היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומתו של גודאר להתפתחות הגל החדש בצרפת

עבודה מס' 062285

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת זרם "הגל החדש" בקולנוע וניתוח שניים מסרטיו של גודאר.

6,866 מילים ,19 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
התפתחותו של הגל החדש בצרפת
תיאורית האוטר
ז'אן לוק גודאר-ממבקר קולנוע ליוצר
הקולנוע של גודאר- סגנונו האישי של גודאר כאוטר
ניתוח יצירות של גודאר כמסמלי הגל החדש בצרפת
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
היחס של הצרפתים לקולנוע היה כאל אמנות, לעומת הוליווד ומקומות אחרים בהם ראו בקולנוע בידור להמונים. מה שסחף את הצרפתים היה הסגנון של הסרטים, וכך גם ציירים כמו רנואר נכנסו לקולנוע. הקולנוע הצרפתי עד מלחמת העולם השניה היה קולנוע פסימיסטי. בתקופת המלחמה והכיבוש הגרמני מצבו של קולנוע לא היה טוב לרוב - התכנים לא היו פוליטיים, העלילות התרכזו בעיקר בהיסטוריה (ילדי גן העדן/Carne), הצילומים של הקולנוע היו באולפנים והקולנוע היה מאוד אליטיסטי.
נקודת המפנה החלה להסתמן בסוף שנות החמישים, כאשר החלו להגיע לצרפת סרטים זרים בסגנון חדש. סרטים איטלקיים בסגנון הנאו-ריאליסטי שעסקו יותר בחיי היום-יום. מאנגליה החלו להגיע סרטים דוקומנטריים שעסקו בחיי הפועלים. גם מבחינה פוליטית הייתה זאת תקופה של שינוי בצרפת, בעקבות החששות מן המתרחש באלג'יריה, שהייתה המושבה הצרפתית, הוקמה בצרפת הרפובליקה החמישית בהנהגת שארל דה-גול.1
במאי הגל החדש החלו את דרכם כעוזרי במאים ומבקרי קולנוע בשנות החמישים. Andre Basin החל להוציא "חוברת על קולנוע" (Cahiers du cinema) שבה נותחו הסרטים לעומקים וניתנה הזדמנות לפתחון פה לצעירים. בשנת 1954 פירסם פרנסואה טריפו מאמר "הפוליטיקה של המחבר" שמאחוריו עומדים הבמאים הצעירים והוא מבקש קולנוע חדש בצרפת. טריפו סוקר את הבמאים החשובים של הוליווד ובניגוד למה שהיה מקובל בצרפת קודם מגדיר את הקולנוע ההוליוודי כאומנות. הוא קורא ליציאה אל מחוץ לאולפנים לצורכי צילום. עשית סרטים על האדם הפשוט, אימפרוביזציות וקולנוע אישי יותר. עשית סרטים אלה התאפשרה בתקציבים נמוכים, זה עזר לבמאים הצעירים שהיה להם קשה לגייס תקציבים כד ליצור סרטים.
במאי הגל החדש כגון -ברגמן, טרקובסקי, אנטוניוני, טריפו וכמובן גודאר, נימנים על במאי ה"גל החדש". במאים אלו, אשר הושפעו מבמאים כגון ז'אן רנואר, סרגיי אייזינשטיין ופריץ לאנג, למעשה הושפעו באסתטיקה הקולנועית שלהם מהפילוסופיה, ושיקפו בעזרת האסתטיקה שלהם פילוסופיה מסויימת.

למרות המודעות הפוליטית הגבוהה של חלק מבמאי הגל מחדש באותה תקופה (Alan Resnais, Chris Marker) הקולנוע נעדר מסרים פוליטיים בנושאים כמו אלג'יריה ועסק רק בהיבטים החברתיים של חיים פריזאיים.
בשנת Claude Chabrol 1959, עושה סרט דל-תקציב ראשון שלאחריו הוא עוזר לטריפו וגודאר להיכנס לעשיית הקולנוע.2

מטרת העבודה הינה לחקור את משמעותו ותרומתו של גודאר להיווצרות הגל החדש בצרפת la - nouvelle vague, ולהתמסדות תיאורית האוטר. זאת תוך כדי בדיקת מאפיוני הגל החדש, יוצריהם הבולטים, ומשמעויותיהם. לאחר מכן הגדרת השפעות הזרם על הקולנוע הצרפתי.
בחרתי להתמקד בעבודותיו של ז'אן לוק גודאר כמבקר ובמאי קולנוע, השייך למייסדי זרם ה"גל החדש" בצרפת". טענתי היא שגודאר מממש את מהות ה"גל החדש" ומהווה סוג של במאי התואם את תיאורית האוטר. כל זאת בכוונתי להוכיח דרך בחינת יצירותיו - ניתוחן, והצגת מאפייני הגל החדש ותיאורית האוטר ביצירות אלו.
------------------------------------------------------------------------------
1. Roy Armes, "French Cinema", (New York: Oxford University Press), 1985, p. 169
2. Roy Armes, "French Cinema", (New York: Oxford University Press), 1985, pp.175-176

מקורות:

