היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61596
עבודה הדנה בבני הנוער החירשים מהיבטים שונים מחסום השפה, חיי החברה, השתלבות בבתי ספר והשתלבותם כאזרחים רגילים בכל תחומי החיים.
6,665 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61639
הדיבוק ומטרותיו וכיצד המרכז נוגע בשוליים, מבחינת השפעתו של האיחוז על כלל החברה וגם על פרטיה.
3,027 מילים (כ-9.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61694
בעבודה זו ננתח את החברה וננסה לבחון כיצד החברה עומדת ביעדים אותם הציבה לעצמה בטווח הקצר הבינוני והאם ליעדים אלו יש קשר ובסיס עם החזון לטווח הארוך..
2,965 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61698
ניתוח השוק, החברה והתייחסות לבעיה שעמה מתמודדת החברה.
5,595 מילים (כ-17 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65169
בחינת ההבדלים בין שתי החברות תוך התייחסות להבדלי ניהול.
4,484 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61525
שורשי התופעה, היסודות המרכיבים אותה, הסיבות וההסברים השונים, בדגש על הקונטקסט החברתי-תרבותי.
8,004 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61481
ניתוח החברה והמותג יופלה.
1,751 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 70.95 ₪
עבודה מס' 61483
דיונים בשינויים שחלו באימפריה במאה הי"ט והשפעתם על החברה היהודית בכלל והנשים היהודיות בפרט.
11,067 מילים (כ-34 עמ'), 63 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61498
ניתוח החברה ופעילותה.
5,848 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100