היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68548
מסמך אפיון למערכת לניהול משמרות בסיירת ביטחון עירונית.
1,765 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61085
כיצד השפיע העומק האסטרטגי של רמת הגולן על תפיסת הביטחון של ישראל מול סוריה?
8,439 מילים (כ-26 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70241
הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי, שחיקה, שביעות רצון העובדים ותפיסת ביצועים בקרב המרכז למרשם באוניברסיטה תל אביב.
16,774 מילים (כ-51.5 עמ'), 100 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60915
הרקע המדיני, טיפוסי הדיפלומטיה השונים ביניהן, אי-הסימטריות במשטריהן, ותפיסות הביטחון של שתי המדינות והתמורות אשר חלו בהן בראייה אסטרטגית כחלק ממודל דילמת האסירים והנחות היסוד שבו.
5,512 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68792
סקירת ספרות הבוחנת את הקשר בין המשתנים.
4,887 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65818
באיזה מידה משפיע המצב הביטחוני על פסיקת בג"ץ בנושא מעצרים מנהליים?
9,138 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61231
ניתוח סוגיות הידרו-אסטרטגיות בסכסוך הישראלי-ערבי.
3,761 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61616
מחקר בחברת תקשורת העומדת בפני הפרטה.
16,042 מילים (כ-49.5 עמ'), 69 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66085
באילו נסיבות, יחשב חופש הביטוי כעבירת הסתה/המרדה הפוגעת בביטחון ישראל.
6,154 מילים (כ-19 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100