היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין התקשרות האם לבנה לבין הדיאלוג בין הורים לילדים והקשר בין גישות חינוכיות שונות להתנהגות הילד.

עבודה מס' 061657

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

15,660 מילים ,29 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. המחקר
החלק התיאורטי
א. התקשרות - התיאוריה של בולבי
ב. גישות ודפוסי ההתקשרות הורים-ילדים
1. הגישה הביולוגית
2. הגישה ההתנהגותית
3. הגישה הבין-אישית
ג. גורמים בסיסיים המשפיעים על התיווך
1. כוונה והדדיות
2. תיווך משמעות
3. הרחבה
4. תיווך תחושת יכולת
5. תיווך לוויסות התנהגות
ד. הורות וסוציאליזציה (החברות)
1. תורתו של אריקסון
2. הסוציאליזציה על רקע יחסי הגומלין
בין הילד לבין ההורים
3. הזדהות כגורם בתהליך החברות
4. השפעת ההורים על תהליך החברות
ה. הורות וחינוך
ו. הקשר בין גישות חינוכיות שונות להתנהגות הילד
ז. קשיי ההורים והשפעתם על הדיאלוג בינם לבין ילדיהם
ח. לסיכום
החלק המחקרי
א. שאלת המחקר
ב. מטרת המחקר
ג. השערות המחקר
ד. הגדרת משתני המחקר
ה. אוכלוסיית המדגם
ו. כלי המחקר - מבנה ודרכי עיבוד
ז. מהלך המחקר
ממצאים
א. לוחות החישוב
ב. טבלת ריכוז ממוצע הציונים אימהות, בנים ובנות
ג. פילוח הממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון לתלמיד
נספח ב' - שאלון לאימהות

בעבודתי כמורה אני נפגשת עם הורים רבים, שבשלב זה או אחר בחייהם, ההורות מאמללת אותם במקום להפכם למאושרים; מתסכלת אותם במקום שתרווה אותם נחת. קשה ליהנות, כאשר הכוס נשברת; כאשר הילד רץ בהתלהבות על השולחן, הופך הכל וכמעט נופל; כאשר הוא מפזר את צעצועיו בכל הבית, כאשר הוא יורק את האוכל; כאשר הוא צורח אם מישהו מעז לגעת במשהו שלו. בגיל מבוגר יותר קשה ליהנות כאשר הילד מתחצף, לא ממושמע, נעלם מהבית וכו'. (ויניקוט, 1988; ויניקוט, רוזמן ומירה, 1999; עמית, 1997; לוטרינגר ואויונור, 1981; בטלהיים, 1987; אלכסנדרוביץ ואלכסנדרוביץ, 1997)
כל הורה מכיר מניסיונו האישי, במיוחד אם הוא הורה לילדים בגיל הרך, את החוויה הנפלאה - להרגיש טוב כהורה. זהו אושר גדול, שרק משעה שאנו נעשים הורים אנו מבינים את משמעותו: ליהנות מחיוכו של תינוק, לשמוח מהישגיו היומיומיים, להרגיש סיפוק ורגיעה משעה שהוא נרגע וכו'. מתי אתם מרגישים טוב כהורים? מה הן החוויות, הזיכרונות או האירועים, שמשמעותיים לכם כהנאה בהורות? (עמית 1997; מאסן ואח', 1994; ויניקוט, 1988; ריק, 1979)
מסקירת הספרות שאפרוש בסמינריון זה עולה, כי הדיאלוג בין הורים לילדים קשור קשר הדוק:
בדפוסי ההתקשרות בין הורים לילדים.
בגורמי התיווך בין הורים לילדים.
בהשפעת ההורים על תהליכי החיברות (סוציאליזציה) של בנם.
בדפוסי התנהגות ההורים כלפי הילד.
במעורבות ההורים בעשייה החינוכית.

שאלת המחקר
מה מידת הקשר בין הדיאלוג וההתקשרות (Attachment) האם לבנה לבין רמת דיווח עצמי לביטחון בהתקשרות אל האם?
ברצוני לבחון עד כמה משפיעה:
* ההתקשרות (Attachment) על רמת דיווח עצמי לביטחון בהתקשרות אל האם.
* הדיאלוג בין הורים לילדים על רמת דיווח עצמי לביטחון בהתקשרות אל האם.

השערות המחקר
* ככל שרמת ההתקשרות (Attachment) בין האם לבנה תהיה חיובית, כך תהיה רמת דיווח עצמי לביטחון בהתקשרות אל האם חיובית יותר.
* ככל שרמת הדיאלוג בין הורים לילדים יהיה חיובי יותר כך תהיה רמת דיווח עצמי לביטחון בהתקשרות אל האם חיובית יותר.

אוכלוסיית המדגם
10 תלמידים שנבחרו אקראית מכיתה ה' מבית ספר במגזר הערבי בו אני מלמדת.
במקביל להם 10 אמהות של התלמידים אשר במדגם.

כלי המחקר - מבנה ודרכי עיבוד
שאלון לתלמיד
לבדיקת "דיווח עצמי לביטחון בהתקשרות אל האם - "איזה סוג ילד אני".
כלי זה פותח על ידי 1990) Park & Hazan) והוא בנוי על 15 פריטים בעלי שני שלבים של ברירה כפויה. בכל פריט הילדים קוראים שתי אמירות, כל אחת מתארת ילד מסוג שונה בהקשר של התקשרות בטוחה או לא בטוחה. הם בוחרים באחת האמירות, זו המתארת אותם בצורה האמיתית ביותר.

