היישום אינו מחובר לאינטרנט

סרבנות מתוך נאמנות- החברה האזרחית והשיח הביטחוני בישראל

עבודה מס' 064190

מחיר: 155.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מקומם החברתי של סרבני השירות בצבא, והצגתם כחלק מפעילותה של החברה האזרחית בישראל.

3,185 מילים ,13 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרתי לעסוק בתופעת הסרבנות לשירות צבאי בישראל ולהציגה כחלק מן הפעילות של החברה האזרחית. הדיון נפתח בדיון כולל בשאלה מהי החברה אזרחית ומהן גבולותיה. לשם כך הבאתי את ההגדרות שנתנו גיאורג הגל (1952) ואנטוניו גראמשי (2004), לשם הדיון שלנו מתאימה יותר הגדרתו של גראמשי (2004). לאחר הדיון הכללי במושג החברה האזרחית בחרתי להציג את תנועת הסרבנות כקבוצת משנה הפועלת בתוך החברה האזרחית, זאת תוך התבססות על ההגדרות שנתנו אמיל דורקהיים (1933) וברוך קימרלינג (1995) לקבוצות משנה בחברה. בהמשך הפרק הוצגו שתי גישות סוציולוגיות שונות בחקר תופעת הסרבנות: הגישה הפונקציונליסטית שהובאה על ידי לאון שלף (1989) והגישה הקונפליקטואלית שהובאה על ידי שרה הלמן (1993). הפרק השני של העבודה הוא סקירה של תופעת הסרבנות בישראל מקום המדינה ועד היום המבוססת על מאמרו של יורם פרי (1993). פרק זה מהווה הקדמה לפרק השלישי של תופעת הסרבנות והמאפיינים של התופעה בישראל. בפרק זה אטען, בעקבות הלמן (1993) שתופעת הסרבנות מהווה חלק מהחברה האזרחית המערער על השיח ההגמוני בתחום הביטחון בכלל והשירות הצבאי בפרט. טענה נוספת היא שתחום הביטחון נפתח לפעילות של החברה האזרחית בעקבות השבירה של הקונסנזוס של צה"ל כ"צבא העם". דן הורביץ (1982) טוען שתפיסה זו הובילה ליצירה של מונופול של המדינה על תחום הביטחון. עופר שלח (2003) טוען שכיום התפיסה של "צבא העם" היא רק מיתוס משום שבפועל רוב העם לא משרת בצבא. שבירת המיתוס מסבירה את היכולת של קבוצות שונות לנסות ולשנות את הערכים ההגמוניים הקיימים.

תוכן העניינים:
תקציר העבודה
מבוא
פרק 1- מבוא תיאורטי
החברה האזרחית וקבוצות משנה
גישות סוציולוגיות לניתוח תופעת הסרבנות
פרק 2-הסרבנות מקום המדינה ועד היום
פרק 3- מאפיינים חברתיים לסרבנות בישראל
סיכום ומסקנות
רשימה ביבילוגרפית

קטע מהעבודה:

ההבחנה בין המושגים "מדינה" ו"חברה" החלה כבר במאה ה-16 כאשר הוגים שונים, ביניהם: מיל, הובס, הגל ומונטסקייה נתנו פרשנויות שונות למושגים אלו. באותה תקופה התחיל להתפתח גם הדיון סביב המושג "חברה אזרחית". לפני שנשתמש במושג זה ראוי להקדים ולהגדיר מהי אותה חברה המכונה "חברה אזרחית"?

מקורות:

גראמשי, א. 2004. על ההגמוניה: מבחר מ"מחברות הכלא". תל אביב: רסלינג.
הלמן, ש. 1993. הסירוב לשרת בצבא כנסיון להגדיר מחודשת של האזרחות. הוגש כחיבור לצורך קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית.
קימרלינג, ב. 1995. בין מדינה לחברה: הסוציולוגיה של הפוליטיקה. תל אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
שלח, ע. 2003. המגש והכסף- מדוע דרושה מהפכה בצה"ל. אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן.
שלף, ל. 1989. קול הכבוד: סרבנות מצפונית מתוך נאמנות אזרחית. תל אביב: הוצאת רמות- אוניברסיטת תל אביב.
Bay, C. 1967. "Civil Disobedience: Prerequisite for Democracy in Mass Society". In Spitz, D. (ed.). Political Theory and Social Change. New York: Atherton Press. Pp. 163- 183.
De Tocqueville, A. 1961. Democracy in America. London: Oxford University Press.
Durkheim, E. 1933. The Division of Labor In Society. New York: The Free Press.
Hegel, G.W.F. 1952. The Philosophy of Right. Oxford: Clarendon Press.
Horowitz, D. 1982. "The Israeli Defense Forces: A Civilizianized Army in a Partially Militarized Society". In Kolkowitz, R. and Korbonski, A. (eds.). Soldiers, Peasants and Bureaucrats. London: George, Allen and Unwin. Pp. 77- 106.
Martin, M. "Conscription and the Decline of the Mass Army in France, 1960- 1975". In: Armed Forces and Society 3,3 (May): 355- 406.
Peri, Y. 1993. "Israel: conscientious Objection in a Democracy under Siege". In Moskos, C.C., Chambers, J.W. (eds.). The New Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance. New-York: Oxford University Press. Pp.146-157.
Waltzer, M. 1970. Obligations : essays on disobedience, war, and citizenship. Cambridge: Harvard University Press.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סרבנות מתוך נאמנות- החברה האזרחית והשיח הביטחוני בישראל", סמינריון אודות "סרבנות מתוך נאמנות- החברה האזרחית והשיח הביטחוני בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.