היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 37
עבודה מס' 23098
ההתפתחות התרבותית, החיים שלאחר המוות ושירי מוות.
3,013 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64539
סקירה משפטית על עונש המוות בדין המצוי והרצוי במשפט הישראלי, האמריקאי והבינ"ל. סקירת ההבטים המוסריים של עונש המוות וסקירת המצב הנוכחי בארץ ובעולם של ביצוע עונש המוות.
3,373 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 31437
סקירת הכלים החברתיים להתמודדות עם המוות, כולל טקסים המסייעים ליחיד לפיתוח התמודדות עם המוות בתרבויות.
4,363 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61514
בדיקה של מספר גורמים המשפיעים על הנטייה לריגושים ופחד ממוות בקרב בני הנוער, כגון : ג'נדר, מיקום הילד במשפחה, ארץ מוצא של ההורים והרצון לשרת ביחידה קרבית.
3,752 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 62732
ניתוח (תוכן, צורה, צבע, סמלים, פרשנות ממקורות ופרשנות אישית) של 5 יצירות אמנות בהקשר של חיים ומוות.
4,284 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 41203
רקע, שירת איטליה ותקופת הבארוק, מאפייני הסונט, הפואטיקה של פראנסיש, המוות במקרא,בהלכה ובאגדה וב10- סונטים.
6,740 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70518
התמקדות בבתפישתו של דוגן את בעיית החיים-מוות, את שיטת הזנקי.
3,439 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 159.95 ₪
עבודה מס' 40108
המוות בספר תהילים, גישת חז"ל ופרשנים יהודיים נוספים, וכן גישת פרשנים שמחוץ ליהדות.
5,882 מילים (כ-18 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61197
ניתוח תפיסת המוות לפי הגישה האקזיסטנציאליסטית.
6,231 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 37