היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיקומם של הצוענים בסדר החדש

עבודה מס' 070470

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סוגיית יחסי הגומלין בין מקומם של הצוענים בתפיסת האידיאולוגיה הנאצית לבין מיקומם במדיניות "הסדר החדש".

6,592 מילים ,13 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבקש לבחון את סוגיית יחסי הגומלין בין מקומם של הצוענים בתפיסת האידיאולוגיה הנאצית לבין מיקומם במדיניות "הסדר החדש". במהלך העבודה אציג את רקע הגעתם של קבוצות שבטים צועניות מצפון-מערב הודו לאירופה המערבית במאות ה-14 וה-15. אתייחס לאופן ההתייחסות אליהם כעולי רגל המקבלים עליהם את עול הדת במדינה אליה הגיעו והשתקעו בה, המעבר לראייה בהם כקבוצות שוליים עתירות דימויים שליליים, לרבות גנבים ומגידי עתידות, ועד לנקודת המפנה הגורלית בה יתפסו בעיני החברה הגרמנית והשלטונות הנאצים כזרים שיש ל"טפלם" באופן מיוחד. בעבודה זו אבקש להציג בפירוט את מארג יחסי הגומלין העדין והשביר בין קבוצות הצוענים שחיו על אדמת גרמניה לבין השלטונות הגרמנים עד לנקודת השבר המרכזית כחלק ממדיניות "הסדר החדש" שננקטה כלפיהם. אחקור ואתמקד כמו כן בהבדלים במדיניות הלכה למעשה שננקטה כנגד הצוענים אזרחי גרמניה, לבין המדיניות שננקטה כנגד הצוענים באזורי הכיבוש הגרמני במזרח אירופה, המקור להבדלים והשלכותיהם על אוכלוסיות הצוענים באירופה.
בנוגע לסוגיית מקורם של העמים הצוענים והאידיאולוגיה הנאצית כתורה ממיינת ומבדלת אמנע מלהרחיב ואסתפק בהקדמה קצרה שתיצור את הקרקע להבנת מדיניות "הסדר החדש" בגרמניה ומחוצה לה. אני סבורה כי היחס אל הצוענים כקבוצת מיעוט בחברה הגרמנית תבוא לידי ביטוי ביתר שאת בשנות ההשמדה באירופה, קרי 1945-1941, עם זאת אני סבורה כי אמצא שינויים משמעותיים במדיניות "הסדר החדש" כלפי הצוענים בתוך גרמניה מאשר באזורי הכיבוש הגרמנים מחוץ לגבולותיה.
חוקר שהרבה לעסוק בסוגיית היחס אל האחר ובפרט היחס לקבוצות הצוענים בגרמניה ובאזורי הכיבוש הגרמניים באירופה הוא גלעד מרגליות. במהלך העבודה אתייחס רבות למחקריו בנושא ואנסה להתמודד עימם תוך ניתוח המציאות הגרמנית הייחודית של השנים 1945-1933.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון
רקע היסטורי על הצוענים
פרק שני
א. האידיאולוגיה הנאצית כלפי הזר והשונה והשפעותיה על הצוענים באירופה בכלל ובגרמניה בפרט.
ב. יחס הנאצים לצוענים בגרמניה ומחוץ לגרמניה בתקופת רפובליקת ויימר.
פרק שלישי
א. מדיניות הרייך כלפי הצוענים בשנותיה הראשונות בין השנים 1939-1933
ב. החרפת מדיניות הרייך עם פרוץ המלחמה בין השנים 1939- 1942
ג. ממדיניות של גירושים למדיניות של רצח בין השנים 1943- 1945
פרק סיכום- דיון ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

הצוענים הם עם נוודים הנפוץ בעיקר באירופה אם כי שוכן גם ביבשות אחרות וקיימות מחלוקות רבות בנוגע לאזור מוצאם של הצוענים. הצוענים הם קבוצה אתנית שעד לדורות האחרונים היו חסרי תודעה היסטורית משותפת, נעדרי היסטוריה כתובה של עמם ונסיבות עזיבתם את אזור מוצאם אינן ברורות(2). משלהי המאה ה-18 בעקבות חקר לשונם של הצוענים, החלה להתקבל התפיסה כי מוצאם של הצוענים מצפון-מערב הודו, עמק האינדוס העליון, על גבול מדבר סינד. למסקנה גיאוגרפית זו הגיעו החוקרים מתוך שחזור מסע הצוענים מהודו לאירופה, באמצעות שחזור מילים המופיעות בניבי הצוענים, למונחים דומים מלשונות הארצות שבהן עברו השיירות הנודדות(3). קרוב לוודאי שאילו נשארו בהודו, ארץ מוצאם, לא היו שונים הצוענים משאר הקבוצות החיות בתת-יבשת זו(4).

תגים:

גרמניה · סמינריון · צוענים · הסדר החדש · שואה · גזענות · הגירה · נאציזם · נאצים · גזענות · היטלר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיקומם של הצוענים בסדר החדש", סמינריון אודות "מיקומם של הצוענים בסדר החדש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.