היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 41215
ההיסטוריה של קניה, ההתארגנויות השונות, סקירת חייו של מבויה ופעילותו בקניה.
6,247 מילים (כ-19 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40596
סקירת מחשבתו של האיש לאורך ההיסטוריה הציונית שלו ולאור התפקידים שמילא והרעיונות מהם הושפע.
4,854 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65548
גופו של האדם ובפרט האדם היהודי - המודעות לנחיצות שמירת הגוף בהתבסס על מקורות היהדות, ספרי הלכה, מחשבת ישראל היהדות ותורת חב"ד.
9,297 מילים (כ-28.5 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60236
תוכנית בשפת C מחשבת ומדפיסה באופן רקורסיבי את כל תמורות של קלט.
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60467
סקירת הנושא תוך התייחסות לקשר בין אישיותו של רוסו ומחשבתו החברתית\פוליטית.
7,523 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63017
הסינתיזה שיוצר הרמב"ם בין דת לפילוסופיה בשאלת קדמות וחידוש העולם.
7,602 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66316
סקירת פועלו ומחשבתו של שמואל יעקב ביק בראשית תקופת ההשכלה.
6,930 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40473
רבן יוחנן בן זכאי, המוות במחשבת חז"ל-אבלות, הספד, ניחום אבלים וניתוח ספרותי של סיפור זה.
3,326 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40419
רקע ביוגרפי, האקזיסטנציאליזם ופילוסופית האבסורד של אלבר קאמי, והאינטראקציה בין בני האדם.
7,544 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16