היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 61304
עבודה החוקרת את בעיית זהותו של המיעוט הדרוזי בישראל.
4,921 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61500
דיון בהיסטוריה של החינוך מנקודת מבט של העבר, ההווה והעתיד.
5,329 מילים (כ-16.5 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60732
ניתוח הסרט "לשבור את הגלים" על פי התאוריות הקולנועיות הניאו-מרסיסטית והפמיניסטית והמסקנה שהסרט מציע חתרנות הן מבחינת הסגנון והן בתוכן.
4,890 מילים (כ-15 עמ'), 4 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50990
רקע ארגוני, הסביבה העסקית, הטיפול הקיים במידע והצעת מערכת מידע ממוחשבת.
5,668 מילים (כ-17.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67318
התמקדות בגל השני לעליית הארגון, דהיינו שנות העשרים של המאה ה- 20.
2,564 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67413
כיצד השפיעו גלי העלייה על תופעת העוני בקרב האוכלוסיה בישראל מקום המדינה ועד היום.
13,547 מילים (כ-41.5 עמ'), 31 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61704
מנחה גלים (הנסויים הסטנדרטיים) וניסוי הרחבה.
1,256 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 61989
תיאור כללי של העליות מאתיופיה וקשיי קליטתם של העולים.
2,908 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64025
סיכום תקופת איחוד שידורי הרדיו והקמת הרדיו המשולב בתקופת מלחמת המפרץ ובחינת הרקע לאיחוד, הדעות בעד ונגד הגל המאוחד, היחסים בין אנשי התחנות באולפן המשותף ותכני השידורים החל מליל השידורים הראשון.
6,049 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29