Armes, Roy, "French Cinema", Oxford University Press, New York, 1985.
Armes, Roy, "French Cinema since 1946", Tantivy Press ,London, 1970.
Armes, Roy, "The Ambiguous Image", Secker Warburg Publishing, London, 1976.
Bondanella, Peter, E., Italian Cinema: From Neorealism to the present, Ungar Publication, New York, 1983.
Higson, Andrew, All Our Yesterdays, IN:" Waving the flag: Constructing a national cinema in Britain", Clarendon Press Oxford, 1997.
Kreidl, John, Francis, Breathlessq A bout de souffl? q out of breath: two negatives make a positive, IN: "Jean Luc Goddard", Twayne Publishing, Boston, 1980.
Lapsley, Robert ,Michael Westlake, Authorship, IN: "Film Theory: An Introduction", Manchester UNI. Press, 1988.
Manvell, Roger, Films and the second world war, A.S Barnes Publishing, South Brunswick, 1974.
Metz, Christian, The Modern Cinema and Narativity, IN: "Film Language ", Chicago UNI. Press, 1994.
Phillips, Patrick, Understanding film texts, meaning and experience, BFI Publishing, London, 2000.
Sarris, Andrew, No Waves, IN:" New York Observer", Oct. 2, New York, 2003.
Wollen, Peter, Godard and Counter Cinema: Vent D'est , IN: "Movies and Methods, Vol. 2, (ED. Bill, Nickols), California Uni. Press, Berkeley, 1976-1985.
ברגלה , אלן , מראיין את ז'אן-לוק גודאר (בהקדמה לספר "גודאר על גודאר"), מתוך "סינמטק גליון מיוחד עם זאן לוק גודאר", גיליון 116, כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל-אביב) נובמבר-דצמבר, 2001.
גרין, איתן (עורך), במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע, הוצאת עם עובד, תל אביב, 1985.
דיין, ניסים, הגל החדש וחטאיו, מתוך :"קולנוע 81", הוצאת המכון הישראלי לקולנוע, תל אביב, 1981.
מונקו, ג'יימס, המצלמה כותבת, מתוך "הגל החדש", הוצאת קנר, תל אביב, 1979.
מקאס, ג'ונאס, קולנוע חפשי והגל החדש, מתוך :"עולם בדים" (עורכת: הלגה קלר ) , הוצאת עם עובד, תל אביב, 1983.
קייל, פולין, הפראים בקולנוע, מתוך :"עולם בדים" (עורכת: הלגה קלר ) , הוצאת עם עובד, תל אביב, 1983.
שוויצר, אריאל, "הקולנוע של ז'אן-לוק גודאר" מתוך: "סינמטק גליון מיוחד עם זאן לוק גודאר", גיליון 116, כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל-אביב, נובמבר-דצמבר 2001.
שמואלי ,חיים ,גלים באומנות, מתוך:" כמעט 2000" כתב עט למדע וטכנולוגיה, גיליון 2, הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, גבעת רם, 1999.
Roy Armes, "French Cinema", (New York: Oxford University Press), 1985, p. 169
Roy Armes, "French Cinema", (New York: Oxford University Press), 1985, pp.175-176
ניסים ,דיין,הגל החדש וחטאיו, מתוך: "קולנוע 81", הוצאת המכון הישראלי לקולנוע, תל אביב, 1981, עמוד 42 - 43
Roger, Manvell, Films and the second world war, A.S Barnes Publishing, South Brunswick, 1974, Pp.2-12.
ג'יימס, מונקו, המצלמה כותבת, מתוך "הגל החדש", הוצאת קנר, תל אביב 1979, עמוד 22.
Robert ,Lapsley, Michael Westlake, Authorship, IN: "Film Theory: An Introduction" Manchester UNI. Press, 1988, P.106
אריאל שוויצר, "הקולנוע של ז'אן-לוק גודאר" מתוך "סינמטק גיליון מיוחד עם זאן לוק גודאר", (גיליון 116, כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל-אביב) נובמבר-דצמבר 2001, עמ' 4-5.
חיים, שמואלי ,גלים באומנות, מתוך:" כמעט 2000" כתב עט למדע וטכנולוגיה, גיליון 2, הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, גבעת רם, 1999.
ג'ונאס מקאס קולנוע חפשי והגל החדש, מתוך :"עולם בדים" (עורכת: הלגה קלר ) , הוצאת עם עובד, תל אביב, 1983., עמוד188.
Robert Lapsky ,Michael Westlake, Authorship, Pp. 103-104
Patrick, Phillips, Understanding film texts, meaning and experience, BFI Publishing, London, 2000.
Lapsley, Robert ,Michael Westlake, Authorship, P. 106.
Andrew ,Higson, All Our Yesterdays, IN:"Waving the flag: Constructing a national cinema in Britain", Clarendon Press Oxford, 1997, Pp. 5-17.
Peter, E., Bondanella, Italian Cinema: From Neorealism to the present, Ungar Publication, New York, 1983, Pp. 2-15.
Lapsley, Robert ,Michael Westlake, Authorship, P.106.

תגים:

אישה · אוטר · גודאר · הגל · החדש · היא · הנשימה · זאן · כלות · לוק · תיאוריית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומתו של גודאר להתפתחות הגל החדש בצרפת", סמינריון אודות "תרומתו של גודאר להתפתחות הגל החדש בצרפת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.