שאלון אמהות
מקורו בעבודת התיזה של: גרנות, ד. (1995). על סמך שאלון זה התאמתי שאלות ספיציפיות למחקר הנוכחי.

מהלך המחקר
* בחירה אקראית של אוכלוסיית המדגם אימהות וילדי כיתתי.
* קבלת אישור מהמחנכת וממנהל בית הספר, למרות ביצוע הראיונות בבתי הנחקרים.
* קביעת מועד הראיון עם כל ילד ואימו.
* ביצוע הראיונות עימם בהשתתפותי הפעילה תוך תרגום השאלות והבהרתם.
* בדיקה וניתוח כל זוג ראיונות (הבן והאם) בנפרד.
* ניתוח כל (20 במספר) הראיונות במטרה להשיב להשערות ולשאלות המחקר.

מקורות:

אלישע, ד. (1975). "מעורבות הורים בפעילות החינוכית בגן", הורים ומחנכים, יבנה, עמ' 23-19.
אלכסנדרוביץ', ק. ואלכסנדרוביץ', ד. (1997). גיבוש האישיות בגיל הרך, הוצאת פפירוס.
אריקסון, א. (1960). ילדות וחברה: פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן. תל אביב: ספרית פועלים (אצל סולברג, 1994).
אריקסון, א. (1990). זהות נעורים ומשבר, ספריית פועלים.
בטלהיים, ב. (1987). הורה מתקבל על הדעת, תל אביב, עם עובד.
בר-אל, צ. ונוימאיר, מ. (1996). "מפגשים עם הפסיכולוגיה", פסיכולוגיה התפתחותית, הוצאת רכס.
גבריאלי, י. (1987). "הדיון הקבוצתי ודרך עבודה עם הורים", הד-הגן, א', הסתדרות המורים, תל-אביב, עמ' 72-68.
גרנות, ד. (1995). "הקשר בין דפוסי התקשרות לבין הסתגלות של תלמידים למערכת הבית ספרית בילדות התיכונה". עבודת מ.א. חיפה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
דודסון, פ. (1971). המקצוע: הורים. שקמונה.
דודסון, פ. (1979). להיות אב. זמורה-ביתן מודן.
האוניברסיטה הפתוחה. (1990). מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה שלישית יחידה 8, פסיכולוגיה התפתחותית.
הירש, א. (1987). "שינוי בעמדות הורים באמצעות מעורבות, בדיקת הדינמיקה שעשויה לסייע להתפתחות הורים במסגרת גן ילדים", הד הגן, א', עמ' 16-15.
ויניקוט, ד.ו. (1988). הילד משפחתו וסביבתו, ספרית פועלים.
ויניקוט, ד.ו., רוזמן, מ. ודיטה, מ. (1999). אינטליגנציה הורית, הוצאת אח.
ויניקוט, עומר חיים, (1988). שיקום הסמכות ההורית, הוצאת מודן.
לוטרינגר, ש. ואויונור, ש. (1981). ראשית ההורות כמשבר: דרכי טיפול ומניעה, חברה ורווחה, אוג' 81, כרך ד' 143-128.
לוי, י. (1983). "הורים ומערכת החינוך", קצמ"ה, משרד החינוך, תל-אביב, ע' 21-18.
מאיר, ש. (1988). "גן הורים - ילדים", הד הגן, ב', הסתדרות המורים, עמ' 207-205.
מאסן פ.ה, קונזר, ג'.ג'. וקאגאן, ג'. (1994). התפתחות הילד ואישיותו, הוצאת לדורי.
ניר-יניב, נ. (1975). "שיתוף פעולה הורים מורים", הד הגן, א', משרד החינוך, עמ' 112-108.
ניר-יניב, נ. וגבריאלי, י. (1987). "ילדות בעידן הטכנולוגי", הד הגן, ג', הסתדרות המורים, עמ' 34-31.
סולברג, ש. (1994). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. בהוצאת "משכל" מייסודן של "ידיעות אחרונות" ו"ספרי חמד".
סמילנסקי, ש., פישר, נ. ושפטיה, ל. (1981). המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית לקראת מודל חדש של קשר ביניהן, מכון הנרייטה סולד, עמ' 105-56.
עמית, ח. (1997). הורים כבני אדם - להיות הורים שטוב להם, ספרית פועלים.
פיאז'ה, ז. (1964). שש מסות על ההתפתחות הנפשית. תל אביב: ספרית הפועלים.
פרויד, ז. (1940). תרגום תשל"א) כתבי זגמונד פרויד. תל אביב: דביר.
ריק, ש. (1979). נסיונות לתרום להורות טובה, חברה ורווחה, כרך ב'.
שנרב, ר. (1976). "הורים ומחנכים", הד הגן, ד', הסתדרות המורים, תל-אביב, עמ' 180-476.
שפירא, ר. (1994). "אוטונומיה בית ספרית ובחירת הורים מבוקרת בישראל", בחירה בחינוך בישראל, משרד החינוך, ירושלים, עמ' 46-39.
Sears, R.R., Maccoby, E.E. Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Evanston, III: Row, Paterson. 1994.
Toms. A., Chess, S. Birch, H.G. (1970). The origin of personality. Scientific American, 223, 102-109. 1994.

תגים:

צרכים · סוציאליזציה · ביטחון · קירבה · אסוציאטיבי · אינטואיטיבי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין התקשרות האם לבנה לבין הדיאלוג בין הורים לילדים והקשר בין גישות חינוכיות שונות להתנהגות הילד.", סמינריון אודות "הקשר בין התקשרות האם לבנה לבין הדיאלוג בין הורים לילדים והקשר בין גישות חינוכיות שונות להתנהגות הילד." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.