היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנהלות העיתונות בהתנגשות שבין חופש הביטוי לביטחון

עבודה מס' 064907

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת שאלת ההתנגשות המובנית שבין חופש הביטוי במדינה דמוקרטית כישראל או מול צרכי הביטחון.

9,063 מילים ,25 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

שאלת המחקר שלי בעבודה זו היא :באיזו מידה הייתה התקשורת (העיתונות) אפקטיבית בפרשת קו 300 מההיבט של החשיפה והבאת הפרשה לדיון ציבורי. התקשורת, כ"כלב השמירה בדמוקרטיה" לעיתים מתנגשת עם הביטחון הלאומי, השאלה היא האם בפרשת קו 300 מילאה את תפקידה ומה היו ההשלכות של התנהלותה.
המתודולוגיה בעבודה הינה הצגת היפותזה ואישושה או הפרכתה באמצעות ניתוח הספרות המקצועית, מחקרים וסקירה של הסיקור העיתונאי של הפרשה.
ההנחה שלי הינה כי התקשורת מילאה תפקיד אפקטיבי באשר לחשיפת פרשת קו 300 והבאתה לדיון ציבורי. זאת, לאור העובדה כי הפרשה "התפוצצה" בזכות דיווח עיתונאי ראשוני באשר להרג המחבלים בפרשה ולאור תפקידה המרכזי של התקשורת בסערה הציבורית שהתעוררה במדינת ישראל לאורה.
את הניתוח אעשה בכמה מישורים : על ידי התייחסות לספרות ביבליוגרפית באשר לתיאור הפרשה וההתרחשויות השונות בה, באמצעות מחקרים של חוקרי מדע-המדינה, חוקרי תקשורת ומדיה בישראל ומשפטנים. כמו כן איעזר בפסקי דין הנוגעים לפרשה או לחופש העיתונות בישראל, בדו"חות שונים של וועדות ציבוריות ובפרסומים העיתונאים הרלוונטיים מתקופת הפרשה.

פרשת קו 300, הידועה גם בשם פרשת השב"כ, הינה אחת מן הפרשות המסעירות, מעוררות-המחלוקת והמסוכנות שהתחוללו בישראל. הפרשה הקיפה נושאים רבים השרויים במתח מתמיד במשטרים דמוקרטיים וביניהם: פיקוח הדרג הפוליטי על הארגונים הביטחוניים, הדילמה שבין חופש הביטוי לביטחון הלאומי, מעמדו של שלטון החוק והשוויון בפני החוק, הפיקוח הממשלתי על התקשורת ונורמות ההתנהגות של בכירי השלטון. ללא ספק, שאלת המחקר מקיפה נושאים רבים, רחבים, אשר נכתבו עליהם הררי מילים ומחקרים. ההתמקדות בפרשת קו 300 כ-
Case Study, הקלה עליי את חיפוש החומר הרלוונטי וגם סייעה בידי בשלב הכתיבה, בצמצום הניתוח שלי ובהפרדה בין עיקר וטפל.
העבודה מתחלקת לארבעה פרקים, אשר מחולקים על פי מתודולוגיית המחקר: הפרק הראשון הינו פרק תיאורטי, המכיל ידע ותיאוריות בנושא התקשורת בישראל, מעמדה והתנגשותה עם הביטחון הלאומי; הפרק השני מתייחס לתיאור המקרה והעובדות בפרשה; השלישי - לסיקור העיתונאי של הפרשה; הרביעי - לתפקידה של התקשורת בסיקור הפרשה, תפקודה ומקומה בהעלאת הפרשה לדיון ציבורי. לאחר מכן ישנו פרק של סיכום שבסופו תשובה לשאלת המחקר ולהיפותזה ומסקנות אופרטיביות שצריכות להיגזר מן המקרה.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק ראשון - רקע על התקשורת בישראל, מעמדה והתנגשותה עם הביטחון הלאומי
פרק שני - תיאור המקרה ופירוט העובדות
פרק שלישי - דיווח ותגובות העיתונים לפרשה
פרק רביעי - תפקידה של התקשורת בחשיפת הפרשה, תפקודה וחשיבותה בהעלאת הפרשה לדיון ציבורי
4.1 תפקידה של התקשורת בחשיפת הפרשה
4.2 תפקודה של התקשורת עם חשיפת הפרשה
4.3 חשיבות התקשורת בפתיחת דיון הציבורי שהתעורר בעקבות הפרשה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חופש הביטוי מהווה בשיטת המשפט הישראלית "זכות עילאית"(1), כפי שהוגדר על ידי בית הדין הגבוה לצדק, עוד בשנות החמישים, בפסק דין אשר מהווה את אחד היסודות המכוננים של ההגנה על חופש הביטוי וכנגזרת שלו - חופש העיתונות. בית המשפט העליון בישראל דאג, לאורך השנים לשמר ולרומם את מעמדו של חופש הביטוי, אשר, כידוע לא מעוגן בחוקה פורמאלית אשר אינה קיימת בישראל וזאת באמצעות פסקי דין פורצי דרך שניתנו לאורך השנים בנושאים הנוגעים בצנזורה ובהגבלה או פגיעה בחופש הביטוי(2). בפס"ד יוניברסל סיטי סטודיוס כתב בית המשפט כי: " בלא חופש הביטוי מאבדת הדמוקרטיה את נשמתה". הצידוקים לחופש יסודי ומהותי זה מורכבים מהרצון לחשיפת האמת, המחייב קיומו של "שוק חופשי של רעיונות", הגשמתו העצמית של האדם והבטחת ההליך והמשטר הדמוקרטי(3). בשנת 1992 עם החלתה של ה"מהפיכה החוקתית" במדינת ישראל, לאור חקיקתם של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק והפרשנות מרחיקת-הלכת שנתן להם לימים נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, הועלה חופש הביטוי מדרגה. לשיטתו של ברק ומלומדים נוספים, "כבוד האדם" כמושג כולל את חופש הביטוי וכמשתמע גם את חופש העיתונות. נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר אף טען בפסק דין שניתן שנתיים לאחר החלתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כי: "הגבלות נורמטיביות חריפות על חופש הביטוי עלולות להימצא בלתי חוקתיות"(4).
-------------------------------------------------------------------
1. בג"צ 73/53 "קול העם" נ' שר הפנים, פ"ד ז 871.
2. להלן מספר פסקי דין מייצגים : בג"צ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, בג"צ 806/88 יוניברסל סיטי סטודיוס נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, בג"צ 14/86 לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות
3. בתוך סגל ז., חופש העיתונות, הוצאת פפירוס, תל-אביב, 1996 עמ' 15
4. בג"צ 6218/93 כהן נ' לשכת עורכי הדין, בתוך נגבי מ., חופש העיתונות בישראל, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1999 עמ' 20

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנהלות העיתונות בהתנגשות שבין חופש הביטוי לביטחון", סמינריון אודות "התנהלות העיתונות בהתנגשות שבין חופש הביטוי לביטחון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.