היישום אינו מחובר לאינטרנט

אבחנה בין הפקודה לחוק החברות החדש והפסיקה בעניין האישיות המשפטית הנפרדת -בהשקפה כלכלית.

עבודה מס' 060382

מחיר: 132.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

2,019 מילים ,17 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
כללי
פירוק חברות מעין שיתופיות
פירוק חברות מקרקעין
העברת זכות במושכר לחברה הנשלטת על ידי השוכר

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים אך לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית.

כללי:
לחברה מיום שנרשמה, אישיות משפטית עצמאית הנפרדת מזו של חבריה והיא כשרה לכל זכות, חובה או פעולה משפטית, המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד1. לחברה אישיות משפטית כללית והיא משמשת מושא לזכויות ולחובות בתחומי המשפט השונים2. ההפרדה של האישיות המשפטית ממרכיביה מעוגנת באישיותו המשפטית העצמאית של תאגיד ואינה קשורה בהכרח להגבלת האחריות3. הרעיון לפיו יש להקנות לחברה את התכונות המיוחסות בד"כ לאדם, גובש רק בשלב מאוחר בהתפתחות דיני החברות, בעיקר כאשר המשפט היה חייב ליתן תשובה לשאלת האחריות הפלילית של החברה4, וכן לשאלת האחריות השילוחית שלה. רעיון האישיות המשפטית הנפרדת הנו פרי התפתחות מאוחרת של המשפט ונקבע באופן ברור רק במאה ה19 - עם החלטת בית הלורדים במשפט של SALOMON V. SALOMON , פסק דין המהווה אבן יסוד בדיני החברות.
רעיון ההפרדה והגבלת האחריות קיבל גושפנקא חוקית כבר ב-1855, אך בתי המשפט עדיין היססו ליתן לרעיון זה את מלוא הנפקות וזיהו את החברה עם בעלי מניותיה. פסק דינו של בית הלורדים העמיד דברים על מכונם וקבע כי העסק שייך לחברת סלומון ולא לסלומון האיש. סלומון היה נציגה של החברה, אך החברה לא הייתה מורשה של סלומון.
בהתאם לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, משבחרו אנשי עסקים לנהל את עסקם באמצעות חברה עליהם לשאת בתוצאות המשפטיות הנובעות מכך, בין אם אלה פועלות לטובתם ובין אם לאו .5
מושג האישיות המשפטית הנפרדת ומושג הגבלת האחריות אינם אלא שני צידיו של אותו מטבע.
דוקטרינה של הגבלת אחריות מילאה תפקיד של גיבוש מושג האישיות המשפטית הנפרדת.6
בעבודתי זו אבדוק את המציאות הכלכלית, אשר מסתתרת מאחורי החברה, תוך התעלמות מהעקרון בדבר האישיות המשפטית הנפרדת, לאור הפסיקה הישראלית והאנגלית.
אתמקד בשלושה נושאים: פירוק חברות מעין שיתופיות, פירוק חברות מקרקעין, והעברת זכות במושכר לחברה הנשלטת על ידי אחר.
-------------------------------------------------------------------------------
1. ח"ח סעיף 4
2. ג' פורקצי'ה. התאגיד: מהותו ויצירתו (36 41, (1965
3. ע"א 524/88 פרי העמק נ' יעקב שדה פ"ד מה(54 (4
4. ח' קרניאל "אחריות פלילית של תאגידים" שערי משפט א(335 1998, (3
5. פרופ' יוסף גרוס "לשאלת עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה" עיוני משפט א' (תשל"א) 287
6. א. פרוקצ'יה "מושג ותאוריה בתורת האישיות המשפטית".עיוני משפט יז(תשנ"ב)173 169, 167

תגים:

האישיות · המשפטית · הנפרדת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אבחנה בין הפקודה לחוק החברות החדש והפסיקה בעניין האישיות המשפטית הנפרדת -בהשקפה כלכלית.", סמינריון אודות "אבחנה בין הפקודה לחוק החברות החדש והפסיקה בעניין האישיות המשפטית הנפרדת -בהשקפה כלכלית." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.