היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוק החברות החדש - מעמדם של נושים בחברה לפי חוק החברות החדש.

עבודה מס' 063548

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

3,590 מילים ,21 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
2. ההגנה המעשית והתיאורטיות שחוק החברות החדש מעניק לאינטרסים של הנושים:
- תכלית החברה- ס' 11(א)
- הרמת מסך- ס' 6
- תביעה נגזרת- (הפעלת זכות התביעה של החברה)
3. אחריות אישית של דירקטורים כלפי הנושים- מיזוג חברות
4. ניהול החברה בזמן פירוק והקפאת הליכים:
ס' 350- עיכוב הליכים כנגד נושים מובטחים
5. משפט משווה- ארה"ב
6. סיכום ומסקנות

מבוא
חוק החברות החדש קובע זכויות רבות- חלקן כבר קיימות במשפטינו וחלקן חדשות לחברה, לבעלי המניות, לנושאי המשרה, ולצדדים שלישים. פקודת החברות מכירה באינטרסים של הנושים בעיקר בשני מצבים1: הראשון, מקרה של "אחרי המוות", המתייחס לפירוקה של חברה. השני, במסגרת הכללים לשמירה על ההון.
נראה כי בכל המצבים האחרים הפקודה אינה ערה לניגודי האינטרסים שבין הנושים לבעלי המניות, (וממילא אין הם נהנים מהגנה נגד פעולתם של מקבלי ההחלטות, אשר עלולים להכריע בדרך שתוריד את ערך השקעתם בחברה).

בעייתו של הנושה נובעת מכך שהסיכונים הכרוכים בהלוואתו משתנים מעת לעת, בהתאם לפעולותיהם של בעלי המניות. כתוצאה מכך בעלי המניות יכולים לעשות פעולות (בנכסי החברה או במבנה ההון שלה), אשר יגדילו את הסיכון המוטל על הנושה. במידה שהנושה לא צפה פעולות אלו מראש, יש בכך לגרום לדילול שווי השקעתו.
באופן טבעי יבקשו הנושים להתגונן מראש, מפני האפשרות של דילול זכויותיהם בידי החברה החייבת.
הנושים יבקשו להסתמך על מנגנונים שונים שהתפתחו בדין, בכדי להגן על עצמם מפני דילול זכויותיהם2. (מנגנונים אשר עליהם אדון בהרחבה בעבודה זו).

מטרת עבודה זו הינה לבדוק האם חוק החברות החדש ער יותר מקודמו לאינטרסים הייחודים של הנושים והאם החוק החדש מנסה לשפר את מצבם של הנושים בהקשרים שונים. חשוב לציין כי בתי-המשפט לא ערכו הבחנה משמעותית בין נושים היכולים להגן על עצמם מראש, כגון בנקים, לבין נושים אחרים, כגון ספקים ועובדים של חברה3. על כן, בעבודתי אתייחס למכלול הצדדים השלישים (אשר בסופו של דבר אלו הסקטורים אשר הרוויחו מחקיקתו של החוק החדש).

חלקה השני של העבודה מתייחס לחברה בפירוק. במידה שהחברה תדרדר לפירוק, יפסידו בעלי המניות את השקעתם בחברה, וחמור מכך, יספגו הנושים את יתרת ההפסד. בחלק זה אבדוק האם ניתן לסווג את הנושים כבעלי שליטה וניהול בחברה.
---------------------------------------------------------------------------------
1. י' שטרן, "הנושים בחוק החברות החדש", רבעון לבנקאות, חוברת 144, (תשס"א), 36.
2. א' חביב סגל, דיני חברות- לאחר חוק החברות החדש, כרך ב (תשנ"ד), 68.
3. שם, 20-21.

הערת מערכת: מלבד מראי המקום, בעבודה לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

תגים:

האינטרסים · החברה · הליכים · הנושים · והקפאת · ניהול · פירוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוק החברות החדש - מעמדם של נושים בחברה לפי חוק החברות החדש.", סמינריון אודות "חוק החברות החדש - מעמדם של נושים בחברה לפי חוק החברות החדש." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.