היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60495
משנתו החינוכית של רבינו בחיי עפ"י ספרו "תורת חובות הלבבות"
5,319 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60621
הקשר למשמעות האמת וההתייחסות לשפה תוך חיפוש האמת אצל הספקן ההודי.
2,207 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60639
בחינת הטענה כי ייחודיותו של נגרז'ונה הינה בהצגת האמת היחסית, בנוסף לאמת המוחלטת שאליה שואפת דוקטרינת ההכחשה הכללית.
5,136 מילים (כ-16 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60253
היבטים מסוימים בפילוסופיה של לייבניץ, תוך כדי עיון ביחסי הסובסטאנציות כפי שמתוארים בתורתו.
1,556 מילים (כ-5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65957
מצוות הגמילות חסדים על פי התורה על פי הנחיות חז"ל בהיבטים השונים: בין אדם לרעיהו, בין החברה לבין היחיד וכד'.
10,970 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67146
הצגת עיקרי הגישה הרציונאלית במדעי המדינה, תורת המשחקים והמשחקים השונים וניתוח יחסיהם של אולמרט וברק לפי תורת המשחקים.
2,566 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60182
עבודה זו עוסקת בחדירת התורה הקלוויניסטית לצרפת והתפשטותה בשכבות האוכלוסייה השונות בשנות החמישים של המאה ה-16.
11,336 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 60801
בדיקת המופעים של הצורות 'קטל' ו'יקטל' בשני הספרים במטרה לבדוק האם התורה נכתבה בשפה מדוברת או שמא עריכתה הינה באופן שאינו כרונולוגי.
6,320 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60817
תהליך ההגעה לשלימות עפ"י "שער הגלגולים" לאר"י הקדוש.
5,558 מילים (כ-17 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100