היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 63548
3,590 מילים (כ-11 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62285
בחינת זרם "הגל החדש" בקולנוע וניתוח שניים מסרטיו של גודאר.
6,866 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70545
שילובו של עיקרון תום הלב בחוק החברות החדש.
5,428 מילים (כ-16.5 עמ'), 27 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70470
סוגיית יחסי הגומלין בין מקומם של הצוענים בתפיסת האידיאולוגיה הנאצית לבין מיקומם במדיניות "הסדר החדש".
6,592 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 68316
בחינת תהליך המיתוג מחדש מ-2007.
2,471 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 68324
השוואה בין המקרתיזם לחוק הפטריוט (USA PATRIOT Act)
4,311 מילים (כ-13.5 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60386
ניתוח אסטרטגי של החברה והצעת אסטרטגיה חדשה.
2,292 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60382
2,019 מילים (כ-6 עמ'), 17 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 63271
ניתוח מאפייני הכתיבה של אנטון צ'כוב במחזה "איבנוב" בדרך ליצירת סגנון שיאפיין את עבודותיו המאוחרות.
4,197 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45