היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 66636
בסוגיית "בן סורר ומורה" מתעוררת בעיה באשר לעונש הצפוי לו - עונש מוות. חז"ל מפתחים הסברים ופרשנות השוללים עונש זה.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62611
מחקר השוואתי באמצעות שאלונים.
8,906 מילים (כ-27.5 עמ'), 52 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62652
4,400 מילים (כ-13.5 עמ'), 21 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61514
בדיקה של מספר גורמים המשפיעים על הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני הנוער, כגון : ג'נדר, מיקום הילד במשפחה, ארץ מוצא של ההורים והרצון לשרת ביחידה קרבית.
3,752 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61197
ניתוח תפיסת המוות לפי הגישה האקזיסטנציאליסטית.
6,231 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60683
סקירה כללית של תיאוריות והתייחסות לטיפול ביבליותרפי.
3,305 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68159
דיון בזכותם של סבים להביא נכד לעולם מזרע בנם שנפטר ובהיבטים שונים של מימוש זכות זו.
8,344 מילים (כ-25.5 עמ'), 75 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70855
הגורמים והמניעים המובילים למוות הקשור לעבודת יתר ביפן והתפיסה החברתית הרווחת כלפי תופעה זו.
6,609 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 62732
ניתוח (תוכן, צורה, צבע, סמלים, פרשנות ממקורות ופרשנות אישית) של 5 יצירות אמנות בהקשר של חיים ומוות.
4,284 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38