היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מיצוב חברת "סנפרוסט" בעיני הלקוח ומידת נאמנותו לבין היקף המכירות של החברה. הצעה למחקר

עבודה מס' 064119

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה לבדיקה הקשר במטרה לשפר את מכירות החברה.

3,879 מילים ,15 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חברת "סנפרוסט" הינה חברה המשתייכת לענף המזון הקפוא בישראל.
החברה נוסדה בשנת 1970, על - ידי קבוצת משקיעים אמריקאית. בשנת 1973, היא נרכשה על ידי "כלל תעשיות" השילוב בין הידע האמריקאי והחקלאות הישראלית סייעו לפיתוח קו מוצרים נרחב הן לייצוא והן לשוק המקומי. בין מגוון המוצרים הרחב, ניתן למנות סוגים שונים של לקטים המכלים ירקות קפואים. כמו כן, החברה מייצרת מגוון מוצרי מאכל מהצומח וייצור מנות מוכנות לחימום והגשה.
מתחרותיה העיקריות של החברה, בענף המזון הקפוא הן: חברות "זוגלובק", "טיבון - ויל", "טבעול".
הבעיה בארגון: קשיים בהחדרתם של מוצרים המשתייכים לענף המזון הקפוא. כתוצאה מכך חלה ירידה בהיקף המכירות של חברת "סנפרוסט".
חברת "סנפרוסט", ניסתה במהלך שנת 2002 להחדיר מוצרים חדשים לענף מוצרי המזון הקפוא. אולם, היא נתקלה בקשיים מצד המתחרים בענף ובביקוש נמוך מצד קהל הצרכנים. עלות ההשקעה בפיתוחם של המוצרים החדשים ובהכנסתם לשוק המוצרים הקפואים היתה גבוהה מאד דבר שהשפיע על הירידה בהיקף המכירות של החברה.
בשנת 2002, ניתן להצביע על ירידה בכ - 15% מהיקף המכירות השנתי ביחס לשנה הקודמת, שנת 2001.
שאלות המחקר:
1.האם קיים קשר בין מיצוב הפירמה בעיני הלקוחות, לבין נאמנות הלקוחות לבין היקף המכירות של החברה?
2.האם נאמנות הלקוחות של הפירמה מושפעת מתפיסת תדימתה בעיני הלקוחות?
3.האם ישנם משתנים מתערבים כגון: איכות שירות, שביעות רצון הלקוח. כגורמים משפיעים על היקף המכירות של הפירמה ?

תוכן העיניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 נושא העבודה בעברית
1.2 נושא העבודה באנגלית
1.3 רקע
1.4 הצגת הבעיה בארגון
1.4.1 הבעיה העסקית
1.4.2 שאלות המחקר
1.4.3 מטרותיו היישומיות והתיאורטיות של המחקר
1.5 רציונאל המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
א. מיצוב
ב. נאמנות הלקוח
ג. היקף המכירות
2.2 מודל המחקר
פרק 3 - מסגרת התיאורטית
3.1 הגדרת משתני המחקר
3.2 השערות המחקר
פרק 4 - המתודולוגיה של המחקר
4.1 אוכלוסיית המחקר
4.1.1 המדגם
4.1.2 שיטת הדגימה
4.2 מערך המחקר
4.3 כלי המחקר
4.4 הליך המחקר
4.5 שיטת ניתוח ועיבוד הנתונים
4.6 מגבלות המחקר
4.7 נגישות החוקר לשדה המחקר
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

Paley 2002, טוען שמיצוב הוא התדמית של המוצר או השירות בעיני הלקוח.
חשוב להבחין בין זהות לבין תדמית. זהות היא הדרך, שבה החברה שואפת לזהות את עצמה או למצב את מוצריה.
תדמית היא האופן שבו הצרכן רואה את החברה או את מוצריה. חברה בונה זהות או מיצוב בכדי לעצב את תדמיתה בציבור , אבל גורמים אחרים עשויים להתערב בקביעת התדמית הנוצרת אצל כל לקוח ולקוח באופן ספציפי.

מקורות:

2
3
4
5
5. באיזו מידה הנך שבע רצון
מעיצובה של האריזה, ביחס
למוצרים השונים?
1
2
3
4
5
6. באיזו מידה הנך שבע רצון מאיכות
הטעמים של מגוון המוצרים?
1
2
3
4
5
7. באיזו מידה הנך שבע רצון ממגוון
המוצרים של חברת "סנפורסט"
ביחס לחברות מתחרות?
1
2
3
4
5
8. דרג את מידת שביעות רצונך
הכללית ביחס לתדמיתה של
חברת "סנפרוסט" כפי שהיא
משתקפת בעינייך?
1
2
3
4
5
9. דרג את מידת שביעות רצונך
הכללית ביחס לתדמיתה של
חברת "סנפרוסט" כפי שהיא
משתקפת בעינייך, ביחס חברות
אחרות?
חלק ב'
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מעטה
במידה מעטה מאוד
5
4
3
2
1
1. באיזו מידה הנך נוהג
לרכוש מוצרים של חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
2. באיזו מידה הנך מעדיף
לרכוש מוצרים של חברות
מתחרות, על פני חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
3. באיזו מידה הנך נוהג לרכוש
את מוצריה של חברת
"סנפרוסט", על פני חברות
מתחרות?
5
4
3
2
1
4. באיזו מידה תמליץ למכריך
או לבני משפחתך לרכוש
מוצרים של חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
5. באיזו מידה הנך מאוכזב
מהיצע המוצרים של חברת
"סנפרוסט" ביחס לחברות
המתחרות?
5
4
3
2
1
6. באיזו מידה תדמיתה של
חברת "סנפרוסט" משפיעה
עליך ברכישת מוצריה?
5
4
3
2
1
7. באיזו מידה לא תמליץ
בפני חבריך ומכריך לרכוש
את מוצריה של חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
8. באיזו מידה תדמיתה של
חברת "סנפרוסט"
בהשוואה לחברות אחרות
משפיעה עליך ברכישת
מוצריה?
9. בהנחה של חברת
"סנפרוסט" יש מוצר חדשני
בענף המזון הקפוא, באיזו
מידה תסכים לנסותו?
חלק ג'
שאלון דמוגרפי
1. נא ציין את מינך:
זכר
נקבה
2. נא ציין לאיזו קבוצת גיל הינך משתייך:
24 - 18.
31 - 25.
38 - 32.
45 - 39.
מעל 45.
3. נא ציין מהו מצבך המשפחתי:
רווק.
נשוי.
גרוש.
אלמן.
4. ההכנסה הממוצעת במשק לנפש הינה 4600 ?, האם הינך:
הרבה מעל הממוצע.
מעט מעל הממוצע.
בממוצע.
מתחת לממוצע.
בתודה על שיתוף הפעולה
3
נאמנות
הלקוחות
מיצוב
היקף המכירות

תגים:

ענף · המזון · הקפוא · מוצרי · מזון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מיצוב חברת "סנפרוסט" בעיני הלקוח ומידת נאמנותו לבין היקף המכירות של החברה. הצעה למחקר", סמינריון אודות "הקשר בין מיצוב חברת "סנפרוסט" בעיני הלקוח ומידת נאמנותו לבין היקף המכירות של החברה. הצעה למחקר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.