה אליגיירי "הקומדיה האלוהית" שבה תיאר בפירוט רב את מסעו הדמיוני בגן העדן, במצרף (אזור הביניים) ובגיהינום. יצירה זאת שהתבססה על מסורת ארוכה של סיפורי מסע מסוג זה, שימשה מיד עם הופעתה כמודל לחיקויים רבים על אותו הנושא .
הראשונה ואחת החשובות בחיקויים אלה הייתה יצירתו של המשורר היהודי האיטלקי עמנואל הרומי "מחברת התופת והעדן". על סמך המודל של דנטה אך גם על סמך רעיונות שונים מהמדרשים תאר עימנואל מסע משלו בגן העדן והגיהינום הבנוי אמנם לפי מודל נוצרי , זה של דנטה , אך גם תוך כדי שימוש ברעיונות יהודיים.
בעבודה זאת אעסוק בפירוט ביצירתו זאת של עימנואל ואדון בשאלה באיזה מידה ניתן למצוא בה השפעות משל דנטה ומקורות אחרים (מוסלמיים) ובאיזה מידה אפשר למצוא בה השפעות יהודיות מקוריות. כן אדון בשאלה באיזה מידע הייתה ליצירתו של עימנואל השפעה על הדורות הבאים בפיתוח הז'אנר על המסע בעולם הבא. בעבודה אתן תחילה מבוא שיסקור את התפתחות הז'אנר הספרותי של המסעות לעולם הבא החל מראשיתו בשומר ובמצריים דרך גלגוליו בישראל וביון ואצל הנוצרים והמוסלמים עד לשיאו אצל דנטה.

הפרק השני המרכזי בעבודה ידון בפירוט ביצירתו של עימנואל הרומי "מחברת התופת והעדן " ובשאלה באיזה מידה יש לראות בה השפעות נוצריות (משל דנטה ) או אף מוסלמיות. הפרק השלישי ידון בממשיכי הז'אנר של המסע לעולם הבא בספרות העברית ובאיזה מידה יש למצוא בהם שוני לעומת עימנואל בתיאוריהם את העולם הבא, שינויים שבהם משתקפת רוח תקופתם .

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. פרק 1 : קודמיו של עמנואל הרומי
3. פרק 2: עמנואל הרומי ומחברת התופת והעדן
4. פרק 3: ממשיכיו של עמנואל הרומי
5. סיכום
מראי מקומות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבישר, שמואל המחזה והתיאטרון העברי והיידי : כרך א-מראשיתם ועד סוף המאה הי"ט ירושלים, 1996
ביאליק ח. נ. וי"ח רבניצקי ספר האגדה מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים תל-אביב , תש"ך
הברמן, א.מ. תולדות הפיוט והשירה : חלק שני רמת גן 1972
טשרניחובסקי, שאול עמנואל הרומי : מונוגרפיה ברלין , תרפה
ירדן, דב (עורך) מחברות עמנואל הרומי : כרכים א-ב ירושלים, תשי"ז
לוי, שמעון " תפתה ערוך -כמחזה מסע מודרני " בתוך מקטרים בבמות : עיונים בדרמה העברית תל אביב 1992
ליברמן , שאול " על חטאים ועונשם " בתוך ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג נוירק, תש"ו
פגיס ,דן חידוש ומסורת בשירת החול העברית : ספרד ואיטליה ירושלים 1976
פישלוב , דוד " מה"תופת" של דנטה אל ה"תופת " של עמנואל - לבחינת מעמדו של מעשה היצירה הלשונית ב"מחברות " ביקורת ופרשנות 27, תשנ"א
פרידלנדר, יהודה פרקים בתולדות הסאטירה העברית החדשה ת"א 1984
קאסוטו, משה דוד דאנטה ועמנואל הרומי ירושלים תשכ"ו
רות, בצלאל היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה ירושלים , תשכ"ב
רות , בצלאל " הרקע ההיסטורי של מחברות עמנואל " בתוך ספר אסף: קובץ מאמרי מחקר ירושלים , תשי"ג
שירמן, חיים לתולדות השירה והדרמה העברית: מחקרים ומסות -חלק שני ירושלים תשכ"ד
GINZBURG, LUIS LEGENDS OF THE JEWS -VOL V NEW YORK 1925
HIMMELFARB, MARTHA TOURS OF HELL : THE DEVELOPMENT AND TRANSMISSION OF AN APOCALYPTIC FORM IN JEWISH AND CHRISTIAN LITERATURE DISSERTATION 1981
ZALESKI,CAROL OTHERWORLD JOURNEYS: ACCOUNTS OF NEAR-DEATH EXPERIENCE IN MEDIVAL AND MODERN TIMES OXFORD 1987

תגים:

האלוהית · מוות · מיסטיקה · הקומדיה · דנטה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמנואל הרומי והז'אנר הספרותי של מסעות לגן העדן והגיהינום", סמינריון אודות "עמנואל הרומי והז'אנר הספרותי של מסעות לגן העדן והגיהינום" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.